Skip navigation


Hvordan bruges forslag sendt til Stresspanelet?

Spørgsmål og svar kan læses her.

Baggrund
Det nationale stresspanel blev nedsat af regeringen i juni 2018 og skal pege på i alt 12 tiltag til forebyggelse og reduktion af stress, som afleveres til regeringen primo 2019.

Stresspanelet udsendte i august 2018 en invitation til en bred skare af aktører, hvormed panelet inviterer alle til at indsende deres konkrete handlingsforslag til forebyggelse af stress til panelet. Se invitationen.
 
 

Spørgsmål:     Svar:      


Hvad er formålet med invitationen? 

      

Stresspanelet vil gerne inddrage hele Danmark i arbejdet med at finde konkrete handlingsorienterede løsninger på, hvordan den opadgående stresskurve kan knækkes.  

 

Samtidig skal invitationen bidrage til at skabe viden om konkrete initiativer, der kan føres ud i livet, og som kan komme mange til gavn.

 Hvem kan indsende forslag? Alle – både forskere, eksperter, borgere og andre – er velkomne til at indsende forslag til Stresspanelet. Du må altså godt sende dit forslag, selvom du ikke har fået tilsendt invitationen direkte.  

Stresspanelet har sendt invitationen til aktører på høringslister i hhv. Sundheds-og Ældreministeriet, Børne- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet samt Kulturministeriet. Herudover blev invitationen udsendt til de borgere, som inden invitationens udsendelse havde kontaktet Stresspanelet. Invitationen er desuden udsendt til relevante aktører i Sverige, Norge, Finland og Island. 
 

Invitationen ligger på hjemmesiden, ligesom invitationen er delt på sociale medier såsom Twitter og Facebook. 

Regeringen.dk har udarbejdet en video, hvor formanden fortæller om muligheden for at indsende forslag til Stresspanelet. Videoen kan bl.a. ses på
regeringens hjemmeside  og forsiden af temaside. 

 Hvordan sender jeg mit forslag til Stresspanelet?

Du kan sende dit forslag pr. e-mail, hvor du enten beskriver dit forslag med skrevne ord, eller du kan fortælle om dit forslag i en video. Dit forslag må dog max fylde 1-2 sider/minutter, og det skal fremgå tydeligt, (1) hvilken konkret handling, der foreslås, (2) hvilke aktører, som bør udføre initiativet hvordan, samt (3) hvilken effekt forslaget forventes at få og for hvem.

Dit forslag sendes til Stresspanelets e-mail - fristen er udløbet og Stesspanelet har afholdt sit sidste møde i december 2018.Får Stresspanelet mit forslag?

Det korte svar er, ja. Men kun hvis dit forslag lever op til kriterierne – dvs. at din beskrivelse max fylder 1-2 sider/minutter, og hvis du tydeligt har beskrevet (1) hvilken konkret handling, der foreslås, (2) hvilke aktører, som bør udføre initiativet hvordan, samt (3) hvilken effekt forslaget forventes at få og for hvem. 
 

Hvis dit forslag lever op til kriterierne, vil sekretariatet for Stresspanelet beskrive dit forslag i et katalog over forslag, som panelet får forud for hvert af de 4. temamøder i panelet. Stresspanelet afsætter tid på hvert møde til at drøfte indkomne forslag. Dit forslag vil også blive lagt ud i en Dropbox, som panelets deltagere har adgang til, såfremt deltagerne vil dykke ned i den fulde version af dit forslag. 
 

Kataloget over forslag indsendt til panelet udbygges gradvist for hvert møde med nye forslag. Til det første møde var der blevet indsendt 25 forslag, som Stresspanelet drøftede på det 1. temamøde den 21. september 2018.

 Bliver jeg inviteret ind til møderne?

Nej. Men panelet kan bede Sekretariatet om at kontakte visse forslagsstillere, hvis noget skal præciseres i forslaget. 

 Bliver mit forslag offentliggjort?

I invitationen gør Stresspanelet opmærksom på, at dit forslag eventuelt kan blive offentliggjort. Når Stresspanelet har overblik over, hvor mange og hvilke forslag, der er blevet sendt ind, vil det tage stilling til, om et udpluk af forslagene offentliggøres eller alle forslagene offentliggøres. Du er naturligvis meget velkommen til at skabe debat i dine egne cirkler om det eller de forslag, du har identificeret: via sociale medier, arrangementer, presse el.lign.

 Bliver mit forslag ét af de 12 forslag, som panelet peger på?

Stresspanelet kan ikke love, at lige netop dit forslag kommer med som en af Stresspanelets 12 anbefalinger. Stresspanelet får mange konkrete handlingsforslag tilsendt, og de vil alle indgå som inspiration i panelets drøftelser af, hvad det er, som vil få den største effekt ift. at knække stresskurven – og dermed til, hvad Stresspanelet ender med at anbefale.Hvordan inkluderer Stresspanelet forskere og eksperter i deres arbejde?

Stresspanelet inkluderer forskere og andre eksperter i arbejdet. 
 

Det bliver blandt andet gjort ved, at Stresspanelet på hvert temamøde inviterer to eksperter med til møderne. Der sættes 20 minutter af til, at hver forsker/ekspert kan fremlægge de forslag, som han/hun vurderer vil have størst betydning ift. at knække stresskurven. Derudover er panelet i dialog med gæsterne i 20 minutter. I alt 60 minutter af mødernes fem timer er sat af til bidrag fra og samspil med eksperter udefra. Oplægsholderne som deltager i panelets møder skal præsentere deres forslag ud fra samme kriterier, som er opstillet for de forslag, som indsendes til panelet pr. e-mail. Dagsordenerne for panelets møder offentliggøres på Sundheds-og Ældreministeriets hjemmeside, og af dagsordenerne fremgår det, hvem der har holdt oplæg for panelet. 


Sidst opdateret 22-03-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |