Skip navigation  • Nyheder
|1
Nationale mål for sundhedsvæsenet

NYE NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET

Sundheds- og ældreministeren, Danske Regioner og KL er blevet enige om 8 nye nationale mål for sundhedsvæsenet. De skal sikre den enkelte patient en bedre behandling, og sundhedspersonalet får mere frihed til at arbejde lokalt med højere kvalitet.

Læs mere

Kortet viser, at du har ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, du rejser i. Medbring kortet, når du rejser til et EU-/EØS-land eller Schweiz.

Læs mere


Demens i Danmark

En ny national handlingsplan for demens skal gøre Danmark til et demensvenligt land og give demente og deres pårørende et bedre liv.
Læs mere


National handlingsplan til gavn for den ældre medicinske patient
Læs mere


Sundhedskvalitet logo

Ventetider og 
behandlingskvalitet

Behandlingskvalitet:  eSundhed.dk
Ventetider:  venteinfo.dk
Patienttilfredshed:
patientoplevelser.dk


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055