Fra: 27-08-2019 til: 27-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Henvendelse vedr. hjælp til psykisk syge børn27-08-2019SJ-STD-DEPKHK966164
Det Faglige Selskab for SundhedssocialrådgivereFremsender cases i forbindelse med oplæg på landsseminariet for sundhedssocialrådgivere19-08-2019SJ-STD-SUMLLU960845
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM)Program for konference den 7.10 "Sammen om mental sundhed"26-08-20191601142965340
Halsnæs KommuneForespørgsel vedr. fordeling af midler, når midler til en værdig ældrepleje overgår til bloktilskud26-08-20191601692965316
Thisted KommuneØkonomisk redegørelse for en værdig ældrepleje og en bedre bemanding, Thisted Kommune27-08-20191601928966275
 Forespørgsel om hvad der sker med uddelingen af årets demenspris01-08-2019SJ-STD-DEPLGR949193
Rebild KommuneRedegørelse vedr. foreløbigt forbrug - Værdighedsmidlerne og puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen26-08-20191800840965641
 Fremsender bog om rygestop23-08-2019SJ-STD-DEPEMLM964360
 Borgerhenvendelse til ministeren - anmoder om ændring af rygeloven i etage-ejendomme26-08-2019SJ-STD-DEPEMLM966072
 Borgerhenvendelse til ministeren - beretning fra en e-damper26-08-2019SJ-STD-DEPEMLM966064
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. debatten om e-cigaretter26-08-2019SJ-STD-DEPEMLM965838
 Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. erfaringer med e-damp26-08-2019SJ-STD-DEPEMLM965839
 Borgerhenvendelse til ministeren - ønsker dialog og forslag til, hvordan de ansatte i Assens Kommune kan komme de massive besparelser i ældreplejen til livs24-08-2019SJ-STD-DEPEMLM964964
 Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. forholdene for de ældre på plejehjemmene i Aalborg Kommune26-08-2019SJ-STD-DEPEMLM965541
ONO.dkHenvendelse til ministeren vedr. den trådløse teknologis helbredsskadelige virkninger23-08-2019SJ-STD-DEPEMLM964277
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. dødsfald relateret til e-cigaretter i USA25-08-2019SJ-STD-DEPEMLM965008
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. forbud mod e-cigaretter25-08-2019SJ-STD-DEPEMLM965009
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. evt. forbud mod e-cigaretter25-08-2019SJ-STD-DEPEMLM965014
 Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. sundhedsfarer fra dioxin der udledes fra brændeovne i tætte bebyggelser25-08-2019SJ-STD-DEPEMLM965015
 Henvendelse vedr. sund aldring (Apos Therapy)22-08-2019SJ-STD-DEPEMLM963916
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. evt. forbud mod e-cigaretter26-08-2019SJ-STD-DEPEMLM965646
 Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. fejlagtig information og brugen af e-cigaretter26-08-2019SJ-STD-DEPEMLM965648
Danmarks ApotekerforeningNedsættelse af TPI-gebyr (Tjek på inhalation)26-08-20191806534965769
Region MidtjyllandOpdateret budget og ønske om projektforlængelse vedr. pulje til løft af digitale kompetencer22-08-20191809490965053
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med søns sygdom27-08-20191900078966536
SundhedsdatastyrelsenPåmindelse ang. procedurebeskrivelse vedr. initiativ 1.3 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til kommentering26-08-20191902088965869
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på henvendelse om projektbeskrivelse vedr. finansiering af førstehjælpskurser23-08-20191903775965467
SundhedsstyrelsenSST: Nyt udkast til model for transition til kommentering23-08-20191904138964930
SundhedsdatastyrelsenRettelse til statusrapport for Landspatientregisteret (LPR3) 1. halvår 201927-08-20191904964966295
Miljø- og FødevareministerietInvitation til åbning af Miljøstyrelsens nye hovedsæde i Odense den 2. september 201926-08-20191905672965832
Hjem til Alle AlliancenHenvendelse til ministeren - ønsker drøftelse om hjemløshed og sundhedspolitik27-08-20191905672966126
Folketingets Vin- og SpiritussocietetPåmindelse - Invitation til ministeren til arrangement i Folketingets Vin- og Spiritussocietet onsdag den 4. september 201926-08-20191905673965650
Dansk Kiropraktor ForeningSer frem til samarbejdet om at hjælpe de mange mennesker, der har muskel-led problemer22-08-20191905690963919
 Henvendelse til ministeren - tak for svar på henvendelse vedr. lægemangel23-08-20191905921964223
International League Against Epilepsy (ILAE)Thanks: Answer to enquiery of July 25 2019 regarding epilepsy20-08-20191906102965183
Center for CybersikkerhedVedr. landebesøg fra Europakommissionen26-08-20191906108965866
Assens KommuneHenvendelse til ministeren vedr. udgifter til kommunal medfinansiering02-07-20191906329940693
 Rykker for svar fra ministeren vedr. klage over behandling af de ældre i Assens Kommune24-08-20191906575964975
RambøllRambøll: Svar på weekendavisens spørgsmål23-08-20191906827965047
 Borgerhenvendelse vedr. det danske sundhedsvæsen21-08-20191906929963360
Syddansk SundhedsinnovationDagsorden til styregruppemøde vedr. digital løsning til graviditetsforløb24-08-20191906979965494
 Borgerhenvendelse til ministeren - forslag til brug ved nedbrud på opkald til lægevagt og sygehuse25-08-20191907012965004
Radiograf RådetHenvendelse til ministeren - oplysninger om hvad radiografer kan bidrage med i forhold til et bedre og mere effektivt og sikkert sundhedsvæsen23-08-20191907013964573
 Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. vilkårene for social- og sundhedsassistenter26-08-20191907021966063