Fra: 14-08-2019 til: 14-08-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region HovedstadenAfbeskikkelse af medlem af Det Nationale Antibiotikaråd - Region Hovedstaden14-08-20191701532957433
Lolland KommuneVedr. tilbagebetaling af midler vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse13-08-20191802090956742
Skanderborg KommuneKvittering for investeringsprofil vedr. læge- og sundhedshus13-08-20191802149956047
Rigshospitalet - BlegdamsvejBemærkninger vedr. midler til regionale centre for ofre for voldtægt13-08-20191805629956715
Rigshospitalet - BlegdamsvejMeddelelse vedr. afrapportering for midler til regionale centre for ofre for voldtægt i Region hovedstaden13-08-20191805629956657
Økonomi- og IndenrigsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. klage over ankestyrelsen og Lolland kommune14-08-20191900078957631
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. modregning i folkepensionstillæg for folkepensionister14-08-20191900078957481
AdipositasforeningenTilsagn til Adipositasforeningen om udlodningsmidler12-08-20191901117956074
Trigeminus ForeningenTilsagn til Trigeminus Foreningen om udlodningsmidler12-08-20191901187956024
Thyreoidea LandsforeningenTilsagn til Stofskifteforeningen Thyreoidea om udlodningsmidler12-08-20191901274956019
OligofreniforeningenUdlodningsmidler: Tilsagn til Oligofreniforeningen12-08-20191901327956149
Rådet for bedre hygiejneUdlodningsmidler: Tilsagn til Rådet for Bedre Hygiejne12-08-20191901346956153
Skanderborg KommuneKvittering for investeringprofil vedr. læge- og sundhedshus13-08-20191903043956048
Region HovedstadenMinisteriets kvittering for svar vedr. budget for Nyt Hospital Nordsjælland13-08-20191903655956730
Miljø- og FødevareministerietVedr. møde i Det Nationale Antibiotikaråd 29. august13-08-20191903847956846
WHO´s Regionalkontor for EuropaMeeting at WHO/Europe, 14 August 201914-08-20191905002957034
 Svar på henvendelse vedrørende tavshedspligten på plejecentre14-08-20191905200957071
 Svar på borgerhenvendelse om HPV vaccine til drenge13-08-20191905561955878
 Anmodning om postadresse til brug for besvarelse af henvendelse om Morbus Dercum13-08-20191905587956088
FOA - Fag og ArbejdeSvar vedr. oplæg og debat på konference i FOA13-08-20191905672956190
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeSvar på invitation fra LMS til velgørenhedskoncert12-08-20191905672955812
Connec ApSSvar på henvendelse til ministeren vedr. velkomst og 2 invitationer13-08-20191905672956484
Sjællands UniversitetshospitalSvar på invitation til at åbne Kick Off konference for Changing Cancer Care i Lübeck den 11. september 2019 eftermiddag13-08-20191905672956196
WHO´s Regionalkontor for EuropaSvar på invitation vedr. 69th session of the WHO Regional Committee for Europa den 16.-19. september 201913-08-20191905672956720
LEAD AgencySvar vedr. Morgenritualet I Lead13-08-20191905673956442
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde om kvalitetsfondsprojekterne i Region Midtjylland den 17. juni 201913-08-20191905849955965
 Svar på borgerhenvendelse om HPV-vaccine til drenge13-08-20191906053955893
 Svar på borgerhenvendelse - HPV-vaccine til drenge12-08-20191906054955698
 Svar på borgerhenvendelse om HPV-vaccine til drenge13-08-20191906054955899
 Svar på borgerhenvendelse - HPV-vaccine til drenge14-08-20191906055956974
 Svar på borgerhenvendelse om HPV-vaccine til drenge13-08-20191906062955885
 Svar på borgerhenvendelse om HPV-vaccine til drenge13-08-20191906063955872
 Svar på borgerhenvendelse - HPV-vaccine til drenge14-08-20191906064957028
 Vedrørende henvendelse til sundheds- og ældreministeren om kræftsygdom12-08-20191906071955369
 Svar på henvendelse til ministeren vedr. kræft14-08-20191906071956997
 Svar på henvendelse om behandling i udlandet14-08-20191906171957257
 Meddeler at henvendelse vedr. Statement of Need er videresendt til Sundhedsstyrelsen13-08-20191906221956548
SundhedsstyrelsenOversender henvendelse vedr. Statement of Need13-08-20191906221956523
MF Liselott Blixt
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 7114-08-20191906339956984
 Svar på borgerhenvendelse om undersøgelse af psykosociale forhold for interntationalt adopterede børn i Nordjyllands Amt13-08-20191906463955863
 Borgeren orienteres om oversendelse af klage til rette myndighed14-08-20191906471957220
Region HovedstadenMinisteriets kvittering for svar vedr. budget for Nyt Hospital Nordsjælland13-08-20191906474956731
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. forebyggelse mv.14-08-20191906556957031
 Svar på henvendelse vedr. organisering af sundhedsvæsenet14-08-20191906568957829
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. hjemmepleje14-08-20191906577957784
 Thank you for your inquiry to the Ministry of Health regarding milk cartons14-08-20191906589957104
PlantebranchenTak for orientering om henvendelse til Skatteministeriet14-08-20191906591957114
Europa-KommissionenVedr. møde om berigtigelse af fejl og terminologi i EU-retsakter14-08-20191906601957184
 Svar på henvendelse vedr. børneattester og speciallæger14-08-20191906609957804