Skip navigation


Sygehusvalg - Når du er henvist til sygehus

Gældende fra 1. januar 2014

I pjecen kan du læse om dine rettigheder og valgmuligheder:

  • Du har ret til at blive udredt inden for 1 måned, hvis det er fagligt muligt.

  • Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse.

  • Skal du vente mere end 2 måneder på en sygehusbehandling, når du er udredt, udvides dit frie sygehusvalg til også at omfatte relevante private og udenlandske sygehuse, der har en aftale herom med regionerne. Ved alvorlig sygdom er ventetiden kun 1 måned.

  • Du får også udvidet frit sygehusvalg, hvis du får ændret en operationsdato. Og du har udvidet frit sygehusvalg inden for 1 måned til diagnostiske undersøgelser til brug for din egen læge.

Skal du vente mere end 2 måneder på psykiatrisk undersøgelse og behandling på sygehus, har du andre udvidede valgmuligheder.

For patienter med visse livstruende kræft- og hjertesygdomme gælder desuden regler om maksimale ventetider.

I visse tilfælde har du ret til at få betalt eller få refunderet dine udgifter til sygehusbehandling i udlandet.

 

Din bopælsregion kan og skal i nogle tilfælde tilbyde dig vederlagsfri sygehusbehandling i udlandet efter reglerne i sundhedsloven. Der gælder desuden flere EU-regelsæt, som også giver mulighed for behandling i andre EU/EØS-lande. Du kan læse mere om dine rettigheder i pjecen og på Patientombuddets hjemmeside og på  Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder vedrørende sygehusbehandling i pjecen og på Patientombuddets hjemmeside. Du har også mulighed for at få nærmere vejledning om reglerne hos de regionale patientkontorer.


Sidst opdateret 19-05-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055