Skip navigation


Udlodningsmidler til sygdomsbekæmpende organisationer og til ældreorganisationer

Med den nye lov om Udlodningsmidlerne, Lov nr. 1532 af 19. december 2017 er der kommet lidt flere penge til fordeling mellem driftspuljerne, mens der er færre til fordeling på aktivitets- og rådighedspuljen.

Sundheds- og Ældreministeriets andel af Danske Spils overskud fordeles i støtte til sygdomsbekæmpende organisationer, dvs. organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse, behandling og/eller afhjælpning af sygdom, samt til landsdækkende ældreorganisationer. 

Jf. Finansloven vil der i 2020 være ca. 76,7 mio. kr. til fordeling på driftspuljerne.

På puljerne til øremærkede aktiviteter - aktivitets- og rådighedspuljen - vil der være ca. 1,8 mio. kr. til fordeling.

Midlerne fordeler sig på 5 delpuljer i 2020:   

  1. Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer.  Hent vejledning til ansøgning og ansøgningsskema. OBS kan hentes i maj 2020. Ansøgningsfrist: 1. juli 2020.  

  2. Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer. Hent vejledning til ansøgning og ansøgningsskema. OBS kan hentes i maj 2020. Ansøgningsfrist: 1. juli 2020.  

  3. Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer. Hent vejledning til ansøgning og ansøgningsskema. Ansøgningsfrist: 25. marts 2020.

  4. Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationerHent vejledning til ansøgning og ansøgningsskema. Ansøgningsfristen var 3. februar 2020.

  5. Rådighedspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer. Ingen frist - kan søges løbende. 

Sidst opdateret 26-02-2020
Kontaktoplysninger:

Annette Madsen
Tlf.: 72 26 93 47
Mail:
ama@sum.dk


Læs mere om udlodningsmidlerne på www.udlodningsmidler.dk

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |