Fra: 20-08-2019 til: 20-08-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Plejecenter SolgårdenOpfølgning på projekt i demensboligpulje: Solgården19-08-20191601870961113
Holstebro KommuneOpklarende spørgsmål vedr. egenfinansiering - midler til sundhedshus i Holstebro19-08-20191603326960517
Holstebro KommuneVideresender opklarende spørgsmål vedr. egenfinansiering vedr. Sundheds- og akuthus Holstebro19-08-20191603326960574
Region Midtjylland
Lemvig Kommune
Godkendelse af status for Akuthus Lemvig - pulje til sundhedshuse19-08-20191603335960411
Brøndby KommuneBrøndby Kommune: Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2016, 2. udmøntningsrunde15-08-20191611304960830
Fanø KommuneFanø Kommune: Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2016, 2. udmøntningsrunde15-08-20191611305960931
Guldborgsund KommuneGuldborgsund Kommune: Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2016, 2. udmøntningsrunde15-08-20191611310960915
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Udkast til revideret regnskabsinstruks for kvalitetsfondsprojekterne19-08-20191705018960865
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Udkast til revideret regnskabsinstruks for kvalitetsfondsprojekterne19-08-20191705018960790
Statens Serum InstitutUdgivelse af VRE (Vancomycin resistente enterokokker) artikel i Eurosurveillance19-08-20191804674960434
Women in Parliaments Global ForumSvar på Invitation: WPL at 2019 Concordia Annual Summit - September 22-24 in New York City19-08-20191806203960240
SundhedsstyrelsenVedr. revideret ansøgning om sammenhængende uddannelsesforløb20-08-20191809262961877
Videreuddannelsesregion ØstVedr. ændring af ansøgning om sammenhængende uddannelsesforløb20-08-20191809262961344
Trial NationVedr. deltagelse i strategiworkshop i Trial Nations bestyrelse20-08-20191809640961709
UdenrigsministerietSvar på høring: Endelig clearing af dansk formandskabsprogram for Østersørådet 2019/202019-08-20191810606960099
HjerteforeningenHjerteforeningen: Godkendelse af ændring af aktivitet - udlodningsmidlerne19-08-20191901249960785
RigsrevisionenSpørgsmål til RR om aktindsigt20-08-20191901801961722
ErhvervsministerietVedr. udpegning til Partnerskab for Innovationsfremmende Sundhedsudbud19-08-20191902200960089
SundhedsdatastyrelsenVedr. udkast til rapport om it-review apotekersektoren20-08-20191902470961675
Region SyddanmarkSvar på Danske Regioners formands svar af 24. april 2019 vedr. spinraza19-08-20191902722960435
SMILfondenTilsagn om tilskud til SMIL fondens aktiviteter 201916-08-20191904578959080
SundhedsdatastyrelsenKvittering for statusrapport for LPR3 (Landspatientregisteret 3) 1. halvår 201919-08-20191904964960346
SundhedsdatastyrelsenKvittering for statusrapport for SEI-2 (Modernisering af datamodtagelse) 1. halvår 201919-08-20191904964960345
Mediq Danmark A/S
Sundhedsdatastyrelsen
Kvittering for statusrapport for Fælles pilotafprøvning 1. halvår 201920-08-20191904964961390
 Svar på spørgsmål til afgørelse i klagesag om autorisation20-08-20191905022961479
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om afgørelse om autorisation20-08-20191905022961359
 Sender afgørelse i klagesag om autorisation til klager20-08-20191905022961354
Jyllands-PostenSupplerende svar på aktindsigt i mammografisager03-07-20191905097960214
SundhedsstyrelsenTil SST: Anmodning om yderligere oplysninger ifm. behandling af klage fra Foreningen af HPV-bivirkningsramte20-08-20191905443961697
Københavns KommuneSvar på henvendelse fra overborgmesteren og sundheds- og omsorgsborgmesteren i Københavns Kommune20-08-20191905845961760
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk: Anmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse i klagesag om afslag på tildeling af generelt klausuleret tilskud på vilkår om risikodeling19-08-20191905879960004
 Tak for opmærksomheden ved ministerens tiltræden19-08-20191905911960407
 Tak for opmærksomheden ved ministerens tiltræden19-08-20191905911960408
 Svar på din henvendelses til sundheds- og ældreministeren vedr. lægemangel20-08-20191905921961944
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 1020-08-20191906006962104
 Svar på borgerhenvendelse - klage over personale m.m.19-08-20191906049960149
 Svar på borgerhenvendelse - om udbrændthed i psykiatrien19-08-20191906051960332
 Svar på borgerhenvendelse - spiseforstyrrelse19-08-20191906057960571
 Svar på henvendelse om lovgivning for forskning i syntetiske sundhedsdata20-08-20191906139961349
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. personale i ældreplejen20-08-20191906264961286
Dansk Selskab for Almen MedicinSvar på henvendelse vedr. svigtende forsyninger af medicin i Danmark er et alvorligt problem20-08-20191906303961715
 Svar på invitation til at styrke samarbejdet om at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen20-08-20191906312961382
Assens KommuneSvar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren vedr. udgifter til kommunal medfinansiering20-08-20191906329961960
BeskæftigelsesministerietSvar vedr. kontaktoplysninger: Anmodning om bidrag til besvarelse af Questionnaire fra OECD19-08-20191906341960018
The Embassy of EcuadorAnswer to enquiry regarding the Danish Healthcare System19-08-20191906345960147
 Svar på henvendelse vedr. møde vedr. psykiatri20-08-20191906429961687
Sundhed DanmarkSvar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren om et møde20-08-20191906468961798
Dansk SocialrådgiverforeningSvar på henvendelse til ministeren med ønske om et hilse-på-møde vedr. det sammenhængende sundhedsvæsen20-08-20191906516961728
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. tilrettelæggelse af ældreplejen20-08-20191906603961616
Miljø- og FødevareministerietBesvarelse af brev fra UN Water vedr. SDG 6 (Sustainable Development Goal 6)19-08-20191906702960606
 Svar på henvendelse af 13. august 2019 vedr. genåbning af Helsingør Sygehus19-08-20191906724960521
 Svar vedr. 5G-netværket20-08-20191906808961913
 Svar vedr. 5G-netværket20-08-20191906812961998
 Svar vedr. 5G-netværk og mobilmaster20-08-20191906815962043