Fra: 15-02-2019 til: 17-02-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. lavt stofskifte og medicin22-01-2019SJ-STD-DEPCRV808587
 Fremsender supplerende oplysninger og rykker for svar på personlig henvendelse om sygdomsforløb11-02-2019SJ-STD-SUMLLU828236
 Henvendelse vedr. en styrket vaccinationsindsats - mulighed for fremtidig kontakt og potentielt samarbejde12-02-2019SJ-STD-SUMLLU828640
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 579 (S)15-02-2019SJ-STD-SUMMPE831309
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 582 (S)15-02-2019SJ-STD-SUMMPE831508
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 580 og 581 (S)15-02-2019SJ-STD-SUMMPE831311
Faxe KommuneRevideret budget for puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede11-02-20191605261829434
Aabenraa KommuneFremsender budget for 2019 for puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede11-02-20191605288829424
Helsingør KommuneAccept af tilskudsbetingelser for 2019 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede13-02-20191605407829457
UdenrigsministerietInvitation til deltagelse i Twinning i Algeriet vedr. projektoplægget: Strengthening the institutional capacity of the Authority for the Organisation of Urban Transport (AOU)13-02-20191609726830642
Den danske repræsentation for EuroparådetBidrag fra den georgiske repræsentation i Europarådet vedr. "Question on biological material to be considered anonymous"13-02-20191703246830089
Sundhedsfagligt Fakultet Københavns UniversitetHøringsliste indeholder forældede e-mailadresser01-11-2018SJ-STD-DEPENS739034
Region MidtjyllandOrientering om at hjernesamlingen i Risskov overdrages til Region Syddanmark20-12-20181705090787934
SundhedsdatastyrelsenNemID forløbsplaner12-02-20191708232830700
Københavns RetshjælpHenvendelse vedr. donorbørn af donorfar med arvelig sygdom02-11-20181800288739137
Assens KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen for 2019 i Assens Kommune13-02-20191800762829548
Frederikshavn KommuneRedegørelse vedr. puljen til en bedre bemanding i ældreplejen og en mere værdig ældrepleje i 201914-02-20191800781830478
Mariagerfjord KommuneAcceptskrivelse vedr. en bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje i 201913-02-20191800825829928
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar fra FOA - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet08-02-20191801599826034
Danske RegionerHøringssvar fra Danske Regioner - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet08-02-20191801599826430
Dansk Selskab for Almen MedicinHøringssvar fra dsam - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet11-02-20191801599827479
LægeforeningenHøringssvar fra Lægeforeningen - Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet11-02-20191801599828222
Dansk ErhvervHøringssvar fra Dansk Erhverv - Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet12-02-20191801599829244
Danske ProfessionshøjskolerHøringssvar fra Danske Professionshøjskoler - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet12-02-20191801599829250
JordemoderforeningenHøringssvar fra Jordmoderforeningen - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet12-02-20191801599829252
Institut for MenneskerettighederHøringssvar fra Institut for Menneskerettigheder - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet12-02-20191801599828812
Børne- og SocialministerietHøringssvar fra Børne- og Socialministeriet - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet11-02-20191801599827799
Uddannelses- og ForskningsministerietHøringssvar fra UFM - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet11-02-20191801599827702
TranslatørforeningenHøringssvar fra Translatørforeningen - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet12-02-20191801599828579
 Høringssvar fra KL - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet12-02-20191801599828597
DatatilsynetHøringssvar fra Datatilsynet - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet12-02-20191801599828638
Danske PatienterHøringssvar fra Danske Patienter - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet12-02-20191801599828650
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberHøringssvar fra Lægevidenskabelige Selskaber - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet13-02-20191801599830053
Dansk Psykolog ForeningHøringssvar fra Dansk PsykologForening - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet (F2 DP Id nr.: 2022523)08-02-20191801599830898
Uddannelses- og ForskningsministerietPræsentation af strategien for digital forskningsinfrastruktur14-02-20191802212830299
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 141 - spm. 15-1614-02-20191802690830491
SundhedsstyrelsenOrientering om tidspunkt for færdiggørelse af vejledninger vedr. tvangsanvendelse13-02-20191804439829364
Trial NationAnmodning om underskrivning af referat fra 1. bestyrelsesmøde i Trial Nation31-01-20191805165830300
SundhedsstyrelsenBesvarelse af spørgsmål vedr. udveksling af informationer om retspsykiatriske patienter06-02-20191808185823075
Region HovedstadenVurdering af kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 vedr. Nyt Hospital Nordsjælland05-02-20191808880830270
Daman Digital Healthcare PartnerForespørger til svar vedr. evt. møde med sundhedsministeren om digitale sundhedsløsninger05-02-20191809127821482
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om lovgivning vedr. ægdonation og betaling31-10-20181809139736569
