Fra: 16-08-2019 til: 18-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse vedr. misbrug af lattergas01-08-2019SJ-STD-DEPLCT949271
Næstved KommuneSvar fra Næstved Kommune vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2015, 1. udmøntningsrunde15-08-20191601865958437
UdenrigsministerietHøring - Arktisk redegørelse til Folketinget12-08-20191603014955826
Nationalt Videnscenter for DemensNationalt Videnscenter for Demens - j.nr. 1604063 - Hovedbevilling - Budget 2019, udbetalingsanmodning mm.15-08-20191604063959916
MuusmannOffentliggørelse af 3. afrapportering af Sikkert Patientflow16-08-20191610422959150
SundhedsstyrelsenTidspunkt for 7. møde i tværgående arbejdsgruppe vedr. den akutte sundhedsindsats samt endeligt referat fra 6. møde21-06-20191800046958137
Komiteen for SundhedsoplysningInvitation til konference om Mental Sundhed for Fremtidens Unge07-08-20191800097958759
Guldborgsund KommuneBesked fra Guldborgsund Kommune vedr. pulje til øget livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger 201915-08-20191805518958672
Region MidtjyllandKvittering for svar på spørgsmål vedr. tilskud til nedbringelse af ventetid og pukkelafvikling på regionale centre for ofre for voldtægt16-08-20191805629959652
StatsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. hjælp til at flytte14-08-20191900078957689
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse til ministeren vedrørende efterløn16-08-20191900078959641
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med søns sygdom15-08-20191900078959140
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 10115-08-20191900089958598
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 10015-08-20191900089958595
Folketingets LovsekretariatOmtryk af spm. S 101 til social- og indenrigsministeren16-08-20191900089958984
UdenrigsministerietFristliste af 15. august 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager15-08-20191900147958578
Kræftens BekæmpelseUddrag af internt notat fra Kræftens Bekæmpelse vedr. tålereglen15-01-20191900157801298
Region MidtjyllandSpørgsmål til behandling af midlertidigt inhabile16-08-20191900972959488
Departementet for Sundhed Peqqissutsimut NaalakkersuisoqarfikHenvendelse om lovgivningen om euforiserende stoffer17-07-20191901093959369
Rigsrevisionen19/00272-293: Kvittering for modtagelse af besvarelse af materialeanmodning 2 vedr. Nyt Hospital Nordsjælland, Bispebjerg og Køge15-08-20191901801958095
Antidote DanmarkHenvendelse om projektbeskrivelse vedr. finansiering af afholdelse af kurser i førstehjælp12-08-20191903775958261
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 3215-08-2019SJ-STD-DEPCDHE958587
PrimetimeSupplerende info til invitation til at give tilbud på Antibiotikakampagne 201916-08-20191903961959677
LiquidmindsSupplerende info til invitation til at give tilbud på Antibiotikakampagne 201916-08-20191903961959749
Komiteen for SundhedsoplysningSupplerende info til invitation til at give tilbud på Antibiotikakampagne 201916-08-20191903961959744
BOCCA KommunikationSupplerende info til invitation til at give tilbud på Antibiotikakampagne 201916-08-20191903961959730
AdviceSupplerende info til invitation til at give tilbud på Antibiotikakampagne 201916-08-20191903961959684
Sundhed DanmarkHenvendelse vedr. digital post (for private)01-07-20191904106958128
LægemiddelstyrelsenForundersøgelse om outsourcet persondata: Bidrag fra LMST16-08-20191904657959073
Region SyddanmarkInvitation til at deltage i finaleshow for Et Sundere Syddanmark 201915-08-20191905672958303
FrirummetMinisteren inviteres til Frirummets Fællesdag 201914-08-20191905672958217
TV2 FYNMinisteren inviteres til at deltage i finalen af "Et Sundere Syddanmark"15-08-20191905672958328
Overlægerådet ved Odense Universitets HospitalMinisteren inviteres som taler ved julemøde i overlægerådet ved Odense Universitetshospital den 12. december 201915-08-20191905673959145
Danske Døves LandsforbundTillykke til ministeren med anmodning om et møde vedr. døvetolkning i sundhedsvæsnet16-08-20191905690959533
Danske RegionerBidrag fra Danske Regioner (Region Syd) om tilbagebetaling af patienterstatning25-04-20191906031958782
 Anmoder orienterer om afsendt digital post til brug for udsendelse af aktindsigt16-08-20191906032959556
SundhedsdatastyrelsenKopi af svar på henvendelse vedr. uopnåelig telefonisk kontakt - videresender sagen til servicedesk13-08-20191906052956880
 Borgerhenvendelse til ministeren - erklæret død digitalt den 8. marts 2018 på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg29-07-20191906137948361
ErhvervsstyrelsenHøring: kortlægning af dataplaceringskrav i danske love, bekendtgørelser og administrative bestemmelser05-07-20191906138944044
 Henvendelse vedr. eventuelt misbrug af personfølsomme oplysninger på Bornholms Hospital26-06-20191906141935544
Social- og IndenrigsministerietHenvendelse om uddannelse på rusmiddelområdet16-08-20191906627959761
FLOR Foreningen for Ledere af Offentlig RusmiddelbehandlingHenvendelse om overbygnings-/specialistuddannelse på rusmiddelområdet14-08-20191906627958041
SocialstyrelsenHenvendelse om overbygnings-/specialistuddannelse på rusmiddelområdet15-08-20191906627958044
Singapore Ministry of Health Holdings (MOHH)Danish Ministry of Health and Elderly & Singapore MOHH - Mutual Learning15-08-20191906631958148
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. morfars sygdomsforløb12-08-20191906643955843
 Borgerhenvendelse til ministeren - utilfreds med at sagsbehandlere kan skrive diagnoser m.v.12-08-20191906644955274
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 9715-08-20191906659958106
IqviaHenvendelse vedr. behandling af personoplysninger i OneKey databasen01-07-20191906696940987