Fra: 20-08-2019 til: 20-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Dansk Erhverv Invitation til ministeren til at tale på Velfærdens Årsdag 19-08-2019 SJ-STD-SUMLLU 961219
Dansk Pædiatrisk Selskab Tillykke til ministeren med invitation til besøg på Børn og Unge Afdelingen på Aarhus Universitetshospital 17-08-2019 SJ-STD-SUMLLU 959888
Udenrigsministeriet Arktisk redegørelse til Folketinget - redegørelsesdebatten rykket til 9. oktober 2019 19-08-2019 1603014 960983
Diagnostisk Center Rigshospitalet: Jan - aug 19-afregning vedr. vævtypebestemmelse af knoglemarvsdonorer 16-08-2019 1603536 958947
  Materiale til møde i følgegruppen 21. august 2019. Quickguide og kontraktbilag til brug for følgegruppemødet den 21. august 2019 20-08-2019 1608627 961776
Udenrigsministeriet EU's Twinning programmer: Launch of the call "Strengthening the Administrative and Operational Capacities of the Egyptian Customs Authority" - Twinning Reference: EG/16/ENI-FI/01/19 19-08-2019 1609726 961079
Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland: Udbetalingsanmodning vedr. midler til videnskabelig erfaringsopsamling på forsøgsordningen med medicinsk cannabis 15-08-2019 1610893 959933
Erhvervsstyrelsen Høringssvar fra Erhvervsstyrelsen over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende 19-08-2019 1611450 960368
Danmarks Apotekerforening Høringssvar fra Danmarks Apotekerforening over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende 19-08-2019 1611450 960857
Kræftens Bekæmpelse Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse vedr. vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende 19-08-2019 1611450 961214
Region Sjælland Høringssvar fra Region Sjælland over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende 20-08-2019 1611450 961346
Sundhedsdatastyrelsen Høringssvar fra SDS over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger 19-08-2019 1611450 960984
Ældre Sagen Høringssvar fra Ældresagen over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende 16-08-2019 1611450 959481
Sundhedsstyrelsen Dagsorden til 7. møde i tværgående arbejdsgruppe vedr. den akutte sundhedsindsats 16-08-2019 1800046 960207
Statsministeriet Oversender borgerhenvendelse til ministeren vedr. fortolkning af serviceloven 15-08-2019 SJ-STD-DEPEMLM 958922
  Borgerhenvendelse til ministeren vedr. ret til pleje af døende kone 19-08-2019 SJ-STD-DEPEMLM 961283
  Borgerhenvendelse til ministeren vedr. ret til pleje af døende kone 19-08-2019 SJ-STD-DEPEMLM 961282
  Borgerhenvendelse til ministeren vedr. fars plejebolig 20-08-2019 SJ-STD-DEPEMLM 961285
  Borgerhenvendelse til ministeren vedr. behandling i det danske sundhedssystem samt "dobbeltjob" i forbindelse med praktiserende læger/forskning 08-08-2019 SJ-STD-DEPEMLM 954652
Social- og Indenrigsministeriet Oversender borgerhenvendelse vedr. afslag på økonomisk hjælp til gebis 15-08-2019 SJ-STD-DEPEMLM 958896
  Borgerhenvendelse til ministeren - fremsender forslag til udfordringen med af få praktiserende læger i Danmark 13-08-2019 SJ-STD-DEPEMLM 956887
Reapplix A/S Henvendelse til ministeren vedr. nationale guidelines og diabetiske fodsår 15-08-2019 SJ-STD-DEPEMLM 959123
  Henvendelse vedr. forbud mod rygning og salg af tobak 15-08-2019 SJ-STD-DEPEMLM 958377
Sundhedsstyrelsen Fremadrettet håndtering af VRE (vancomycin resistente enterokokker)/VVE (vancomycin variable enterokokker), herunder offentliggørelse af 2018 tal 14-08-2019 1804674 959353
Sundhedsstyrelsen Bidrag om overvejelser vedr. håndtering af VRE (vancomycin resistente enterokokker) 14-08-2019 1804674 959349
  Rykker for svar på henvendelse af 8. april 2019 vedr. undersøgelser 01-08-2019 1806861 949657
Udenrigsministeriet Høring: Endelig clearing af dansk formandskabsprogram for Østersørådet 2019/2020. Frist 22. august kl. 16. 19-08-2019 1810606 960097
Dansk Industri DI Invitation til DI Topmødet 2019 16-08-2019 1900062 960145
  Borgerhenvendelse til ministeren vedr. vurdering af handicappedes evner så de ikke ender som udgifter i et presset sundhedsvæsen 31-07-2019 1900078 949135
Udenrigsministeriet Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 34, 35 og 36) ved EU-Domstolen 16-08-2019 1900147 961073
DropUd Aps Udbetalingsparadigma vedr. tilskud for 3. kvartal 2019 til behandling af ludomani 14-08-2019 1900236 959930
Erhvervsministeriet Vedr. udpegning til Partnerskab for Innovationsfremmende Sundhedsudbud 09-08-2019 1902200 960090
Sundhedsstyrelsen Vedr. fakta til året Antibiotikakampagne 19-08-2019 1903961 961017
BOCCA Kommunikation Supplerende info til invitation til at give tilbud på Antibiotikakampagne 2019 19-08-2019 1903961 960311
Sundhedsdatastyrelsen Statusrapport for SEI-2 (Modernisering af datamodtagelse) 1. halvår 2019 19-08-2019 1904964 960334
Sundhedsdatastyrelsen Statusrapport for LPR3 (Landspatientregisteret 3) 1. halvår 2019 19-08-2019 1904964 960337
