Fra: 27-02-2019 til: 27-02-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske RegionerInvitation til konference om overbehandling 28. marts 201920-02-2019SJ-STD-SUMLLU834834
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 617 (S)26-02-2019SJ-STD-SUMMPE840958
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 613 (S)26-02-2019SJ-STD-SUMMPE840947
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 624 (S)27-02-2019SJ-STD-SUMMPE840971
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 622 (S)27-02-2019SJ-STD-SUMMPE840969
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 619 (S)26-02-2019SJ-STD-SUMMPE840960
BeredskabsstyrelsenInvitation til krisestyringskonferencen 201922-02-2019SJ-STD-SUMMPE836743
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 623 (S)27-02-2019SJ-STD-SUMMPE840970
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 618 (S)26-02-2019SJ-STD-SUMMPE840959
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 616 (S)26-02-2019SJ-STD-SUMMPE840957
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 615 (S)26-02-2019SJ-STD-SUMMPE840950
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 614 (S)26-02-2019SJ-STD-SUMMPE840948
Region SjællandFremsender oplæg m.m. fra Fagligt Symposium den 29. november 2018 med titlen "Perspektiver på diagnostik og patientbehandling"18-12-2018SJ-STD-SUMMPH784198
UdenrigsministerietIOS (Den Internationale Operative stab): referat fra IOS stabsmøde den 21. januar, samt IOS handlingsplan til opdatering - deadline for bemærkninger 28. februar 201907-02-20191600916824887
Albertslund KommuneVærdighedspolitik 2019-2021 for Albertslund Kommune - Pulje til en værdig ældrepleje18-02-20191601577838569
SpillemyndighedenNetværk om spilafhængighed27-02-20191606656841439
Region MidtjyllandKvartalsrapporter for kvalitetsfondsprojekter for 3. kvartal 201820-12-2018SJ-STD-DEPCFG787900
JustitsministerietJM orienterer om yderligere mødedeltagere i møde om speciallægeerklæringer27-02-20191611502841311
DentalMæglerne1 af 8: Klager oversender sagsakter vedr. sag om virksomhedsindskrænkning og aktindsigt12-12-20171709223500594
DentalMæglerne3 af 8: Klager oversender sagsakter vedr. sag om virksomhedsindskrænkning og aktindsigt12-12-20171709223500609
DentalMæglerne6 af 8: Klager oversender sagsakter vedr. sag om virksomhedsindskrænkning og aktindsigt12-12-20171709223501624
DentalMæglerne7 af 8: Klager oversender sagsakter vedr. sag om virksomhedsindskrænkning og aktindsigt12-12-20171709223501628
DentalMæglerne8 af 8: Klager oversender sagsakter vedr. sag om virksomhedsindskrænkning og aktindsigt12-12-20171709223501635
DentalMæglerne2 af 8: Klager oversender sagsakter vedr. sag om virksomhedsindskrænkning og aktindsigt12-12-20171709223501598
DentalMæglerne5 af 8: Klager oversender sagsakter vedr. sag om virksomhedsindskrænkning og aktindsigt12-12-20171709223501616
DentalMæglerne4 af 8: Klager oversender sagsakter vedr. sag om virksomhedsindskrænkning og aktindsigt12-12-20171709223501610
Folketingets OmbudsmandOmbudsmanden kvitterer for modtagelse af orientering om svar på henvendelse i sag om virksomhedsindskrænkning og aktindsigt, og oplyser at de ikke foretager sig mere i sagen26-02-20181709223551069
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender spørgsmål vedr. cigaretrygning26-02-2019SJ-STD-DEPEMLM839596
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ægtefælle er for syg til at komme til genoptræning/behandling19-02-2019SJ-STD-DEPEMLM834322
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender udtalelse og sagsakter i klagesag om aktindsigt06-03-20181801318557891
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS oversender akt 65 i klagesag om aktindsigt26-03-20181801318576609
DentalMæglerneKlage over Styrelsen for Patientsikkerheds manglende effektuering af aktindsigt16-03-20181803055584121
Danske SeniorerHøringssvar fra Danske Seniorer vedr. lovforslag om tillidspakken26-02-20191803288839809
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 148 - spm. 1 (Æ)26-02-20191804676840461