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender supplerende udtalelse til brug for behandling af klage vedrørende autorisation15-02-20191809186831395
Styrelsen for PatientsikkerhedEndelig version af opsummering på prioritetsdrøftelserne under Arktisk Dialog den 18. december 201812-02-20191809235830422
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 51 med frist 22-02 (S)15-02-20191810035831399
Region SyddanmarkAnmodning om ny dagsorden til møde på Nyt OUH den 7. marts15-01-20191810166831241
Region HovedstadenEftersendelse af endelige revisorerklæringer, underskrevet ledelseserklæring samt godkendte RR-mødesager13-02-20191810533830164
Børne- og SocialministerietFremsendelse af bidrag til besvarelse af FN's spørgeskema: Modul II Fertility, Family Planning and Reproductive Health14-02-20191810628830356
 Mail 13: Vedr. afslag på ansøgning om at blive registreret som kosmetisk behandler17-12-20181810633783164
 Mail 14: Vedr. afslag på ansøgning om at blive registreret som kosmetisk behandler17-12-20181810633783165
 Mail 15: Vedr. afslag på ansøgning om at blive registreret som kosmetisk behandler17-12-20181810633783166
 Mail 18: Vedr. afslag på ansøgning om at blive registreret som kosmetisk behandler17-12-20181810633783169
 Mail 16: Vedr. afslag på ansøgning om at blive registreret som kosmetisk behandler17-12-20181810633783167
 Mail 17: Vedr. afslag på ansøgning om at blive registreret som kosmetisk behandler17-12-20181810633783168
 Mail 20: Vedr. afslag på ansøgning om at blive registreret som kosmetisk behandler17-12-20181810633783173
 Mail 21: Vedr. afslag på ansøgning om at blive registreret som kosmetisk behandler17-12-20181810633783180
 Mail 12: Vedr. afslag på ansøgning om at blive registreret som kosmetisk behandler17-12-20181810633783163
 Mail 19: Vedr. afslag på ansøgning om at blive registreret som kosmetisk behandler17-12-20181810633783170
Radikale Venstre i KøbenhavnInvitation til ældreministeren til paneldeltagelse på temaaften om fremtidens alderdom12-02-20191900030828364
Sydslesvigsk Forening SSF Dansk GeneralsekretariatÆldreministeren inviteres til deltagelse i de danske årsmøder i Sydslesvig13-02-20191900031830096
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetHenvendelse til sundhedsministeren med anmodning om at foretræde for ministeren mhp. at drøfte konkret sag08-02-20191900053827021
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske RådHenvendelse til sundhedsministeren vedr. genudpegning af medlem og udpegning af ny formand for Det Etiske Råd15-01-20191900060801054
Copenhagen IndustriesSundhedsministeren inviteres til reception den 8. februar 201913-02-20191900080830137
Sydslesvigsk Forening SSF Dansk GeneralsekretariatSundhedsministeren inviteres til at deltage i de danske årsmøder i Sydslesvig13-02-20191900082830087
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 558, omtryk til børne- og socialministeren14-02-20191900089830771
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 559, omtryk til børne- og socialministeren14-02-20191900089830773
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 556, omtryk til børne- og socialministeren14-02-20191900089830766
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 557, omtryk til børne- og socialministeren14-02-20191900089830769
Folketingets LovsekretariatForespørgsel F 38 - Omtryk til børne- og socialministeren14-02-20191900089830484
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-5/19, Overgas Mrezhi et Balgarska gazova asotsiatsia13-02-20191900147830653
UdenrigsministerietFristliste over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager af 14. februar 201914-02-20191900147830667
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-788/18, Stanleyparma et Stanleybet Malta15-02-20191900147830965
UdenrigsministerietKendelse vedrørende anvendelse af hasteprocedure samt afslutning af sag C-8/19, RH (PPU)13-02-20191900147830659
 Borgerhenvendelse vedr. medicin, der kræver pillepas02-01-20191900469790789
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om receptpligtig medicin på rejse08-01-20191900469794807
Dansk Psykolog ForeningOpfølgning på møde om sundhedsreformen15-02-20191900665830931
Statens Serum InstitutLeveringskontrakt med KPMG på IT-revision13-02-20191900757830017
 Anmodning om aktindsigt vedr. surrogatmoderskab22-01-20191900811807699
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU2. bilag til SUU alm. del - spm. 493 - bilag 17928-01-20191901006829081
SundhedsstyrelsenSST sender afklaring af tidligere arbejde om registreringsordning for psykoterapeuter14-02-20191901046830786
SundhedsstyrelsenOpdaterede tal til Finansministeriets spørgeskema om "Fair og lige konkurrence" - klageadgang vedr. statslig erhvervsaktivitet14-02-20191901076830537
UdenrigsministerietOpfølgning på UMs høring vedr. medlemsstaters indsigelser mod traktatforbehold på EU-retschefsmøde den 6. februar 201913-02-20191901301829464
 Borger anmoder om mailadresse14-02-20191901681830503
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender svar om, at klagers udtalelse ikke giver anledning til fornyet vurdering af sag om evalueringsansættelse15-02-20191901683831010
UdenrigsministerietAnmodning fra Arktisk Råd om bidrag til Senior Arctic Official møde i Ruka den 12. - 14. marts 201911-02-20191901698830426
Region Hovedstaden3. kvartalsrapport 2018 Nyt Hospital Bispebjerg18-12-20181901717831114