Skip navigation


Specialeplanlægning

Her kan du læse om planlægning af sundhedsvæsenet og opgavefordelingen mellem landets sygehuse.

Specialeplanlægning er kort fortalt planlægning af sundhedsvæsenet og navnlig opgavefordelingen mellem landets sygehuse.

Sundhedsstyrelsen har i henhold til sundhedsloven beføjelser til at styre specialeplanlægningen, navnlig hvad angår de specialiserede funktioner, dvs. regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner (tidligere lands- og landsdelsfunktioner).

Udgangspunktet for specialeplanlægningsarbejdet er en stigende dokumentation for sammenhængen mellem volumen og kvalitet (”øvelse gør mester”), samt for nytten af tæt multidisciplinært samarbejde.

Der er bred politisk enighed om principperne for specialeplanlægning. Partierne bag sundhedsloven (S, R, V, K og O) blev i 2006 enige om, at specialeplanlægningen skal følge de fire grundprincipper:

1. Høj kvalitet uanset tid og sted
2. Et dynamisk sygehusvæsen
3. Et robust sundhedsvæsen
4. Åbenhed og dokumentation

Læs mere om principperne og processen for specialeplanlægningsarbejdet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 


Sidst opdateret 24-03-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055