Skip navigation


Åbne postlister

Sundheds- og Ældreministeriet er med i en 2-årig forsøgsordning fra den 1. januar 2015. Publicering af postlisten er fortsat frem til udgangen af august 2019. Sidste liste omhandler ind- og udgående post fra den 29. august 2019. Forsøget med åbne postlister 
Forsøgsordningen har baggrund i den reviderede offentlighedslov, der trådte i kraft 1. januar 2014. Formålet med åbne postlister er at give borgere og medier bedre mulighed for at få indsigt i den offentlige forvaltnings arbejdsgange.   

Fra den 6. januar 2015 findes en åben postliste med oplysninger om de breve, e-mails mv., som ministeriet har modtaget eller afsendt i perioden fra den 1. januar til den 5. januar 2015. Derefter vil der hver arbejdsdag i forsøgsperioden blive offentliggjort en ny postliste med oplysninger om ind- og udgående post, der er registreret på ministeriets postliste den foregående dag.   

Hvornår kan post ses på postlisten?
Oplysningerne vil som hovedregel kunne ses på hjemmesiden 1-2 arbejdsdage efter, posten er modtaget eller afsendt. Der vil dog kunne forekomme afvigelser, hvis de relevante sagsbehandlere er forhindret i at journalisere, fx som følge af tjenesterejse, kursusdeltagelse, ferie eller sygdom.   

Hvilke oplysninger kommer på postlisten?
Postlisten vil indeholde datoen for modtagelse eller afsendelse, navnet på modtageren eller afsenderen eller karakteren af henvendelsen (fx ”borgerhenvendelse”, hvis det er enkeltperson, som har rettet henvendelse eller er modtager), en kort tematisk beskrivelse af indholdet (titel) samt sagsnummer og dokumentnummer.   

Selve dokumenterne (breve, e-mails mv.) bliver ikke offentliggjort. Eventuelle anmodninger om aktindsigt i dokumenter, som fremgår af postlisten, vil blive behandlet efter de almindelige regler om aktindsigt

Som udgangspunkt vises oplysninger om alle afsendte og modtagne dokumenter på postlisten. Sager, dokumenter og oplysninger, der er undtaget fra retten til aktindsigt efter offentlighedsloven, vil dog ikke fremgå af postlisten. Det betyder, at eksempelvis oplysninger om ministeriets korrespondance på disse områder typisk ikke vil indgå i postlisten:  
 
  

  • Lovforslag, der ikke er fremsat
  • Ministerbetjeningsdokumenter
  • Dokumenter omfattet af folketingspolitikerreglen
  • Korrespondance med sagkyndige vedrørende retssager 
  • Personalesager

Navne på fysiske personer (borgere) vil ikke fremgå af postlisten. Det samme gælder andre oplysninger om enkeltpersoners private forhold samt personfølsomme oplysninger, som er underlagt tavshedspligt.  

Navne på juridiske personer, fx offentlige myndigheder, nationale og internationale organisationer, foreninger og virksomheder, vil derimod som hovedregel fremgå af postlisten.   

Åbne postlister 2019

August 

Ind- og udgående post fra:  

 

Publicering af postlister er stoppet. Sidste liste omhandler ind- og udgående post fra den 29. august 2019.

 

29. august  |  Indgående post  |  Udgående post
28. august  |  Indgående post  |  Udgående post
27. august  |  Indgående post  |  Udgående post
26. august  |  Indgående post  |  Udgående post
23. - 25. august  |  Indgående Post  |  Udgående post
22. august  |  Indgående post  |  Udgående post
21. august  |  Indgående post  |  Udgående post
20. august  |  Indgående post  |  Udgående post
19. august  |  Indgående post  |  Udgående post
16.-18. august  |  Indgående post  |  Udgående post
15. august  |  Indgående post  |  Udgående post
14. august  |  Indgående post  |  Udgående post
13. august  |  Indgående post  |  Udgående post
12. august  |  Indgående post  |  Udgående post
9.-11. august  |  Indgående post  |  Udgående post
8. august  |  Indgående post  |  Udgående post
7. august  |  Indgående post  |  Udgående post
6. august  |  Indgående post  |  Udgående post
5. august  |  Indgående post  |  Udgående post
2.-4. august  |  Indgående post  |  Udgående post
1.august  |  Indgående post  |  Udgående post

 
Postlistearkiv:
Se postlister for 2019
Se postlister for 2018
Se postlister for 2017
Se postlister for 2016
Se postlister for 2015


Sidst opdateret 10-09-2019
Har du spørgsmål - kontaktperson:

Pernille Seaton
Tlf.: 72 26 93 41
 

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |