Skip navigation


Departementets behandling af personoplysninger

Her kan du læse om, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, når du har været i kontakt med Sundheds- og Ældreministeriets departement.

Information om behandling af personoplysninger i departementet
Hvis du har sendt os et brev, anmodet om aktindsigt, er part i en klagesag, har søgt en stilling hos os el.lign. får departementet personoplysninger om dig, og vi registrerer og bruger de oplysninger, du giver os for at kunne vejlede dig og besvare din henvendelse bedst muligt.

I Sundheds- og Ældreministeriets departement har vi også en analyseafdeling, der laver forskellige statistikker om sundhedsvæsnet i Danmark.

Læs om behandling af personoplysninger til statistiske formål  

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi håndterer de  personoplysninger, vi modtager. Du kan også læse om dine rettigheder i forbindelse med, at ministeriet behandler oplysningerne.

Hvis du søger job i departementet
Hvis du skriver et brev til os
Hvis du søger aktindsigt
Hvis du er part i en klagesag
Hvis du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver

Ministeriet indhenter og udveksler kun personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og hvis det er sagligt og nødvendigt for at behandle en konkret sag.

I nogle tilfælde har vi brug for at indhente flere oplysninger end dem, vi allerede har modtaget, for at kunne behandle sagen korrekt eller give et meningsfuldt svar. Hvis vi har brug for flere oplysninger om dig, vil vi typisk indhente oplysningerne fra dig selv, men det kan også være fra andre offentlige myndigheder, som f.eks. styrelser i Sundheds- og Ældreministeriets koncern.

Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov. Medarbejdere i departementet må kun slå op på oplysninger, som de har brug for i forbindelse med deres arbejde, og medarbejderne har tavshedspligt.


Sidst opdateret 28-06-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |