Fra: 03-04-2019 til: 03-04-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Fremsender opfølgning på mail af 18. marts 2019 vedr. sundhedsreformen23-03-2019SJ-STD-SUMAI866644
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om babyluger26-03-2019SJ-STD-SUMLLU868909
Styrelsen for PatientsikkerhedInvitation til workshop - udvikling af tilsyn med e-sundhed12-03-2019SJ-STD-SUMLLU853519
Dansk Selskab for PatientsikkerhedRevideret - Kommenteret dagsorden for styregruppemøde d. 4. april for projektet "I sikre hænder" + bilag02-04-20191600950875935
Hedensted KommuneSvar på henvendelse vedr. revision af kommunens værdighedspolitik i 201803-04-20191601682876795
SundhedsstyrelsenHenvendelse om tidspunkt for evaluering af satspuljeprojekt02-04-20191602663877425
JulemærkefondenAfrapportering om driftstilskud til Julemærkehjemmene 2018 samt Julemærkefondens årsregnskab 201829-03-20191603979876111
Nationalt Videnscenter for DemensNationalt Videnscenter for Demens: Initiativ 1-11-18 - regnskab og statusrapport for 201829-03-20191604063876218
Nationalt Videnscenter for DemensNationalt Videnscenter for Demens: hovedbevilling - regnskab og statusrapport 201829-03-20191604063876207
SundhedsstyrelsenHenvendelse om rettigheder på stofmisbrugsområdet03-04-20191610732877354
Den danske repræsentation for EuroparådetBidrag fra Schweiz: Question on biological material to be considered anonymous25-02-20191703246838771
Region HovedstadenRSI-PRO projekt (pejlemærkeprojekt) - status for kvalitetsopfølgning01-04-20191703858876017
Region SjællandRegnskab vedr. satspuljeprojekt om medicingennemgang29-03-20191704199876142
Danske RegionerMonitorering af de særlige pladser i psykiatrien - 4. kvartal30-01-20191704696816313
Region SyddanmarkNyt link til evalueringsrapport af Kolding Sygehus03-04-20191708903877312
UNECEClarification - Good practice examples for the Policy Brief on informal carers - Denmark02-04-20191800097875996
Frederikssund KommuneSvar vedr. regnskab for 2018 vedr. "en bedre bemandig"01-04-20191800782875181
Frederikssund KommuneFremsender regnskab for 2018 vedr. "En bedre bemanding"01-04-20191800782873792
Gladsaxe KommuneFremsender regnskab og revisorerklæring vedr. værdighedsmilliarden01-04-20191800787873861
Lolland KommuneOverførsel af uforbrugte midler til 2019 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Lolland Kommune03-04-20191800822877500
Rebild KommuneBeretning og erklæring fra revisionen vedr. bedre bemanding i hjemmeplejen j.nr. 180084003-04-20191800840876632
Rebild KommuneRegnskab for puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen fra Rebild Kommune01-04-20191800840875275
Skive KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskuddet til en bedre bemanding i ældreplejen - Skive Kommune02-04-20191800849876123
Solrød KommuneProjektregnskab samt revisionserklæring vedr. 2018-midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen fra Solrød Kommune01-04-20191800851875158
Tårnby KommuneRevisionspåtegnet regnskab vedr. bedre bemanding i ældreplejen for 2018 fra Tårnby Kommune01-04-20191800860875248
Region MidtjyllandAfrapportering 2018 for "DLB - Dansk Ludomani Behandling"01-04-20191801003877703
Region MidtjyllandAfrapportering 2018 for "FKL - Forskningsklinikken for Ludomani"01-04-20191801004877707
Region MidtjyllandAfrapportering 2018 for "LIV - Ludomani og Indsattes Velfærd"01-04-20191801006877699
Region MidtjyllandAfrapportering 2018 for "TELE - Ludomanibehandling i Eget Hjem"01-04-20191801007877711
Behandlingscenter TjeleRegnskab og afrapportering vedr. ludomanibehandling, sags nr. 180101029-03-20191801010876330
 Forespørger til svar fra sundhedsministeren på henvendelse af 20. marts 2019 vedr. mikrobølgestråling02-04-2019SJ-STD-DEPEMLM874940
