Fra: 30-04-2019 til: 30-04-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Afbeskikkelse af medlem fra FOA - Det Rådgivende Praksisudvalg30-04-20191602906898445
 Beskikkelsesbrev til medlem af Det Rådgivende Praksisudvalg - Tandlægeforeningen30-04-20191602906898437
Region MidtjyllandSvar vedr. udbetalingsrater - pulje til akuthuse26-04-20191603335895578
Aarhus UniversitetshospitalAUH: Projektforlængelse samt anmodning om beskrivelse/budget for 2019 - udmøntning af AVT-midler29-04-20191703354896985
DecibelDecibel: Projektforlængelse samt anmodning om beskrivelse/budget for 2019 - udmøntning af AVT-midler29-04-20191703354896960
OUH Odense universitetshospitalOUH: Projektforlængelse samt anmodning om beskrivelse/budget for 2019 - udmøntning af AVT-midler29-04-20191703354897052
Gentofte HospitalGentofte: Projektforlængelse og anmodning om beskrivelse/budget for 2019 - Udmøntning af AVT-midler29-04-20191703354897013
 Beskikkelsesbrev til medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - KL30-04-20191703721898481
KLAnmodning om indstilling af suppleant til Ankenævnet for Patienterstatning - KL30-04-20191703721898489
Region SyddanmarkKvittering for evalueringsrapport for Kolding Sygehus30-04-20191708903898335
Mariagerfjord KommuneSvar vedr. anmodning om overførsel af midler fra 2018 til 2019 vedr. "En værdig ældrepleje" mv. fra Mariagerfjord Kommune30-04-20191800825898157
Vordingborg KommuneSvar vedr. overførsel af bevilling fra 2018 til 2019 fra Vordingborg Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen29-04-20191800867896659
 Svar vedr. smertebehandling30-04-20191808650898148
Videreuddannelsesregion ØstKvittering for modtagelse af henvendelse om sammenhængende uddannelsesforløb29-04-20191809262897249
 Svar vedr. kosttilskudsprodukter og knogleskørhed30-04-20191810048897428
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. ældreomsorgsdag-tid30-04-20191900078897711
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. 6-årsreglen30-04-20191900276898149
Transport-, Bygnings- og BoligministerietSvar på høring over bekendtgørelse om parkeringskort29-04-20191901563897148
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 835 (1902185)30-04-20191902185897785
 Svar på henvendelse vedr. funktionelle lidelser26-04-20191902325894820
 Svar vedr. lægeskift30-04-20191902450897478
 Svar på borgerhenvendelse vedr. Styrelsen for Patientklagers sagsbehandlingstid26-04-20191902630894804
LægeforeningenSvar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. virksomhedsområde for sygeplejersker29-04-20191902634897011
Hjørring KommuneKvittering for modtagelse af politisk godkendelse af ansøgning vedr. pulje til læge- og sundhedshuse29-04-20191903018896978
Kræftens BekæmpelseSvar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. godtgørelse for asbestofre29-04-20191903201897158
Dansk Selskab for PatientsikkerhedTilsagn vedr. ernæringsinitiativ i regi af I sikre hænder.30-04-20191903381897838
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. behandling på hospital29-04-20191903394897116
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. kommunal repræsentation i Sundhedsvæsen Danmark.30-04-20191903462898308
Forskningsklinikken for LudomaniSvar vedr. fordeling af ludomanipuljen30-04-20191903761898169
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 78930-04-20191903822897452
Philip Morris ApSSvar på henvendelse om track and trace29-04-20191903992896370
Holbæk SygehusSvar på henvendelse om lægemangel i almen praksis26-04-20191904131895263