Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Udlodningsmidler
Læs mere om
driftspuljerne, aktivitetspuljen og rådighedspuljen.

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter
Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer inviteres til at søge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte ministeriets arbejde vedrørende oplysningsvirksomhed om lægemidler.
Ansøgnigsfristen er den 14. august 2020 kl. 12.00.
Læs mere om puljen og hvordan der ansøges


Sidst opdateret 03-07-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |