Fra: 15-04-2019 til: 22-04-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 808 (S)15-04-2019SJ-STD-SUMMPE888688
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål BO og BP (S)15-04-2019SJ-STD-SUMMPE888541
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål BU og BV (S)15-04-2019SJ-STD-SUMMPE888549
SundhedsstyrelsenReferat fra møde i NRLV (det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse) den 6. marts 201912-04-20191603740887175
Danske PatienterStatus vedr. støtte til bisidderordningen i 201812-04-20191610940886994
Odense KommuneRegnskab samt overførselsanmodning for Puljen til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201811-04-20191800834886734
 Borgerhenvendelse vedrørende forslag til forbud om at ryge ved gader og stræder07-04-2019SJ-STD-DEPEMLM882718
 Borgerhenvendelse vedr. fritvalgsordning ifm. tandpleje til børn08-04-2019SJ-STD-DEPEMLM882208
 Borgerhenvendelse vedr. bekymring for 5G10-04-2019SJ-STD-DEPEMLM885512
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om forslag om forbud mod slik10-04-2019SJ-STD-DEPEMLM885535
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. tilladelse til at ryge på anbringelsessteder11-04-2019SJ-STD-DEPEMLM886792
 Kopi af henvendelse til Danske Regioner vedr. Danske Regioners seneste tiltag mod rygere11-04-2019SJ-STD-DEPEMLM886074
LægemiddelstyrelsenOversender borgerhenvendelse vedr. tilskud til tandpleje10-04-2019SJ-STD-DEPEMLM884577
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. røgfri miljøer10-04-2019SJ-STD-DEPEMLM885047
Landsforeningen SINDHenvendelse vedr. Det Psykiatriske Patientklagenævn25-03-2019SJ-STD-DEPNFF868630
Region NordjyllandKorrespondance med Region Nordjylland vedr. Shared Care-projektet10-04-20191803846887595
Region NordjyllandSpørgsmål fra Region Nordjylland vedr. Shared Care-projektet09-04-20191803846884377
Rigshospitalet - BlegdamsvejRedegørelse for ændringer i projektet "palliative familiestuer med mulighed for frirum for hele familien under et barns hospitalsdød"17-04-20191804619890023
Holstebro KommuneAnmodning om udbetaling af tilskud til projektet "Vi er stadigvæk os"11-04-20191805537887752
Region SyddanmarkSvar fra Region Syddanmark vedr. midlerne til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling11-04-20191805629886435
Den Nationale TolkemyndighedDagsorden til Tolkerådsmødet d. 23. april09-04-20191806219887120
Styrelsen for PatientsikkerhedFremsender svar på bestilling vedr. generelt stedfortrædende samtykke10-04-20191808146885536
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)Takker for svar på henvendelse vedr. refusion af medicinstuderendes transportudgifter ifm. klinikophold12-04-20191809232887015
AIDS-FondetFolkemødeinvitation til sundhedsministeren vedr. debat om forebyggelsespillen PrEP15-04-20191809460889306
Trial NationForslag til vedtægtsændring ifm. generalforsamling i Trial Nation torsdag den 11. april08-04-20191809640885725
Folketingets OmbudsmandFolketingets Ombudsmand fremsender kopi af svar til borger vedr. gebyr for tolkebistand10-04-20191809863885505
Helse- og OmsorgsdepartementetInvitation til ældreministeren til Nordisk seminar om demens - nyt forslag til dato12-04-20191900030888207
Nordisk MinisterrådFolkemødeinvitation til ældreministeren til deltagelse i debat om antibiotikaresistens12-04-20191900037888150
Angisunnguaq Qujanaq ForeningenÅbent brev til politikere og beslutningstagere vedr. ny lufthavn i Nuuk16-04-20191900066889314
 Henvendelse vedr. bekymring for fremtidens klima12-04-20191900066889007
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om tonen i debatten i Danmark14-04-20191900066889438
SkatteministerietAfviser at overtage henvendelse om priser på tobak15-04-20191900078888437
Sustainable NowInvitation til sundhedsministeren som taler på Festival for Verdensmålene14-04-20191900080888209
Center for Politiske Studier CEPOSOpdateret program: CEPOS Onsdagsnetværk den 24. april - nu også med Udenrigsministeren17-04-20191900080890073
Kirkens KorshærSundhedsministeren inviteres til at besøge en varmestue, herberg eller familiestøttende arbejde16-04-20191900081889784
Hvidovre HospitalInvitation til sundhedsministeren til oplæg ved symposiet: "En dag om moderne behandling af knæartrose"12-04-20191900082887299
EHS Foreningen af el-overfølsommeInvitation til sundhedsministeren til 5G konference på Christiansborg12-04-20191900082886894
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm del spm 781 - omtrykt12-04-20191900089887266
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-231/19, Blackrock Investment Management (UK)16-04-20191900147890275
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-209/19, Sparkasse Saarbrücken (udsættelse af sagen)15-04-20191900147888881
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-220/19, Promociones Oliva Park15-04-20191900147888908
