Fra: 20-02-2019 til: 20-02-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 585 (Æ)19-02-2019SJ-STD-DEPCHS833961
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 533 (S)20-02-2019SJ-STD-DEPGRB835284
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 605 (S)20-02-2019SJ-STD-DEPLCT835178
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 586 (S)19-02-2019SJ-STD-DEPLCT833963
 Rykker for svar på henvendelse af 8. januar 2019 vedr. reglerne for behandling af syge mennesker18-02-2019SJ-STD-SUMAI832263
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 604 (S)20-02-2019SJ-STD-SUMMPE834560
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 603 (S)20-02-2019SJ-STD-SUMMPE834559
FOA - Fag og ArbejdeMedlem fra FOA ønsker at fratræde hverv i Det Rådgivende Praksisudvalg20-02-20191602906834766
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65249 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.19-02-20191605357833851
 Borgerhenvendelse - ønsker at klage over fars kræftforløb14-02-20191608559830161
Holstebro KommuneFremsender afrapportering vedr. klippekort til plejehjemsbeboere18-02-20191702493833037
Region HovedstadenMateriale til styregruppemøde for RSI-PRO projektet på mandag den 25. februar 201920-02-20191703858835303
Region SyddanmarkSundhedsjournal 3.0: Referat fra styregruppemøde den 24. januar 201919-02-20191804480834073
Odense KommuneUnderskrevet accept af tilskudsbetingelser vedr projekt Wellnes Rum19-02-20191805536833744
SundhedsstyrelsenSvar på udkast til cases til vejledning om børn i overgange20-02-20191806162834647
Børne- og SocialministerietSpørgsmål til indhold af vejledning om børn i overgange19-02-20191806162834465
OsteoporoseforeningenHenvendelse fra Osteoporoseforening om møde om finanslovsmidler15-02-20191806779833088
Danske RegionerHøringssvar - Danske Regioner - udkast til ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner19-02-20191807168834314
Privathospitalet FrederiksbergSpørgsmål vedr. ludomanipuljen15-02-20191807614834677
Region HovedstadenUnderskrevet ledelseserklæring for Nyt Hospital Nordsjælland - 2. kvartal 201818-02-20191808880833418
 Borgerhenvendelse - Fremsender artikler med kommentarer vedr. psykisk sygdom/funktionelle lidelser og erstatning11-02-20191810330832961
Danske RegionerForespørgsel vedr. definitioner til analyse af regionernes it-drift19-02-20191810345833982
Region MidtjyllandBemærkninger til analyse af regionernes it-drift19-02-20191810345833827
Region SyddanmarkBemærkninger til analyse af regionernes it-drift18-02-20191810345833056
SundhedsstyrelsenAnmoder om udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale i psykiatrien19-02-20191810419834595
UndervisningsministerietBidrag til besvarelse af FN's spørgeskema - Modul II Fertility, Family Planning and Reproductive Health19-02-20191810628833306
SkatteministerietBidrag til besvarelse af FN's spørgeskema - Modul II Fertility, Family Planning and Reproductive Health19-02-20191810628833131
CPH:DOXÆldreministeren inviteres til CPH:DOX 201914-02-20191900031830712
Det Kongelige TeaterInvitation til ældreministeren til premiere på balleten Askepot - 9. marts kl. 20.00 Gamle Scene18-02-20191900031834669
Nationalt Videnscenter for DemensDemensDagene 2019 - Invitation til departementschefen19-02-20191900062833566
 Henvendelse vedr. sagsbehandling om handicappedes rettigheder20-02-20191900078835011
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om hjælp til handicappet19-02-20191900078834303
Miljø- og FødevareministerietBekræfter at borger er svaret på henvendelse om brændeovne18-02-20191900078834265
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. forslag til sundhedsreform og handicappede i regionale institutioner18-02-20191900078833317
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - kommentarer og forslag vedr. lægemangel19-02-20191900078833389
Ministry of Health of the Czech RepublicHenvendelse til sundhedsminsteren vedr. udbredelsen af metamfetamin11-02-20191900078828218
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. lægemanglen19-02-20191900078834421
