Fra: 14-02-2019 til: 14-02-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Indsender adresse til brug for besvarelse af henvendelse14-02-20191808139830608
EuropabevægelsenÆldreministeren inviteres til demokratifestival13-02-20191900031830075
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. den danske hundelov11-02-20191900078828399
 Tilføjelse til borgerhenvendelse vedr. klage over læge og erstatning og hjælp efter uheld11-02-20191900078827475
TV SYDSundhedsministeren inviteres til minidebat mellem to politikere13-02-20191900080830101
Dansk Børne Astma CenterInvitation til festforelæsning i anledning af uddeling af Novo Nordisk prisen14-02-20191900081830314
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-802/18, Caisse pour l'avenir des enfant12-02-20191900147830647
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-18/19, Stadt Frankfurt am Main14-02-20191900147830664
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-830/18, Landkreis Südliche Weinstraße12-02-20191900147830650
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-19/19, Pantochim13-02-20191900147830656
UdenrigsministerietTakker for bidrag til afrapportering om implementering af Beijing Platform for Action on gender equality and empowerment of women13-02-20191900734830016
 Anmoder om svar på klage af 5. januar 2019 vedr. klinisk basisuddannelse12-02-20191900755829316
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. udenlandske læger på danske sygehuse12-02-20191901664828394
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. receptfornyelser10-02-20191901676829791
 Henvendelse fra praktiserende læge vedr. sammenkobling af cpr-nr. med sag04-02-20191901680821424
Økonomi- og IndenrigsministerietOversender henvendelse vedr. EU-sygesikring i Spanien06-02-20191901681825143
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. anmeldelse af reklame for akupunktur04-02-20191901692820806
 Borgerhenvendelse vedr. Nipah-infektion13-02-20191901696830079