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslår at få engelsk sundhedspersonale til Danmark28-03-2019SJ-STD-DEPEMLM871308
 Bemærkninger vedr. påkrævede svar på åbne stillede spørgsmål til Statens Institut for Strålebeskyttelse vedr. 5G29-03-2019SJ-STD-DEPEMLM872557
Rigshospitalet - BlegdamsvejProjektregnskab for bevilling til seksuelt misbrugte børn 201801-04-20191804785876342
Forenede CareAflæggelse af regnskab vedr. projekt under pulje til livskvalitet29-03-20191805469876187
DigitaliseringsstyrelsenVedr. deltagere fra Statens It-råd i review af Sundheds- og Ældreministeriet02-04-20191806579876019
 Borgerhenvendelse vedr. kosmetiske behandlinger20-03-2019SJ-STD-DEPCBO861873
 Fremsender svar på henvendelse vedr. Ankenævnet for Patienterstatningen26-03-2019SJ-STD-DEPCBO868897
 Takker for svar vedr. erstatning i forbindelse med fejlmedicinering30-12-20181810127790788
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. fejlmedicinering m.m.27-11-20181810127766379
Region SyddanmarkRegionens svar på opfølgende spørgsmål om ibrugtagning af Nyt OUH (Nyt Odense Universitetshospital)02-04-20191810602875475
Region SyddanmarkRegionens svar om forventet ibrugtagning af Nyt OUH (Nyt Odense Universitetshospital)02-04-20191810602875465
UdenrigsministerietHøring: Bidrag til udarbejdelse af det danske formandskabsprogram for Østersørådet. Frist: 12. april kl. 12.0002-04-20191810606876239
Danes WorldwideInvitation til ældreministeren til fødselsdagsreception den 30. april 201901-04-20191900031874890
Det Kongelige TeaterInvitation til premiere på Nixon in China 12. maj på Store Scene i Operaen.03-04-20191900031876734
Uddannelses- og ForskningsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om studiegæld03-04-20191900078876984
Det Kongelige TeaterSundhedsministeren inviteres til "Nordiske klange i Det Kongelige Kapels hjerte"02-04-20191900080876388
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om sagsbehandling i Patientankenævnet06-01-20191900541793130
Region HovedstadenKvittering for modtagelse af udkast til referat af kvartalsmøde d. 25. marts 2019 om Det Nye Rigshospital01-04-20191900606875780
PatienterstatningenHøringssvar vedr. erstatningsniveauer for tilkendte erstatninger i 2. halvår 201822-01-20191900698807849
 Borgerhenvendelse - anmoder om genoptagelse af sag vedr. fejloperation i 200915-01-20191900770802130
 Har som speciallæge unødigt tegnet en patientforsikring via Tryg.20-01-20191900773805942
Københavns KommuneHenvendelse til sundhedsministeren vedr. Københavns Kommunes placering i sundhedsfællesskaberne01-03-2019SJ-STD-DEPJMS844440
Københavns KommuneHenvendelse til sundhedsministeren vedr. Københavns Kommunes placering i sundhedsfællesskaberne01-03-2019SJ-STD-DEPJMS844438
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. medicinforgiftning m.m.19-12-20181901209788333
 Borgerhenvendelse om CBD-produkter/nabotjek.23-01-20191901228809775
Region HovedstadenRegion H: Kommentarer til møde mellem ministeriet, regionen, CSU og NHN (Nyt Hospital Nordsjælland)02-04-20191901269875779
SundhedsdatastyrelsenTidspunkt for nyt møde i ERFA-gruppe om cyber- og informationssikkerhed02-04-20191901489876237
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til ny version af engelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren03-04-20191901494877349
LiquidmindsKvittering for bemærkninger til ny version af engelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren03-04-20191901494877491
 Kommentarer til svar fra ministeriet vedr. behandling på privathospital22-03-20191901616866609
Region SyddanmarkUdpegning af medlemmer til de nye udvalg for samarbejde om data på sundheds- og ældreområdet01-04-20191901653874919
 Borgerhenvendelse - vedr. adgang til oplysninger på sundhed.dk13-02-20191901706829462
