Fra: 29-08-2019 til: 29-08-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region SyddanmarkAfbeskikkelse af medlem af Det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark29-08-20191701532968708
 Beskikkelse af medlem af det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark29-08-20191701532968604
Region MidtjyllandBemærkninger vedr. udgiftsfordelingsnotat om Det Nye Hospital i Vest (DNV) af 27. juni 201926-08-20191704036965290
Fredericia KommuneKvitterer for henvendelse om uoverensstemmelser i økonomisk afrapportering for 2018, samt 1. kvartal 2019 for sags nr. 1802107 (Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2018)28-08-20191802107967591
Jammerbugt KommuneSvar på spørgsmål til kvartalsstatus vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse27-08-20191802133967549
Region MidtjyllandForespørgsel vedr. kvartalsstatus for Skive Sundhedshus i Region Midtjylland - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse28-08-20191802137967044
DigitaliseringsstyrelsenVedr. planlægning af møde om review ved Statens It-råd29-08-20191806579968177
DigitaliseringsstyrelsenVedr. planlægning af møde om review ved Statens It-råd29-08-20191806579968501
DigitaliseringsstyrelsenVedr. planlægning af møde om review ved Statens It-råd29-08-20191806579968172
StatsministerietOvertagelse af henvendelse vedr. klage over sundhedssystemet28-08-20191900078967618
UndervisningsministerietBemærkninger vedr. forespørgsel til henvendelse om velkomst-henvendelse fra ISAAC Danmark28-08-20191900078967262
Social- og IndenrigsministerietSvar på oversendelse af borgerhenvendelse som opfølgning på tidligere fremsendt henvendelse om forholdene i hjemmeplejen28-08-20191900078967576
JustitsministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. problemer med regning for kontaktlinser hos Sygeforsikringen Danmark28-08-20191900078967943
MedComAftale vedr. finansiering og drift af SDN (sundhedsdatanettet), VDX (videoknudepunktet), KIH (klinisk integreret hjemmemonitorering)28-08-20191901438967631
 Besvarelse af borgerhenvendelse - opfølgning på tidligere henvendelse om oplevelser i sundhedsvæsenet27-08-20191901829966121
Nyborg KommuneGodkendelse af forlængelse af frist for indsendelse af materiale vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse28-08-20191902962967509
Region MidtjyllandAnmodning om uddybning af budget vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse28-08-20191903041967447
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Materialeanmodning ifm. Rigsrevisionens undersøgelse om outsourcet persondata (19/00183)28-08-20191904657968003
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden
Danske Regioner
Anmodning om Region Hovedstadens indstilling af nyt medlem til National Videnskabsetisk Komite - frist 18. september 201929-08-20191904840968107
DigitaliseringsstyrelsenVedr. Sundheds- og Ældreministeriets statusrapportering til Statens It-råd for 1. halvår 201929-08-20191904964968498
StatsministerietTil STM: Svar på høring om høringsperioder i sommerperioden - lovprogrammet 2019/2029-08-20191905335968801
Vordingborg KommuneAfbud - Invitation til møde 25. september 201929-08-20191905672968833
Anti Doping DanmarkAfbud til: Fitnesskonferencen "Fitness Doping & Public Health", 24.-25. oktober29-08-20191905672968718
JordemoderforeningenSvar på invitation til afskedsreception fra sundheds- og ældreministeren29-08-20191906528968518
Danske TandplejereSvar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren om tandplejere28-08-20191906628967983
DR Danmarks RadioAfgørelse vedrørende klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelsen af d. 8. marts 2019 om aktindsigt28-08-20191906789967403
 Besvarelse af borgerhenvendelse - klage og spørgsmål29-08-20191906956968746
Region SyddanmarkAnmodning om udtalelse vedrørende identitetsmisbrug - Region Syddanmark28-08-20191906984967852
Region SjællandAnmodning om udtalelse vedrørende identitetsmisbrug - Region Sjælland28-08-20191906984967858
Udbetaling DanmarkOversendelse af klage over Udbetaling Danmark til Udbetaling Danmark27-08-20191906996967430