Skip navigation


Mission, vision og værdier

Departementets mission, vision og værdier.

Mission, vision og værdier (departementet)

Mission (vi er her fordi):
Vi skaber grundlaget for ministrenes og regeringens beslutninger på sundheds- og ældreområdet og bidrager til at formulere dagsordener, finde løsninger og skabe sammenhæng.   

Vision (det, vi vil, er):
Vi vil bidrage afgørende til udviklingen af et sundt Danmark. Vi vil sætte rammerne for et velfungerende, moderne og effektivt sundhedsvæsen med borgeren i centrum. 

 

De værdier, der ligger til grund for vores måde at arbejde på, er:
Faglighed
Resultater
Sammenhæng
Engagement   

Faglighed
Vi har et højt fagligt niveau, stor politisk forståelse og en god professionel dømmekraft. Vi leverer produkter af høj kvalitet.   

Resultater
Vi handler rettidigt, følger op på beslutninger og skaber gode og fremsynede resultater. Vi anvender ressourcerne bedst muligt. 

Sammenhæng
Vi er troværdige og konstruktive i mødet med borgerne og dem, vi samarbejder med - både inden for og uden for vores egen organisation. Vi bidrager gennem et målrettet samarbejde til et sammenhængende sundhedsvæsen. 

Engagement
Vi er en attraktiv og udfordrende arbejdsplads, hvor engagement, ansvarlighed og idérighed bliver værdsat. Vi interesserer os for hinanden som mennesker og har en åben, respektfuld og uformel omgangsform.   


Sidst opdateret 18-05-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |