Fra: 25-04-2019 til: 25-04-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Komiteen for SundhedsoplysningSundheds- og Ældreministeriet godkender: Statens Institut for Folkesundhed som partner i partnerskabet 'Sammen om mental sundhed'24-04-20191601142892683
SundhedsstyrelsenHenvendelse om orienteringsbrev til Sundheds- og Ældreudvalget vedr. den kommunale indsats ift. de nye rettigheder på stofmisbrugsområdet24-04-20191610732892931
DomstolsstyrelsenAnmodning om ny landsdommer til Ankenævnet for Patienterstatning25-04-20191703721894471
Guldborgsund KommuneKvittering for svar på spørgsmål om årsrapporten for 2018 for projektet 'Bord Dæk Dig'24-04-20191704875892211
Middelfart KommuneKvittering for svar på spørgsmål vedr. afrapportering for projektet 'Fristelser I Øjenhøjde' - Puljen til bedre mad til ældre24-04-20191704877892254
Odense KommuneKvittering for svar på status vedr. projektet 'Samskabende Madservice' - Puljen til bedre mad til ældre24-04-20191704881892288
Albertslund KommuneSvar på overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Albertslund Kommune - Værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen24-04-20191800759892001
Middelfart KommuneSvar på overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Middelfart Kommune - Puljen til en bedre bemanding i ældreplejen24-04-20191800827892087
Nyborg KommuneSvar på overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Nyborg Kommune - Værdighedspuljen og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen24-04-20191800831892115
Odense KommuneSvar på overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Odense Kommune - Puljen til en værdig ældrepleje og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen24-04-20191800834892073
Rødovre KommuneSvar på overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Rødovre Kommune - Værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen24-04-20191800845892082
 Svar på henvendelse vedr. behandling af stofskiftepatienter24-04-20191800912892590
MedCom
Danske Regioner
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Dagsorden og materiale til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 23. april 201912-04-20191802054892002
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 164 A - ændringsforslag24-04-20191802690891930
 Partshøring ifm. klagesag om autorisation - Frist den 15. maj 201924-04-20191803131892076
JustitsministerietSpørgsmål til JM om opretholdelse af begunstigende forvaltningsakter25-04-20191806221894004
SundhedsstyrelsenKvittering for modtagelse af indstillingsnotat vedr. satspuljen: Behovsvurdering i den afklarende samtale - Diabetes H. Plan initiativ nr. 824-04-20191810310892995
Danske RegionerSundheds- og Ældreministeriets svar på Danske Regioners bemærkninger til DUT-høring: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark)25-04-20191810588893749
Musik & MedieværkstedetSvar på henvendelse om gratis koncert-tour på de danske plejehjem23-04-20191900030891551
Danes WorldwideSvar på invitation til fødselsdagsreception 30. april25-04-20191900031894108
UndervisningsministerietOversendelse af henvendelse om ATV-undervisning25-04-20191900078893356
 Svar på forespørgsel om kort interview til eksamensopgave25-04-20191900079894063
Det Sønderjyske FællesdyrskueSvar på invitation til Dyrskuefrokost25-04-20191900080893146
Forskningsklinikken for LudomaniSvar til FKL vedr. anmodning om udsættelse af indlevering af budget for 2019 og 202023-04-20191900279893031
Region HovedstadenRevideret referat af møde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Region Hovedstaden og Nyt Hospital Nordsjælland d. 4. marts 2019 vedr. Nyt Hospital Nordsjælland24-04-20191901269892672
 Svar på henvendeles vedr. lægemidlet thyroid til stofskiftepatienter24-04-20191901785892604
SundhedsekspressenSvar på henvendelse vedr. regeringens sundhedsreform25-04-20191902003893310
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen24-04-20191902201892637
 Svar på henvendelse vedr. Plejehjemsoversigten25-04-20191902293894077
Ontario Ministry of Health and Long-Term CareOrientering om sundhedsreformen til Ontario Ministry of Health and Long-Term Care24-04-20191902332892407
 Svar på henvendelse vedr. lægemidlet thyroid til stofskiftepatienter25-04-20191902401893466
GlaxoSmithKline (GSK)Svar på henvendelse vedr. vaccinationsudspillet ”En endnu stærkere vaccinationsindsats – de mange skal beskytte de få”24-04-20191902523892035
 Svar på henvendele vedr. thyroid24-04-20191902564892585
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 82125-04-20191902588894105
 Svar på henvendelse vedr. mangel på alment praktiserende læger25-04-20191902619893187
 Svar på henvendelse vedr. regringens udspil til sundhedsreform24-04-20191903066892097
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse til klagesag25-04-20191903092894357
Lederforeningen i DSRSvar på henvendelse vedr. regeringens udspil til en sundhedsreform24-04-20191903197892007
 Svar på borgerhenvendelse vedr. klage over fejlbehandling og manglende anerkendelse af fejl25-04-20191903270871580
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUULØ alm. del - svar på spm. 5724-04-20191903285893623
Region NordjyllandRykker for status for øremærkede 2018-midler til fødeafdelingerne24-04-20191903287892735
DigitaliseringsstyrelsenIndberetningsskema fra Sundheds- og Ældreministeriet til brug for "Det offentlige Danmark"25-04-20191903315893594
Danske RegionerOpfølgning på møde den 23. april 2019 vedr. DUT-sagen om tolkegebyr24-04-20191903436892262
Region HovedstadenUdkast til referat af møde mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Region Hovedstaden d. 2. april 2019 vedr. sygehusinvesteringer24-04-20191903573892645
Region MidtjyllandLink til pressemeddelelse vedr. fordeling af midler fra puljen til særlige sundhedsindsatser24-04-20191903605892731
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Susanne Eilersen
SUU alm. del - svar på spm. 77924-04-20191903637891867
Region SyddanmarkTil orientering: Kopi af Sundheds- og Ældreministeriets afgørelse om aktindsigt vedr. opfølgningen med Nyt OUH24-04-20191903729892719
MF Lea Wermelin
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 77725-04-20191903889893562
Uddannelses- og ForskningsministerietTil UFM: Clearing af sundhedsreforms-faktark om sygeplejersker25-03-20191903946889982
 Svar på henvendelse vedr. medbringelse af receptpligtig medicin til Dubai24-04-20191904005891740
Skanderborg KommuneSvar på henvendelse om materiale vedr. 'Værdighed i ældreplejen - en hjertesag'24-04-20191904043892796