Sundhed.dkSvar fra sundhed.dk's formand vedr. ny kampagne03-04-20191901810876677
Landsforeningen Liv&DødHenvendelse vedr. ændringerne fra livstestamente til behandlingstestamente04-02-20191901830820743
 Spørgsmål vedr. fravalg af genoplivning på hjerneskadecenter20-02-20191901996835462
 Spørgsmål til brug for projektopgave om aktiv dødshjælp20-02-20191901997835467
SundhedsekspressenHenvendelse til sundhedsministeren - samtaler om medicin med patienter kan forebygge genindlæggelser11-02-20191902003828240
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. udsendelse af varsler fra Center for Cybersikkerhed21-03-20191902088876160
SundhedsdatastyrelsenReferat af 1. arbejdsgruppemøde for initiativ 1.3 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren02-04-20191902088876131
 Spørgsmål til fremtidsfuldmagter og behandlertestamenter22-02-20191902092837385
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 758 (S)02-04-20191902096876470
NextpuzzleVedr. bemærkninger til forslag til ændringer i it-reviewet af apoterkersektoren03-04-20191902470876771
NextpuzzleVedr. bemærkninger til forslag til ændringer i it-reviewet af apoterkersektoren03-04-20191902470877325
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til forslag til ændringer i it-reviewet af apoterkersektoren03-04-20191902470876521
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. screening for brystkræft09-03-20191902657851455
KosmopolKosmopol - konference lokation - oplysning om reservation01-04-20191902826874283
Lederforeningen i DSRHenvendelse til sundhedsministeren vedr. forhandlinger om ny politisk sundhedsreform18-03-20191903197860312
KLInvitation til dialogmøde om børn og unge med psykisk mistrivsel den 1. marts 201905-02-20191903255821856
 Henvendelse om støtte af guide til sundhedsapps19-02-20191903272833641
Ministry of HealthSpørgsmål fra Sundhedsministeriet på Island til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. databeskyttelsesforordningen15-02-20191903284831262
 Borgerhenvendelse til sundhedsminsteren vedr. sine oplevelser i forbindelse med et dødsfald på hospital25-03-20191903337868017
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Kronisk sygdom skal behandles på et hospital i stedet for hos almen læge.01-04-20191903350875715
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Kronisk sygdom skal behandles på et hospital i stedet for hos almen læge.01-04-20191903352873798
 Borgerhenvendelse - fremsender eksempler på lægesvigt28-03-20191903427871285
 Forespørgsel om skyggetal i forbindelse med antallet af beslutninger om somatisk tvangsbehandling25-03-20191903433867555
SundhedsdatastyrelsenVedr. interview i forbindelse med analyse af fælles overvågnings- og analysefunktioner i sundhedssektoren01-04-20191903460875329
DevoteamVedr. interview i forbindelse med analyse af fælles overvågnings- og analysefunktioner i sundhedssektoren02-04-20191903460875391
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 757 (S)02-04-20191903500876469
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 749 (S)01-04-20191903502875264
 Borgerhenvendelse - lacking health service in Region Sjælland27-02-20191903512841212
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. thyroid behandling02-04-20191903524875549
 Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccine til drenge02-04-20191903525876471
Sundhed.dkUdkast til dagsorden til mødet i sundhed.dk's styregruppe den 16. maj 201903-04-20191903529877544
Styrelsen for PatientsikkerhedSpørgsmål vedr. lægers anvendelse af risikoerklæringsblanketter03-04-20191903530877564
Northern Medical RAnmodning om aktindsigt i nabotjek på andre landes håndtering af produkter indeholdende CBD29-01-20191903534815520