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 148 - spm. 2 (Æ)26-02-20191804676840462
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 148 - spm. 3 (Æ)26-02-20191804676840467
 Borger kvitterer for svar vedrørende stedfortrædende samtykke27-02-20191804703841130
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune: supplerende oplysninger vedr. frikommuneforsøg II26-02-20191805328840180
Hedensted KommuneTak for tilskud til projekt "Det maskuline herremiljø"26-02-20191805453840112
FjordstjernenRegnskab for anvendelse af aktivitetspuljemidler 2018 - udlodningsmidler25-02-20191805510839328
Holstebro KommuneAcceptskrivelse vedr. pulje til livskvalitet25-02-20191805537838022
Region HovedstadenRegion H: Supplerende oplysninger vedr. midler til regionale voldtægtscentre26-02-20191805629839402
Styrelsen for PatientsikkerhedSpørgsmål om tidsplan for ministeriets review ved Statens It-råd i 201926-02-20191806579840323
FinansministerietAfsendt og godkendt af FM: Fællesbrev fra innovationsministeren og sundhedsministeren vedr. sundhedsdata30-11-20181808371767214
Styrelsen for PatientsikkerhedEftersendelse af vedhæftet artikel fra Ugeskrift for Læger, som fejlagtigt ikke var vedhæftet henvendelse om unge og tavshedspligt26-02-20191809575839816
SundhedsdatastyrelsenOplysninger om almen praksis fordelt efter praksisform25-02-20191810008839701
Region HovedstadenMulige datoer for besøg på Hvidovre Hospital, Rigshospitalet og Sct. Hans27-02-2019SJ-STD-DEPCRS840796
SundhedsdatastyrelsenAfsluttende notat vedr. FMK (Fælles Medicinkort) print - den 24. december 201824-12-20181810567790517
Danske AkupunktørerHenvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsreformen og RAB-registrering af alternative behandlere26-02-20191900053839494
ErhvervsministerietInvitation til departementschefen til Digitalt Topmøde den 14. marts 201920-02-20191900062835141
Medtronic Europe SàrlInvitation til at besøge Holland07-01-20191900062795044
BerlingskeBerlingske-rundspørge til sundhedsministeren vedr. trusler og chikane26-02-20191900066840484
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om forslag til sundhedsreformen og handicappede i regionale institutioner26-02-20191900078840361
Teater VInvitation til repremiere på forestillingen TVIND27-02-20191900080841216
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 578 (S)26-02-20191900089840473
 Borgerhenvendelse om spørgsmål til lov om Genom Center vedr. skriftlig samtykke21-12-20181900513788943
LIQUIDMINDSKort opsummering fra møde - awareness-kampagne25-02-20191900536840329
 Borgerhenvendelse - klage vedr. ulykkelig sag - ny hjemmevejleder m.m.05-02-20191900642821455
Patientgruppen SOS IngenmandslandHenvendelse til sundhedsministeren - vigtig skrivelse inden høring om Thyroid22-02-20191900761840945
SystematicHenvendelse ang. forståelse af lovtekst om kvalitetsprojekter21-01-20191900871806516
 Henvendelse til sundhedsministeren med tak for et godt møde om sundhed i Danmark23-01-20191901051809758
Patientgruppen SOS IngenmandslandHenvendelse til sundhedsministeren - vigtig skrivelse inden høring om Thyroid22-02-20191901136837255
Ret&Råd AdvokaterAdvokat orienterer om, at det er fint at klagesag om autorisation lukkes25-02-20191901238839400
OasisAnsøgning til aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler01-02-20191901243820037
 Forespørger om der er planlagt en engelsk version af "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder"18-01-20191901247804921
Patientforeningen lungekræftSøger aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler28-01-20191901337814960
EnergistyrelsenMapping af sektorstrategier for cyber- og informationssikkerhed26-02-20191901489840215
DigitaliseringsstyrelsenVedr. advisering om ISO 27001-modenhedsmåling for første halvår 201926-02-20191901543840318
Radio 24/7Søger aktindsigt i dokumenter vedr. konkret klinik07-02-20191901595825295
UdenrigsministerietArktisk Råd - HØRING: Anmodning om bidrag til Senior Arctic Official møde i Ruka den 12. - 14. marts 2019 (deadline 21. februar 2019, formøde 28. februar 2019)26-02-20191901698839434
