Skip navigation


Sundhedsvæsenet i tal og fakta

Hvad koster det, at have et sundhedsvæsen som det danske? Og hvordan ser det ud sammenlignet med andre lande?

Offentlige udgifter til sundhedsvæsenet
De samlede offentlige udgifter til sundhedsvæsenet beløb sig i 2014 til 155,1 mia. kroner (i 2015-priser). Det svarer til ca. 30 procent af det samlede offentlige forbrug (ca. 516,4 mia. kr.). Fordelt på stat, region og kommune, ser det sådan her
ud:

  • Stat: 0,9 mia. kr.
  • Region: 114,4 mia. kr.
  • Kommune: 39,7 mia. kr.

I regionerne er det sygehusene, der er langt den størst udgift med 85,9 mia. kr.

Se faktaark over sundhedsudgifterne her  (PDF)

Private sundhedsudgifter
De samlede private udfgifter til sundhedsvæsenet beløb sig i 2013 til ca. 30,7 mia. kr. De fordeler sig særligt på brugerbetaling (ca. 26,9 mia. kr.) og private sundhedsforsikringer (ca. 3,6 mia. kr.). Kilde: OECD.

Sundhedsudgifternes andel af BNP
I 2013 udgjorde de offentlige sundhedsudgifter 8,8 procent af BNP, mens de private sundhedsudgifter udgjorde 1,6 procent. Samlet set udgjorde sundhedsudgifterne altså 10,4 procent af BNP. Kilde: OECD.

Hvad bliver pengene brugt til?
Ud fra data i de nationale sundhedsregistre offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forskellige data om det danske sundhedsvæsen og dets aktiviteter, som bl.a. bruges til sundhedsovervågning, planlægning, forskning og administration.

Aktiviteter i sundhedsvæsenet
Hvad koster sundhedsvæsenet
 


Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055