Skip navigation  • Nyheder
|1

ET GODT SUNDHEDSVÆSEN SKAL VÆRE ENDNU BEDRE

Et godt og trygt sundhedsvæsen er en grundpille i vores velfærdssamfund. Regeringen ønsker et sundhedsvæsen, der er til for patienterne - og det skal afspejle sig i indretningen af vores fælles sundhedsvæsen.

Læs regeringsgrundlaget

Få indblik i sundhedsvæsenets resultater
Kortere ventelister på sygehusene, stigende produktivitet og færre forebyggelige indlæggelser af ældre. Læs mere i ny rapport


Sundhedskvalitet logo

Ventetider og 
behandlingskvalitet

Behandlingskvalitet:  eSundhed.dk
Ventetider:  venteinfo.dk
Patienttilfredshed:
patientoplevelser.dk


Offentlig rejsesygesikring
Du er ikke længere rejsesygesikret i EU og EØS med dit gule sundhedskort. I stedet skal du have et blåt EU-sygesikringskort. 
Læs mere om reglerne og hvordan du bestiller det blå kort


Danmark formand for Nordisk Ministerråd i 2015

Læs mere om initiativerne på Social- og Sundhedsomådet


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055