UdenrigsministerietArktisk Råd - HØRING: Anmodning om bidrag til Senior Arctic Official møde i Ruka den 12. - 14. marts 2019 (deadline 21. februar 2019, formøde 28. februar 2019)26-02-20191901698839426
SundhedsdatastyrelsenBemærkning vedr. input til kortlægning af snitflader mellem myndigheder på cyber- og informationssikkerhedsområdet20-02-20191901847841148
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over behandling04-02-20191902029821289
Region SyddanmarkProjektet: "Digitalisering af graviditetsforløb" - informationsbrev25-02-20191902066838315
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ser gerne at der indføres en tolkeordning for etniske danske18-02-20191902111831730
Albertslund KommuneHenvendelse fra Albertslund Kommune vedr. praktisk hjælp i plejebolig26-02-20191902112839743
 Borgerhenvendelse - manglende information om meget farlige orm i fisk fra Østersøen og Øresund17-02-20191902115836635
Center for CybersikkerhedInvitation til møde i Kontaktgruppen for Cybersikkerhed onsdag den 20. marts 201907-02-20191902131840166
LiquidmindsVedr. oversigt over fakturering vedr. Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-02-20191902133841034
LiquidmindsVedr. kreditnota vedr. Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren27-02-20191902133841036
LiquidmindsVedr. oversigt over fakturering vedr. Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-02-20191902133840209
DigitaliseringsstyrelsenAfholdelse af næste porteføljestyregruppemøde for Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi i skriftlig proces26-02-20191902138840245
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om ansøgning fra Regionshospital Nordjylland, Klinisk Biomedicinsk Afdeling, om tilladelse til håndtering af euforiserende stoffer21-02-20191902140840325
DatatilsynetHøring over udkast til vilkår for videregivelse af personoplysninger25-02-20191902150840592
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. klage over forholdet på flere af de danske hospitaler21-02-20191902153836256
MedicoindustrienInvitation til Medicoindustriens generalforsamling22-02-20191902156837134
Falck DanmarkHenvendelse vedr. anvendelse af ydelsesnavne til personlig rådgivning25-02-20191902159838926
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. de udenlandske læger21-02-20191902161836640
 Ønsker at arbejde som praktiserende læge i Danmark15-02-20191902162831130
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender klage over behandling af borger14-02-20191902164830160
 Henvendelse om konference om forsøgsordning med medicinsk cannabis26-02-20191902165839879
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - kræver erstatning vedr. erklæring fra to psykologer13-02-20191902166829323
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - efterlyser en diagnosehåndbog05-02-20191902166822013
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 579 (S)26-02-20191902170840471
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 577 (S)26-02-20191902170840476
StofskifteforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. stofskifte20-02-20191902172835318
 Borgerhenvendelse vedr. de lovmæssigt bestemte brystkræftundersøgelser13-02-20191902177830102
Region HovedstadenMulige datoer for besøg på Hvidovre Hospital, Rigshospitalet og Sct. Hans27-02-20191902181841082
Region HovedstadenEndelig dato for besøg på Rigshospitalet27-02-20191902181841037
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 576 (S)26-02-20191902188840477
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 628 (S)27-02-20191902194841182
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 630 (S)27-02-20191902194841186
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 626 (S)27-02-20191902194841165
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 625 (S)27-02-20191902194841163
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 627 (S)27-02-20191902194841181
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 629 (S)27-02-20191902194841184
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om at være ung i dag23-02-20191902208840990