Skip navigation


Alkohol

Her kan du læse om alkoholforebyggelse.

Barnet i fokus
Indsatsen overfor børn i misbrugsfamilier er blevet styrket væsentligt de senere år. Med midler fra satspuljen er der indført familieambulatorier med åben visitation i alle fem regioner. Kommunerne har fået mulighed for at ansætte børne-familie-sagkyndige, hvis opgave det er at hjælpe kommunerne med at organisere indsatsen, uddanne de professionelle, indarbejde handlevejledninger i institutionerne, sikre det tværfaglige samarbejde m.m. Endelig er der afsat midler til at kommunerne kan udvikle og afprøve metoder til at opspore, motivere og fastholde gravide alkoholmisbrugere i behandling.


Alkoholforebyggelsen er et kommunalt ansvar
Det følger af sundhedslovens § 119. Kommunerne overtog således pr. 1. januar 2007 opgaven i forbindelse med Kommunalreformen. Hovedvægten i indsatsen de seneste 10 år har været at arbejde for, at børn ikke drikker alkohol, og at unge drikker mindst muligt.

 

Aldersgrænse for salg af alkohol

I 1998 blev der vedtaget en aldersgrænse på 15 år for salg af alkohol til unge. Loven blev understøttet af kampagner med fokus på forældres ansvar for og mulighed for at påvirke børns alkoholdebut. Samtidig blev der udviklet et skolemateriale med opfordring til skoleledelsen om at lave en alkoholpolitik og en opfordring til lærere og forældre om at lave forældreaftaler i klasserne med det formål at udskyde alkoholdebuten. I 2004 blev der vedtaget en ny aldersgrænse på 16 år.

 

Sundhedsstyrelsens arbejde
Sundhedsstyrelsen arbejder desuden på mange fronter i forhold til at forebygge alkoholskader. Hvert år køres alkoholkampagne i uge 40. Sundhedsstyrelsen har endvidere igangsat et projekt i 20 kommunerne, som har til formål at styrke den forebyggende indsats i kommunerne på alkoholområdet og skabe sammenhæng mellem indsatser, når det gælder forebyggelse, tidlig indsats og behandling.


Læs mere på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside.


Sidst opdateret 22-04-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055