Skip navigation


Invitation: Konkrete handlingsforslag til Stresspanelet

Det nationale stresspanel inviterer til at indsende konkrete, prioriterede forslag til handlinger, der kan forebygge og reducere negativ stress.

Sidste frist for indsendelse af forslag var den 23. november 2018.

Det nationale stresspanel skal i løbet af efteråret/vinteren engagere befolkningen samt pege på 12 relevante handlingstiltag.

Stresspanelet vil bl.a. afholde fire temamøder. På hvert møde vil der blive givet plads til bidrag fra eksperter udefra, som deler deres konkrete bud på handlinger, der kan medvirke til at knække den opadgående stresskurve i Danmark. Desuden ønsker panelet igennem initiativet her at invitere forskere, best practice praktikere samt personligt berørte af stress til at indsende handlingsforslag, der kan bidrage til panelets helhedstænkning, idéskabelse og drøftelser. 

Læs kommissoriet for stresspanelet her.

Krav til forslag som indsendes
Det vil kun være bidrag, som fylder 1-2 sider/minutter, og som rummer konkrete, fremhævede handlingsforslag, der vil blive forelagt Stresspanelet. 

Det bør af bidragene fremgå tydeligt
(1) hvilken konkret handling, der foreslås,
(2) hvilke aktører, som bør udføre initiativet hvordan, samt
(3) hvilken effekt forslaget forventes at få og for hvem.

Referencer til forskning og erfaringer fra ind- og udland er meget velkomne og inkluderes i de 1-2 sider/minutter. Ønsket er konkrete forslag, der kan føres ud i livet, og som vil komme mange til gavn. Der gøres opmærksom på, at forslag indsendt til panelet kan blive offentliggjort. 

Fremsendelse af forslag
Forslag bedes fremsendt til mailadressen: 
stresspanelet@sum.dk

Forslag, som lever op til ovennævnte krav, vil indgå i panelets drøftelser allerede fra møderækkens start i september 2018 og frem mod det sidste møde i panelet i december 2018.


Sidst opdateret 28-01-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |