Fra: 11-02-2019 til: 11-02-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Foreningen Als-Fyn BroenInvitation til sundhedsministeren til indlæg på borgermøde den 28. februar 2019 i Nordborg09-02-2019SJ-STD-SUMAI827098
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 567 (S)11-02-2019SJ-STD-SUMMPE827930
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 553 (S)11-02-2019SJ-STD-SUMMPE827795
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 554 (S)11-02-2019SJ-STD-SUMMPE827800
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 555 (S)11-02-2019SJ-STD-SUMMPE827804
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 559 (S)11-02-2019SJ-STD-SUMMPE827814
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 556 (S)11-02-2019SJ-STD-SUMMPE827805
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 557 (S)11-02-2019SJ-STD-SUMMPE827807
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 566 (S+Æ)11-02-2019SJ-STD-SUMMPE827929
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 565 (S+Æ)11-02-2019SJ-STD-SUMMPE827928
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 558 (S)11-02-2019SJ-STD-SUMMPE827811
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 560 (S)11-02-2019SJ-STD-SUMMPE827820
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 561 til børne- og socialministeren11-02-2019SJ-STD-SUMMPE827827
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 564 (S+Æ)11-02-2019SJ-STD-SUMMPE827927
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 550 (S)08-02-2019SJ-STD-SUMMPH826690
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 549 (S)08-02-2019SJ-STD-SUMMPH826689
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 548 (S)08-02-2019SJ-STD-SUMMPH826688
Halsnæs KommuneSpørgsmål vedr. en værdig ældrepleje 201908-02-20191601692827826
Københavns KommuneKøbenhavns Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65265 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.08-02-20191605435826501
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: Circulation of Twinning Fiche for the former Yugoslav Republic of Macedonia- MK 15 IPA FI 01 19 Strengthening the institutional capacity of the National Bank07-02-20191609726826973
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 545 (S)08-02-2019SJ-STD-DEPPSK826626
Glostrup KommuneSlutrapportering på pulje vedr. renovering af lokale køkkener på plejecentre - Glostrup Kommune11-02-20191703161827378
KLAnmodning fra KL om afbeskikkelse af repræsentant i Ankenævnet for Patienterstatning08-02-20191703721826055
RigsrevisionenOrientering om udskydelse af fortsat notat om effektiv kontrol28-11-2018SJ-STD-DEPZHS764591
Lyngby-Taarbæk KommuneAcceptskrivelse vedr. budget 2019 for værdighedsmilliard og bedre bemanding11-02-20191800823827383
Aabenraa KommuneAcceptskrivelse vedr. en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen for 2019 - Aabenraa Kommune07-02-20191800869827149
Danske RegionerHøringssvar - vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og ændring af Sundhedsloven (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning)11-02-20191803331827490
Implement Consulting GroupMail: Fakturer fra Implement30-01-20191804672827292
RigsrevisionenKvittering fra RR: Dokumenter vedr. behandling af udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Herlev - mail nr. 307-02-20191807775826410
KLSvar på e-mail om DUT-høring vedr. udlevering af modgift til alle i kommunal behandling for misbrug af heroin m.v.05-02-20191808325821784
Region MidtjyllandGodkendelse: Tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Løft af digitale kompetencer for sundhedspersoner07-01-20191809490827584
Børne- og SocialministerietSvar fra SM vedr. borgerhenvendelse om spørgsmål vedr. indhentning af samtykke og inddragelse af pårørende11-02-20191809576827598
Trial NationReferat af Trial Nation Bestyrelsesmøde 21. januar 201908-02-20191809640826402
SundhedsdatastyrelsenSMR (Sygehusmedicinregister) Kernegruppemøde - mødenoter for 29.01.1905-02-20191809707828032
SundhedsdatastyrelsenSMR (Sygehusmedicinregister) Kernegruppemøde - mødenoter for 05.02.1908-02-20191809707827257
 Additional question about language course in Danish26-01-20191809969827398