  Svar på udsendelse af afgørelse i klagesag om autorisation 20-08-2019 1905022 961440
  Kvittering for modtagelse af svar på spørgsmål til afgørelse i klagesag om autorisation 20-08-2019 1905022 961502
  Ministeren inviteres til tiltrædelsesforelæsning den 30. august til professorat ved Slagelse Sygehus (NSR) - multisygdom og kronisk sygdomme 19-08-2019 1905672 961262
Nabo-Østerbro Ministeren inviteres til at holde foredrag 11. november 2019 19-08-2019 1905672 961260
Fonden En god start i livet Supplerende oplysninger i forbindelse med uddeling af Årets Pris 19-08-2019 1905672 960841
Det Faglige Selskab for Sundhedssocialrådgivere Ministeren inviteres til at holde oplæg på landseminariet for sundhedssocialrådgivere 19-08-2019 1905672 960843
Thalassaemia International Federation Ministeren inviteres til The first high-level informal forum for the migration of thalassaemi 30. september 2019 19-08-2019 1905672 960821
Fonden En god start i livet Lokale fundet til uddeling af Årets Pris 19-08-2019 1905672 960868
CHAM Invitation til konference i Frankrig - CHAM 2019 08-08-2019 1905672 960118
Globalt Fokus Invitation til møde med direktør i FN´s Statistiske Division 19-08-2019 1905672 961008
Køge Kommune Ministeren inviteres til reception i anledning af 40 års fødselsdag 30. august 2019 19-08-2019 1905673 960891
Finans Danmark Reminder: Invitation til ministeren til grill hos Finans Danmark torsdag den 15. august 2019 05-08-2019 1905673 950481
3F - Fagligt Fælles Forbund Invitation til ministeren til 25-års jubilæum den 13. august 2019 29-07-2019 1905673 948260
Depressionsforeningen Tillykke til ministeren - vil gerne invitere til et kort møde 19-08-2019 1905690 961217
Brugernes Akademi Henvendelse til ministeren - anmoder om et møde vedr. kontrol med receptpligtig medicin m.m. 28-07-2019 1905690 948097
FMF - Branchenetværk for fødevarer til medicinske formål Tillykke til ministeren - ser frem til et godt samarbejde og vil gerne mødes med ministeren og fortælle om deres viden og ekspertise 16-08-2019 1905690 959537
Nordsjællands Hospital Forskningsafdelingen Henvendelse vedr. møde med ministeren - rykker for svar 18-08-2019 1905690 960000
Fødevarestyrelsen Vedr. høring over forslag til ændring af lov om dyrlæger 25-07-2019 1905699 948005
Lægemiddelstyrelsen Udtalelse i klagesag vedr. afslag på Novo Nordisks ansøgning om generelt klausuleret tilskud på vilkår om risikodeling 16-08-2019 1905879 959541
Region Hovedstaden Erindring - Henvendelse om rekvisition af diagnostiske undersøgelser samt henvisningsmuligheder for læger uden ydernummer eller anden aftale med regionen 19-08-2019 1905902 960958
  Anmoder om reaktion på kronik og debat om livsfarligt lotteri i sundhedsvæsenet 12-08-2019 1906207 960456
  Henvendelse til ministeren vedr. Styrelsen for Patientsikkerhed 14-08-2019 1906249 958226
  Henvendelse: Headspace rapport 19-08-2019 1906361 960448
Center for Cybersikkerhed Orientering om national cybersikkerhedsmåned oktober 2019 05-07-2019 1906679 959048
Sundhedsstyrelsen 6. bidrag fra SST om overvejelser vedr. håndtering af VRE (vancomycin resistente enterokokker) 14-08-2019 1906701 959536
XQ28.dk Rykker for svar på henvendelse af 20. juli 2019 vedr. at gennemførelse af retten for homoseksuelle mænd til at give blod er udskudt til 2020 09-08-2019 1906713 953814
XQ28.dk Forespørgsel vedr. at gennemførelse af retten for homoseksuelle mænd til at give blod er udskudt til 2020 20-07-2019 1906713 947631
  Borgerhenvendelse til ministeren vedr. prisen på medicin mod knogleskørhed 15-08-2019 1906741 959002
  Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. HPV-vaccination og bivirkninger samt fremtidig behandling 02-08-2019 1906747 949878
Tradeexpansion Henvendelse vedr. ønske om at behandling bliver tilskudsberettiget under den offentlige sygesikring 16-08-2019 1906759 959501
  Borgerhenvendelse - fremsender klage over fejldiagnosticering og -behandling af akromegali (2) 12-08-2019 1906760 957717
  Borgerhenvendelse - fremsender klage over fejldiagnosticering og -behandling af akromegali (1) 11-08-2019 1906762 957698
  Borgerhenvendelse til ministeren vedr. retssikkerhedsboxe og menneskerettigheder 14-08-2019 1906764 957509
Hjerteforeningen Hjerteforeningen ansøger driftspuljen: Udlodningsmidler 28-06-2019 1906772 961104
  Borgerhenvendelse til ministeren om stor travlhed i sundhedssystemet 19-08-2019 1906780 960043
Sundhedsdatastyrelsen Supplerende fra DR vedrørende klage over afgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen om aktindsigt 09-08-2019 1906789 953828
  Spørgsmål til imødekommelse af aktindsigtsanmodning om kriterie 5 i regionernes nærhedsfinansiering 16-08-2019 1906802 961750
  Spørgsmål til imødekommelse af aktindsigtsanmodning om kriterie 5 i regionernes nærhedsfinansiering 16-08-2019 1906802 961751