Fra: 28-02-2019 til: 28-02-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Allerød KommuneGodkendelse af regnskab og revisionsberetning vedr. en mere værdig ældrepleje for 2017 og overført fra 201627-02-20191601578841144
Assens KommuneGodkendelse af regnskab vedr. værdighedspuljen 2017 - Assens Kommune27-02-20191601579841210
Brøndby KommuneGodkendelse af regnskab m.v. vedr. værdighedsmidler 2017 - Brøndby Kommune27-02-20191601587840807
Hillerød KommuneGodkendelse af regnskab for 2017 for værdighedsmidler - Hillerød Kommune27-02-20191601593841264
Faaborg-Midtfyn KommuneGodkendelse af regnskab vedr. en mere værdig ældrepleje - Faaborg-Midtfyn Kommune27-02-20191601595840819
Fredensborg KommuneGodkendelse af regnskab vedr. værdighedsmidler 201727-02-20191601601841410
Frederikssund KommuneGodkendelse af revisionsgodkendt regnskab for 2017 vedr. "En mere værdig ældrepleje" sagsnr. 160160527-02-20191601605841161
Guldborgsund KommuneGodkendelse af revideret regnskab vedr. værdighedsmillionerne for 201727-02-20191601678841388
Haderslev KommuneGodkendelse af regnskab vedr. værdighedsmilliarden for 2017 - Haderslev Kommune27-02-20191601679840991
Hedensted KommuneGodkendelse af regnskab vedr. værdighedspakken for 2017 fra Hedensted Kommune27-02-20191601682841013
Helsingør KommuneSvar på regnskab 2017: Puljen til en mere værdig ældrepleje - værdighedsmilliarden27-02-20191601684841129
Herning KommuneGodkendelse af regnskab vedr. en værdig ældrepleje 2017 - Herning Kommune27-02-20191601687841218
Høje-Taastrup KommuneGodkendelse af regnskab vedr. en mere værdig ældrepleje 201727-02-20191601706841087
Lemvig KommuneGodkendelse af regnskaber vedr. en værdig ældrepleje 2016 (overførte midler) og 2017 - Lemvig Kommune27-02-20191601889841020
Lyngby-Taarbæk KommuneGodkendelse af regnskab for 2017 vedr. værdighedsmilliarden27-02-20191601891840841
Nordfyns KommuneGodkendelse af regnskab fra Nordfyns kommune vedr. en værdig ældrepleje 201727-02-20191601897841077
Rebild KommuneGodkendelse af regnskab 2017 mm. vedr. værdighedsmidlerne27-02-20191601904841097
Rudersdal KommuneGodkendelse af revisorgodkendt regnskab vedr. værdighedspulje 2017 samt rest 2016.27-02-20191601908841534
Sønderborg KommuneGodkendelse af regnskab vedr. en værdig ældrepleje og overført midler fra 201727-02-20191601927841426
Vallensbæk KommuneGodkendelse af regnskab vedr. en mere værdig ældrepleje 2017 - Vallensbæk Kommune27-02-20191601933841001
Vesthimmerlands KommuneGodkendelse af regnskab 2017 vedr. værdighedsmidlerne27-02-20191601938841333
European Medicines AgencySigned letter to EMA - appointment of member to PRAC (Pharmacovigilance Risk Assesment Committee)27-02-20191700193841541
Region SjællandPåmindelse til Region Sjælland - Udkast til referat af 2. møde om opfølgning på godkendelse af udbetalingsanmodning for Universitetshospital Køge (USK), 6. december 201827-02-20191706910840775
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU høringsnotat og høringssvar vedr. L 19328-02-20191803331841922
SundhedsdatastyrelsenTakker for svar vedr. udmøntning af midler til nationale cyber- og informationssikkerhedsindsatser28-02-20191805358842091
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU høringsnotat og høringssvar vedr. L 19428-02-20191805744841934
Region SyddanmarkKvittering for materiale fra Succesfuld Hospitalslogistik 2018: De største udfordringer og løsninger28-02-20191806043842379
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 134 Ændringsforslag28-02-20191808711842401
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 134 Svar vedr. lovtekniske bemærkninger28-02-20191808711842412
 Svar på din henvendelse vedr. forslag til mindre skadelige cigaretter27-02-20191808997840809
PatienterstatningenMail til Patienterstatningen med anmodning om bidrag vedr. erstatningstilkendelser27-02-20191809034840747
Trial NationForeløbigt svar på folkemødeinvitation til debat28-02-20191809460842488
Børne- og SocialministerietOverdragelse af dele af borgerhenvendelse vedrørende databeskyttelsesforordningens betydning for bosteder28-02-20191809576842466
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 30728-02-20191810565842321
KulturministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om skader ved idræt28-02-20191900078841798
 Svar på henvendelse om projektopgave i folkeskolen27-02-20191900079841265
Kræftens BekæmpelseForeløbigt svar på ministerens deltagelse i Kræftpolitisk Forum28-02-20191900082842805
Danmarks Faste Mission ved FN i Geneve
Sundhedsstyrelsen
WHO´s Regionalkontor for Europa
Dansk kontaktinfo: Updating contact details of national immunization programme manager CRM:008199427-02-20191900192841665
Medicoindustrien AgBrev fra sundhedsministeren vedr. gebyr ved medicinsk udstyr26-02-20191900396839843
 Svar på henvendelse vedr. uanmeldte tilsyn28-02-20191900725841794
 Svar på henvendelse vedr. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn28-02-20191900774841838
European Commission DG SANTEBemærkninger til udkast til gennemførelsesretsakt om e-Health-netværket25-02-20191900936840877
Danske RegionerSvar ang. LPR3-uddata (Landspatientregisteret 3)27-02-20191901029841649
MuskelsvindfondenBrev fra sundhedsministeren vedr. aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier26-02-20191901245839933
Region HovedstadenForslag til emner til drøftelse ved besøg på Nyt Hospital Nordsjælland27-02-20191901269840868
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 51428-02-20191901407842210
Folketingets § 71-tilsyn§71 alm. del - svar på spm. 1428-02-20191901634842333
Region HovedstadenSvar på henvendelse vedr. egenbetaling for tolkebistand ifm. sondringen mellem ambulant besøg på sygehus og indlæggelse på sygehus28-02-20191901714842423
Danske RegionerOrientering om svar til Region Hovedstaden vedr. sondringen mellem ambulante besøg og indlæggelse på sygehus28-02-20191901714842439
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. fysioterapi og ydernumre28-02-20191901921842648
 Kvittering for modtagelse af klage vedr. indførsel af veterinære lægemidler fra Holland27-02-20191901925840785
 Svar på henvendelse vedr. konference om forsøgsordning med medicinsk cannabis27-02-20191902165840779
ErhvervsministerietBemærkninger vedr. hurtig høring om kommissorium for innovationsfremmende partnerskab27-02-20191902200841587
 Svar på henvendelse om et samarbejde vedr. eksamensprojekt på CBS28-02-20191902247842477