Danske RegionerVedr. afbud til workshop den 8/2 i forbindelse med analyse af regionernes it-drift08-02-20191810345826088
Region SjællandRegion Sjælland: bidrag til spm. 908-02-20191810456827785
PatienterstatningenBidrag fra Patienterstatningen vedr. anker over erstatningsafgørelser08-02-20191810531827557
 Borgerhenvendelse - fremsender betragtninger vedr. fokus på, hvornår vi kan gå på pension08-02-20191900066827078
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - Lindholm eller velfærd?09-02-20191900078827417
 Invitation til sundhedsministeren til deltagelse i indvielse af Københavns Fødeklinik den 21. februar 201911-02-20191900081827709
Novo Nordisk A/SInvitation til sundhedsministeren - Prize Celebration March 15, 201908-02-20191900081827072
Sønderjysk LandboforeningInvitation til SLFs generalforsamling 201908-02-20191900081826234
Mary FondenInvitation til sundhedsministeren til workshop om sociale normer den 19. marts 201908-02-20191900081827060
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 527, omtrykt til beskæftigelsesministeren11-02-20191900089827433
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 528, omtrykt til beskæftigelsesministeren11-02-20191900089827444
UdenrigsministerietFristliste af 7. februar 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten07-02-20191900147826976
UdenrigsministerietNy EFTA-sag ved EFTA-Domstolen:E-2/19, Muradiye Özel and Selen Sakar07-02-20191900147826979
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender bidrag til indberetning til Folketinget og Europa-kommissionen om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer11-02-20191900340827943
 Borgerhenvendelse vedr. selvrisiko, der trækkes fra godkendt erstatning20-01-20191900772806034
 Kopi af henvendelse til statsministeren - fremsender forslag til sundhedsreformen19-01-20191900945805823
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om ansøgning om tilladelse til hampedyrkning11-02-20191901197828089
 Forespørger til svar fra sundhedsministeren vedr. udredning for grå stær05-02-20191901273821945
MF Jeppe Jakobsen
MF May-Britt Kattrup
MF Brigitte Klintskov Jerkel
MF Jane Heitmann
MF Astrid Krag
MF Lotte Rod
MF Kirsten Normann Andersen
TIL SATSPULJEORDFØRERNE PÅ ÆLDREOMRÅDET: Orientering om rapporten "Analyse af overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv"08-02-20191901304826251
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - søger tilskud til skandinavisk stemmehørernetværk26-01-20191901356813422
 Takker for vejledning vedr. autorisation som læge08-02-20191901451826911
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS: Bemærkninger vedr. videresendelse af henvendelse om autorisation af iransk læge08-02-20191901451826304
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 525, omtrykt til børne- og socialministeren11-02-20191901486827405
SundhedsdatastyrelsenVedr. advisering om ISO 27001-modenhedsmåling for første halvår 201908-02-20191901543826768
DigitaliseringsstyrelsenAdvisering om ISO 27001-modenhedsmåling for første halvår 201908-02-20191901543826283
Center for CybersikkerhedInvitation til deltagelse i workshop om afhængigheder og digitale services i sundhedssektoren08-02-20191901560826796
Region HovedstadenSvar på: Hastesag vedr. kliniske data / sundhedsplatformen (frist 20/12)05-02-20191901562826937
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. afslag på operation04-02-20191901573820438
Viborg KommuneHenvendelse til sundhedsministeren - vedr. Internationalt videns- og forskningscenter for antimikrobiel resistens i Danmark07-02-20191901593824895
Region MidtjyllandHenvendelse til sundhedsministeren vedr. det kommende Center for Antimikrobiel resistens23-01-20191901594808945
Rudersdal KommuneSpørgsmål vedr. ansøgning til SATS-puljen og en styrket indsats i PPR - udvikling og implementering29-01-20191901596815606
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 552 (S)11-02-20191901598827779
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 551 (S)11-02-20191901598827776
Pharma Danmark - Fagforeningen for LægemiddelakademikereHenvendelse til sundhedsministeren vedrørende sundhedsreformen17-01-20191901601803604