Skip navigation


Departementet som arbejdsplads

I Sundheds- og Ældreministeriets departement bidrager vi til udviklingen af et sundt Danmark.

Som ansatte i departementet skaber vi grundlaget for ministrenes og regeringens beslutninger på sundheds- og ældreområdet. Det kræver dygtige og engagerede medarbejdere med stor politisk forståelse og en god professionel dømmekraft, og vi er en ambitiøs arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø.

Hvis du bliver en del af holdet, kan du godt regne med at blive udfordret. Til gengæld får du spændende arbejdsopgaver, som ofte skal løses sammen med kolleger i departementet og styrelserne eller med eksterne aktører på sundheds- og ældreområdet. Vi har ofte travlt, men vi har en uhøjtidelig omgangstone, og vi hjælper altid hinanden, så vi opnår en høj faglig kvalitet i opgaveløsningen.

Vores aktive personaleforening sørger for, at vi jævnligt mødes til sociale arrangementer, ligesom vi hvert år har en julefrokost og en sommerfest. Og så stiller vi altid talstærkt op til DHL og "Vi cykler til arbejde". 

Vi er cirka 200 medarbejdere med mange forskellige baggrunde, men de største faggrupper er samfundsfaglige kandidater og jurister.

Departementet har røgfri arbejdstid.


Sidst opdateret 01-04-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |