Skip navigation


Udlodningsmidler til sygdomsbekæmpende organisationer

Med den nye lov om Udlodningsmidlerne, Lov nr. 1532 af 19. december 2017 er der kommet lidt flere penge til fordeling mellem driftspuljerne.

Sundheds- og Ældreministeriets andel af Danske Spils overskud fordeles i støtte til sygdomsbekæmpende organisationer, dvs. organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse, behandling og/eller afhjælpning af sygdom.   

Driftspuljerne i 2017 var ca. 42,4 mio. kr. til fordeling. I 2018 vil puljerne være på ca. 44,3 mio. kr.

På puljerne til øremærkede aktiviteter - aktivitets- og rådighedspuljen - kommer der med den nye lov færre midler. Aktivitets- og rådighedspuljen var i 2017 på 9,2 mio kr., mens puljerne i 2018 er fastsat til ca. 4,8 mio. kr. 
  

Midlerne fordeler sig på 5 delpuljer i 2018:   

  1. Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer.  Hent vejledning til ansøgning og ansøgningsskema.  Ansøgningsfrist: 10. august 2018.  

  2. Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer. Hent vejledning til ansøgning og ansøgningsskema. Ansøgningsfrist: 10. august 2018.  

  3. Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer   - ansøgningsfristen var den 1. marts 2018.

  4. Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer. Hent vejledning til ansøgning og ansøgningsskema. Ansøgningsfrist: 10. september 2018.

  5. Rådighedspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer. Ingen frist - kan søges løbende (puljen i 2018 er på ca. 0,6 mio. kr.). Læs mere om Rådighedspuljen. 

Sidst opdateret 21-08-2018
Kontaktoplysninger:

Annette Madsen
Tlf.: 72 26 93 47
Mail:
ama@sum.dk


Læs mere om udlodningsmidlerne på www.udlodningsmidler.dk

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055