Skip navigation


Psykiatriudvalg

Regeringens udvalg om psykiatri

For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet, nedsatte regeringen i april 2012 et udvalg, som skulle komme med forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. 

Der blev lagt stor vægt på, at der i udvalgsarbejdet blev inddraget så mange synsvinkler som muligt, så regeringen fik et solidt og bredt funderet afsæt for en samlet langsigtet plan for den fremtidige udvikling og udbygning på psykiatriområdet. 

Pressemeddelelse af den 12. april 2012 - nedsættelse af psykiatriudvalg -  kommissoriet for udvalget

Udvalget kom med en  samlet afrapportering den 4. oktober 2013 - hent hovedrapporten og de tilhørende rapporter 

Psykiatriens 10 udfordringer og 6 fokusområder
Psykiatriudvalget peger på 10 udfordringer i psykiatrien:
  

 1. Utilstrækkeligt fokus på tidlig indsats og rehabilitering

 2. Behov for et ligeværdigt, åbent og inkluderende arbejdsmarked og uddannelsessystem

 3. Ulighed i sundhed og levetid

 4. Begrænset inddragelse af borger og pårørende som ressource i borgerens forløb

 5. Utilstrækkelig sammenhæng mellem sektorer og fagområder

 6. Begrænset (tvær-)faglig konsensus og tendens til fokus på den medicinske behandling

 7. Behov for fokus på kompetencer og efteruddannelse

 8. Manglende brug af evidensbaserede metoder og utilstrækkelig forskning, dokumentation og effektmåling af indsatser

 9. Manglende reduktion i tvangsanvendelse

 10. Mangelfuld planlægning og styring og grundlag for bedre ressourceanvendelse i regioner og kommuner


Udvalget anbefaler, at man iværksætter initiativer inden for følgende 6 fokusområder for at imødegå udfordringerne:
 

 1. Forebyggelse og tidlig indsats

 2. Styrket sammenhæng i indsatsen

 3. Høj kvalitet i den faglige indsats

 4. Inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund

 5. Nedbringelse af tvang

 6. Bedre styring og ressourceanvendelse

Sidst opdateret 02-04-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055