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om pensionsalder14-02-20191900078834258
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. aktiv dødshjælp19-02-20191900079834392
 Skoleelever anmoder om en samtale med sundhedsministeren om cannabis19-02-20191900079833374
 Henvendelse fra skoleelever, der har projektuge om diabetes20-02-20191900079834748
Københavns UniversitetInvitation til boglancering den 7. marts 201918-02-20191900080834574
Have KommunikationPremiereinvitation til sundhedsministeren til GHOST19-02-20191900080834044
Cirkus BaldoniInvitation til sundhedsministeren til premiere den 27. marts 2019 i Cirkus Baldoni18-02-20191900080833319
NIRAS A/SOrienterer om konference om overbehandling den 28. marts 201920-02-20191900081835026
Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatribrugereSundhedsministeren inviteres til at holde åbningstalen på LAP´s Landsmøde 201919-02-20191900082834339
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 602 (Æ)20-02-20191900089834462
 Borgerhenvendelse vedr. ny forståelse af nærhedsundhed - vedr. svar fra ministeriet07-02-20191900142824884
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.2.2019 - orientering om 2nd Fair Price Forum01-02-20191900192820006
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 588 (S)19-02-20191900405834225
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender udtalelse og sagens akter i klage over KBU-forløb (Klinisk Basisuddannelse)19-02-20191900755833346
 Bemærker at svar af 12. februar 2019 blot er en tillidserklæring til Sundhedsstyrelsen og styrelsens direktør14-02-20191900785830711
Region HovedstadenMail om besøg på Herlev Hospital 28. marts 201920-02-20191901270835248
 Spørgsmål til arbejdsgruppe om journalføring19-02-20191901401835188
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 489 til mdtl. besvarelse 27-02 (S)20-02-20191901581835172
Region HovedstadenUdtalelse vedr. anmodning om aktindsigt i konkret dokument18-02-20191901618834710
Radio 24/7Svar på partshøring vedr. aktindsigt i konkret dokument20-02-20191901618834869
 Klage over afgørelse vedr. autorisation som tandlæge07-02-20191901683831772
Jyllands-PostenKvitering for svar på aktindsigt om eventuel involvering i de 19 spørgsmål fra Børne- og Socialudvalget om udgifter i regionerne19-02-20191901704834031
 Borgerhenvendelse vedr. DR-dokumentaren "De udenlandske læger"15-02-20191901792831259
WHO´s Regionalkontor for EuropaInvitation: European Immunization Week 24-30 April 201929-01-20191901799815286
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker en bedre og mere specialiseret biomedicinsk behandling til danskere med sygdommen ME (Myalgisk Encephalomyelitis)18-02-20191901825832065
DigitaliseringsstyrelsenKvittering for modtagelse af input til kortlægning af snitflader mellem myndigheder på cyber- og informationssikkerhedsområdet19-02-20191901847834058
SundhedsdatastyrelsenTilføjelse til input til kortlægning af snitflader mellem myndigheder på cyber- og informationssikkerhedsområdet19-02-20191901847834049
SundhedsdatastyrelsenInput til kortlægning af snitflader mellem myndigheder på cyber- og informationssikkerhedsområdet19-02-20191901847834047
DigitaliseringsstyrelsenForespørgsel efter input til kortlægning af snitflader mellem myndigheder på cyber- og informationssikkerhedsområdet07-02-20191901847833723
Dansk SygeplejerådVedr. ny dato for møde med Dansk Sygeplejeråd om digital sundhed mv.01-02-20191901849833818
SundhedsdatastyrelsenSDS oversender klage over aktindsigtsafgørelse15-02-20191901888831384
Bispebjerg og Frederiksberg HospitalHenvendelse til sundhedsministeren vedr. udfordringer og problematikker i forbindelse med Radiografuddannelsens kliniske undervisning06-02-20191901894823726
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabAnmoder om identifikationsoplysninger i henhold til hvidvaskloven31-01-20191901906817766
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 527 (S)06-02-20191901907834555
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 528 (S)06-02-20191901907834557
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 583 (S)19-02-20191901918835046