Fra: 14-02-2019 til: 14-02-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets OmbudsmandFremsendelse af svar til FOB vedr. frist for opdatering af vejledninger om tvang mv.13-02-20191804439829603
 Beskikkelsesbrev som medlem af Det Etiske Råd12-02-20191900060828940
 Svar på henvendelse om interview vedr. artikel om psykologhjælp13-02-20191900079829931
 Svar vedr. bloddonorer og stamcelledonorer14-02-20191900432830609
UdenrigsministerietBidrag vedr. afrapportering om implementering af Beijing Platform for Action on gender equality and empowerment of women13-02-20191900734829919
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccine til drenge13-02-20191900955829859
 Svar på henvendelse vedr. forhold på Nordsjællands Hospital13-02-20191901257829865
 Svar på henvendelse vedr. sygdomsforløb13-02-20191901518826053
KL
Danske Regioner
Projektoplæg vedr. målbillede for sekundær dataanvendelse13-02-20191901604830099
 Borger orienteres om oversendelse af henvendelse til STPS14-02-20191901680830289
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af borgerhenvendelse til STPS14-02-20191901680830283
Udbetaling DanmarkOversender henvendelse om blanket for EU-sygesikring til Udbetaling Danmark14-02-20191901681830368