Skip navigation


Rygning og tobak

Nye regler for Arbejdspladser (lovens § 6)

Fra 15. august 2012 er det ikke længere tilladt at ryge i kontorlokaler, der tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. 

 

Arbejdsgiveren kan forsat beslutte, at det er tilladt at ryge i kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Det kan f.eks. være førerhuset i en lastbil, i et lokomotiv eller førerkabinen i en kran. Arbejdsgiveren kan også forsat beslutte, at det skal være tilladt at ryge i rygerum eller rygekabiner.
 

Ovenstående undtagelser fra det generelle rygeforbud indendørs på arbejdspladser er ikke en rettighed for rygerne, men en mulighed arbejdsgiveren kan vælge at gøre brug af.

 

Obligatorisk skiltning ved rygerum og rygekabiner

Arbejdspladser, der har rygerum eller rygekabiner, skal fra 15. august 2012 synligt informere om, at luften i omgivelserne udenfor kan være sundhedsskadelig. Loven gælder både for arbejdspladser, der allerede har, eller som etablerer rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Bestemmelsen skal sikre, at der er information på arbejdspladsen om, at omgivelserne uden for et rygerum og en rygekabine ikke er et 100 procent røgfrit område.

Desuden skal loven sikre, at den enkelte arbejdsplads på et oplyst grundlag har mulighed for at træffe beslutning om brug af rygerum og rygekabiner.

De obligatoriske skilte kan bestilles via telefon: 70 26 26 36 eller via www.sst.dk/rygelov 

Bekendtgørelse 832 af 7. august 2012 om skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser findes på retsinformationshjemmeside.

Nye regler for institutioner, børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år.

Fra 15. august 2012 er det ikke længere tilladt at ryge på børneinstitutioner, skoler, efterskoler, kostskoler, treårige gymnasiale ungdomsuddannelser og lignende institutioner, der fortrinsvist har optaget børn og unge under 18 år.

Det totale rygeforbud gælder for hele matriklen og omfatter alle, der færdes på institutionens område. Dvs. børn og unge, ansatte, herunder pædagoger, lærere, undervisere m.v., samt forældre og alle andre, der opholder sig på institutionens område. Rygeforbuddet omfatter også alle personer, der opholder sig på institutionen mv. uden for dens normale åbningstid, f.eks. fordi institutionens lokaler benyttes til andre formål, f.eks. lokale foreninger, til teaterforestillinger m.v.

Det er uden betydning, om der er tale om offentlige, selvejende eller private institutioner. Endvidere er det uden betydning, om institutionens område af besøgende opfattes som en del af det offentlige rum, en park eller lignende.

På anbringelsessteder (døgninstitutioner, opholdssteder og lignende), der også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at de unge må ryge udendørs på institutionens område. På sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvist lukkede døgninstitutioner, der også fungerer som bolig for unge under 18 år, kan det besluttes, at de unge må ryge i rygerum, på egne værelser og udendørs på institutionens område.

Det er ikke tilladt de ansatte m.fl. at ryge på anbringelsessteder (døgninstitutioner, opholdssteder og lignede) og på sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvist lukkede døgninstitutioner. Rygeforbuddet for de ansatte m.fl. på disse institutioner gælder hele institutionens område, dvs. også de arealer, hvor institutionen har truffet beslutning om, at rygning for de unge kan finde sted.

Lov om røgfri miljøer ikke indeholder dispensationsmuligheder.

Private plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, hvor børn og unge under 18 år er anbragt uden for hjemmet, og som samtidig tjener som privat bolig, er ikke omfattet af lov en.

Den reviderede lov om røgfri miljøer, lov nr. 607 af 6. juni 2012, findes på retsinformations hjemmeside.

Yderligere oplysninger om lovændringen findes i de tilhørende bemærkninger til lovforslaget som fremsat den 9. maj 2012.

Retsinformation: Lov om røgfri miljøer


Sidst opdateret 16-10-2014
Danskernes rygevaner:

Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Lungeforeninge og Hjerteforeningen gennemfører hvert år en undersøgelse af udviklingen i danskernes rygevaner.

Læs mere om undersøgelserne - 2003-2013


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055