UdenrigsministerietFristliste af 12. april 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager12-04-20191900147888064
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse ved EU-domstolen (uge 16, 17 og 18)12-04-20191900147888067
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-215/19, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö16-04-20191900147889857
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-216/19, Land Berlin15-04-20191900147888875
UdenrigsministerietBegrundet kendelse i sag C-834/18, Rolibérica15-04-20191900147888902
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og Domstolens kendelse om afvisning i sag C-657/18, Hrvatska radiotelevizija15-04-20191900147888911
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-223/19, EVN16-04-20191900147890270
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-193/19, Migrationsverket15-04-20191900147888870
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 17, 18 og 19)15-04-20191900147888873
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-168/19 og C-169/19, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale m.fl.15-04-20191900147888878
OUH Odense universitetshospitalAccept vedr. tilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Ludomanipuljen 2019-202012-04-20191900242887161
Alfa KøbenhavnAccept og udbetalingsanmodning vedr. tilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet til Ludomanipuljen 2019-202012-04-20191900244887783
Region SyddanmarkSvar på opfølgningspunkter i forbindelse med udbetaling af kvalitetsfondsmidler for 2. kvartal 201912-04-20191900300887448
 Borgerhenvendele til ældreministeren om tonen i debatten i Danmark14-04-20191900528889903
Det Sociale NetværkAcceptblanket og udbetalingsanmodning vedr. midler til udbygning af headspace-centre i Danmark10-04-20191900816885517
Region MidtjyllandUdpegning af repræsentant til udvalg til samarbejde om data på sundheds- og ældreområdet11-04-20191901653886208
Region MidtjyllandUdpegning af medlem til udvalg til samarbejde om data på sundheds- og ældreområdet11-04-20191901653886205
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.16.2019 (Mandela Award)26-03-20191901813869466
Radiograf RådetSvar på henvendelse vedr. radiografers kompetencer12-04-20191901894887418
Det Kongelige BibliotekBekræftelse fra Den Sorte Diamant på afmelding af forhåndsreservation på konference09-04-20191902826883822
Langelinie PavillonenOdrebekræftelse og kontrakt vedr. konference på Langelinje Pavillonen11-04-20191902826887918
Langelinie PavillonenTilbud på tolkebokse til konference fra Langelinie Pavillonen29-03-20191902826885649
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning fra styregruppemødet for Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren den 10. april 201912-04-20191903130887148
SundhedsdatastyrelsenMateriale til styregruppemøde for "Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren"10-04-20191903130887093
LægemiddelstyrelsenBidrag til bestilling fra Statsministeriet vedr. oversigt over samarbejdsrelationer med de færøske og grønlandske myndigheder11-04-20191903480886312
SundhedsstyrelsenBidrag til bestilling fra Statsministeriet vedr. oversigt over samarbejdsrelationer med de færøske og grønlandske myndigheder11-04-20191903480885993
FinansministerietKoordination med FM om notat om responstider25-03-20191903590889891
 Fremsender bemærkninger til svar på henvendelse vedr. 5G09-04-20191903685883009
SundhedsdatastyrelsenVedr. bestillingen: Statusrapportering på initiativ 3.1b i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (NCIS) forud for 5. styregruppemøde10-04-20191903814887107
Radiograf RådetSvar på henvendelse vedr. radiografers kompetencer12-04-20191903853887429
Center for CybersikkerhedInformation vedr. Center for Cybersikkerheds cyberakademi12-04-20191903866886914
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. indførelse af 5G-netværket i Danmark08-04-20191903895882070
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 781, omtrykt til skr. besvarelse (S)15-04-20191903907888650
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 781 til mdt. besvarelse den 24. april12-04-20191903907888031
Jyllands-PostenHenvendelse vedr. honorarer til medlemmer af hhv. Sundhedsvæsen Danmark og de fem sundhedsforvaltninger03-04-20191903915877828
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsreformen og artikel om sygeplejersker08-04-20191903925883001
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO: C.L.18.2019 (Digital health consultation)29-03-20191903939872297
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.19.2019 (TB consultation)29-03-20191903940873563
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.23.2019 (Cervical cancer consultation)10-04-20191903941885523