Skip navigation


DRG-systemet

Find information om DRG-takster, beregningsmetode, ændringer i DRG-grupperingen samt grupperingsværktøjerne Visual DRG og Interaktiv DRG.

DRG-systemet anvendes ved udmøntning af den statslige aktivitetspulje, beregning af den kommunale medfinansiering, afregning af mellemregionale patienter på basisniveau, i forbindelse med takstfinansiering og som redskab til at analysere omkostninger og aktivitet på landets sygehuse.

DRG-systemet består af to parallelle systemer:  

  • DRG (diagnose relaterede grupper), der anvendes for indlagte patienter på somatiske afdelinger
  • DAGS (dansk ambulant grupperings system), der anvendes for ambulante patienter på somatiske afdelinger.   

DRG-området er placeret i Statens Serum Institut og her finder du information om takster, visuel DRG, interaktiv DRG m.v.


Sidst opdateret 13-10-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055