Fra: 22-08-2019 til: 22-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 5122-08-2019SJ-STD-SUMMPE963657
SundhedsstyrelsenOrientering vedr. monitoreringsrapport for perioden 1. juli 2018-30. juni 2019 ift. data fra LPR (Landspatientregisteret)15-08-20191602789962376
Uddannelses- og ForskningsministerietOrientering: EU-kommissionen har åbnet for indkaldelse til Missions Boards15-05-20191608949963543
Uddannelses- og ForskningsministerietStrategisk Referencegruppe H2020: Dagsorden til møde 16. september15-08-20191608949963497
Uddannelses- og ForskningsministerietHorizon Europe: Status vedr. partnerskaber13-08-20191608949963503
Danske RegionerHøringssvar fra Danske Regioner over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende21-08-20191611450962760
Dansk Selskab for Almen Medicin DSAMHøringssvar fra DSAM vedrørende vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende19-08-20191611450963800
Institut for MenneskerettighederHøringssvar fra Institut for menneskerettigheder over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende20-08-20191611450962073
Forenede KoncernenRegnskab vedr. pulje: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 201920-08-20191805542963113
SundhedsdatastyrelsenMail fra Sundhedsdatastyrelsen: Retsinformation ift vejledning om videregivelse af oplysninger om implantater15-08-20191807766962269
SundhedsstyrelsenPressemeddelelse ifm. offentliggørelse af VIVEs analyse af KBU modeller (klinisk basisforløb)20-08-20191808501962170
Videreuddannelsesregion ØstNy ansøgning om sammenhængende uddannelsesforløb21-08-20191809262963352
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 5322-08-2019SJ-STD-DEPLSL963661
Trial NationVedr. dato for Trial Nations ekstraordinære generalforsamling21-08-20191809640963120
RambøllRettelser til evaluering - Headspace21-08-20191810161962151
BeskæftigelsesministerietOvertagelse af henvendelse vedr. hjælp til at flytte til udlandet20-08-20191900078962152
TLK EjendomsadministrationFremsender debatindlæg i forbindelse med en mulig ændring i boligreguleringslovens § 5, stk. 220-08-20191900078962114
 Henvendelse til ministeren vedr. integrationsydelsen og dens konsekvenser for danske statsborgere20-08-20191900078962253
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. kommuners overholdelse af plejeboliggarantien18-08-20191900078960042
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. debatindlæg vedr. ændring i boligreguleringslovens § 522-08-20191900078963529
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeAcceptskrivelse fra Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade vedr. udlodningsmidlerne15-08-20191901416962306
Helsingør KommuneTakker for godkendelse og udbetaling vedr. læge- og sundhedshus i Helsingør Kommune - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse21-08-20191903015962559
Region HovedstadenOpfølgning på opmærksomhedspunkter ved udbetaling af kvalitetsfondsmidler for 3. kvartal 2019 - Ny Retspsykiatri Sct. Hans21-08-20191903388962724
 Fremsender spørgeskema - European Association for the Study of the Liver14-08-20191904400957526
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om proces for statusrapportering for store statslige it-projekter21-08-20191904964962256
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Forespørger til bekræftelse på modtagelse af ansøgning til driftspuljen - udlodningsmidler25-06-20191905137934798
Det Administrative BibliotekForarbejder (1932-1985) til lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.21-08-20191905443963183
SundhedsstyrelsenSST: PRO (Patientrapporterede data) til sekundær anvendelse03-07-20191905491961591
Region SyddanmarkMinisteren inviteres til Week of Health and Innovation - WHINN21-08-20191905672962648
Foreningen af Socialchefer i DanmarkBemærkninger vedr. svar på invitation til tale og debat på FSDs årsmøde den 31. oktober 201921-08-20191905672962298
MF Morten ØstergaardMinisteren inviteres til veteran-arrangement 4.920-08-20191905672962076
H. Lundbeck A/STillykke til ministeren med invitation til møde15-08-20191905672963130
Odense KommuneHenvendelse til ministeren med invitation til at besøge Odense Kommune21-08-20191905672962722
Næstved KommuneHenvendelse til ministeren med anmodning om møde vedr. udviklingen af det nære sundhedsvæsen21-08-20191905690963356
De Professionelle Uafhængige TatovørerHenvendelse til ministeren - anmoder om et uforpligtende kaffemøde omkring ny tatovørlov21-08-20191905690963345
HjernesagenVelkommen til ministeren - håber på et møde til en nærmere drøftelse af udfordringerne på apopleksiområdet20-08-20191905690962116
Alkohol & SamfundSøger driftspuljen 2019 - udlodningsmidler01-07-20191905974939550
Epilepsihospitalet FiladelfiaSøger driftspuljen 2019 - udlodningsmidler28-06-20191905984938173
Komiteen for SundhedsoplysningSøger driftspuljen 2019 (2) - udlodningsmidler26-06-20191906440935620
Komiteen for SundhedsoplysningSøger driftspuljen 2019 (3) - udlodningsmidler26-06-20191906440935627
 Henvendelse til ministeren vedr. udskrivning af medicin til kun 3 måneder21-08-20191906721962642
SundhedsdatastyrelsenDagsordensmateriale til 4. styregruppemøde for Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren21-08-20191906774962661
SmertesagenAnsøgning fra Smertesagen vedr. udlodningsmidlerne03-07-20191906852962652
Dansk Spielmeyer-Vogt ForeningAnsøgningsskema til udlodningsmidler til uddeling i 2019 (driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer)29-06-20191906861962832
Dansk Spielmeyer-Vogt ForeningKopi af tilladelse til indsamling fra Dansk Spielmeyer Vogt forening NCL vedr. ansøgning om udlodningsmidler04-07-20191906861962852
WhiplashforeningenAnsøgning fra Whiplashforeningen om udlodningsmidlerne01-07-20191906864962866
WhiplashforeningenErklæring om fordeling af indtægter - udlodningsmidler02-07-20191906864962880
SundhedsstyrelsenRykker for svar på udpegning af medlem til arbejdsgruppe vedr. serviceeftersyn af diagnostisk pakke og metastasepakke11-07-20191906865945960
MF Rasmus LanghoffFremsender notat vedr. speciallæger samt manglen på praktiserende læger19-08-20191906883961238
Trial NationOpfølgning på møde om muligheden for en oversigt over kliniske forsøg21-08-20191906888963319
Trial NationMøde vedr. nationalt database over kliniske forsøg den 19. august13-08-20191906888963335
 Rykker for svar vedr. besøg fra Kanagawa Prefetural Government19-08-20191906897960870
 Visit to Ministry of Health from Kanagawa Prefectural Government - research on the use om big data in government health services07-08-20191906897952086
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. medicinudgifter20-08-20191906903962255
TandlægeforeningenForespørgsel til bekendtgørelse om indhentelse af børneattester og hvem der skal indhente attest på klinikejer26-03-20191906909869464
 Henvendelse til ministeren - fremsender input til tiltag til brug i ministeriet18-08-20191906910959990
Bedre PsykiatriEfterlyser status på analyse af retspsykiatrien19-08-20191906923960993