Skip navigation


Etik

Udviklingen af nye teknologier og behandlingsmuligheder på sundhedsområdet sker hastigt. De nye teknologier, behandlingsmuligheder og indsatser på forebyggelsesområdet kan give anledning til en række etiske spørgsmål, både i relation til det enkelte menneske og til menneskehedens udvikling.

Det Etiske Råd rådgiver Folketinget og sundhedsmyndighederne samt skaber debat om bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Det Etiske Råd er et uafhængigt råd. Rådet skal i sit virke arbejde ud fra respekt for menneskets og kommende generationers integritet og værdighed samt respekt for naturen og miljøet. Respekt for menneskets integritet og værdighed omfatter også det menneskelige livs første faser, herunder befrugtede menneskelige æg og fosteranlæg. Respekt for naturen og miljøet hviler på den forudsætning, at naturen og miljøet har værdi i sig selv.

Rådets virksomhedsområde er de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Rådets virksomhedsområde omfatter endvidere øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologisk-medicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Etiske Råds hjemmeside findes bl.a. rådets udtalelser, høringssvar og årsberetninger.  

Det Etiske Råd rådgiver således om principielle etiske spørgsmål. Godkendelse af konkrete forskningsansøgninger skal ske i det videnskabsetiske komité-system. 

Link til hjemmesiden: Den Nationale Videnskabsetiske Komité (DNVK)


Sidst opdateret 15-10-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055