Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Læs mere om udlodningsmidler og Rådighedspuljen (denne pulje har ingen ansøgningsfrist eller ansøgningsskema). Der kan ansøges om del i aktivitetspuljen nu - ansøgningsfrist: 10. september 2018.

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Satspuljemidler: Kommende opslag
Se oversigt

Pulje til øget brug af videotolkning
Puljens formål er at give tilskud til at øge anvendelsen af videotolkning blandt det sundhedsfaglige personale. Puljen udmøntes i efteråret 2018. I forbindelse med tildeling af midlerne, skal de enkelte regioner implementere øget brug af videotolkning i de akutte afdelinger samt eventuelle øvrige relevante afdelinger.
Ansøgningsfrist: mandag den 3. december 2018 kl. 12.00
Læs mere om puljen og hent ansøgningsskema


Sidst opdateret 21-11-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055