Fra: 21-02-2019 til: 21-02-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Regionshospitalet RandersRykker for revisorerklæring vedr. puljen til behandling af svært overvægtige børn19-02-20191602484833780
FOA - SundhedspolitikAnmodning om indstilling af medlem til Det Rådgivende Praksisudvalg - FOA21-02-20191602906836390
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune: godkendelse af budget til projektnr. 65232 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.21-02-20191605212835831
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune: godkendelse af revideret budget til projektnr. 65249 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.21-02-20191605357836041
Helsingør KommuneHelsingør Kommune: godkendelse af revideret budget til projektnr. 65256 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.21-02-20191605407835885
Favrskov KommuneFavrskov Kommune: godkendelse af revideret budget til projektnr. 65267 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.21-02-20191605443836117
 Invitation til deltagelse i faglig jury vedr. Årets Demenspris 201920-02-20191703126834411
 Beskikkelsesbrev til suppleant i Ankenævnet for Patienterstatning - KL21-02-20191703721836403
 Afbeskikkelsesbrev til medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - KL21-02-20191703721836392
Cryos International DenmarkSvar på invitation til symposium om etik, donorbørn, donorsæd, donoræg og genetik19-02-20191800024833081
MedCom
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Danske Regioner
Referat af styregruppemøde om digitale forløbsplaner den 22. januar 201919-02-20191802054833073
FjordstjernenSpørgsmål til aktivitetspuljemidler for 201820-02-20191805510834371
DigitaliseringsstyrelsenKvittering for invitation til gå hjem-møde om erfaringer fra pilotreviews (it-porteføljestyring)21-02-20191806579835837
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientklager
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Det Etiske Råd
Invitation til gå hjem-møde om erfaringer fra pilotreviews (it-porteføljestyring)21-02-20191806579835861
 Svar på aktindsigt vedr. møder om medicinsk cannabis - 7. delafgørelse08-02-20191808620835085
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUOrientering af SUU om svar til Bloddonorerne i Danmark vedr. de danske sygehuses forsyning med blod19-02-20191809269834331
 Svar vedr. udskrivning af recepter21-02-20191809961836480
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - foreløbigt svar på spm. 4720-02-20191810035835416
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - svar på spm. 4620-02-20191810035835413
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - svar på spm. 4420-02-20191810035835408
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - svar på spm. 4320-02-20191810035835426
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - svar på spm. 4820-02-20191810035835423
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - svar på spm. 4520-02-20191810035835411
 2. delafgørelse vedr. anmodning om aktindsigt i tandlægeoverenskomst sendes til anmoder21-02-20191810055836422
JordemoderforeningenDigital løsning til graviditetsforløb - analyserapport og invitation til temadag21-02-20191810663835733
Styrelsen for PatientsikkerhedAfgørelse på klage over afslag på autorisation sendes til STPS til orientering20-02-20191900001834424
EuropabevægelsenSvar på invitation til demokratifestival 11. - 13. april i Holland21-02-20191900030836234
SkatteministerietSvar på invitation til åbningen af Augustenborg Slot20-02-20191900031834771
Sydslesvigsk Forening SSF Dansk GeneralsekretariatSvar på invitation til de danske årsmøder i Sydslesvig21-02-20191900031836239
 Orientering om at henvendelse om bosted er videresendt til rette ressortmyndighed20-02-20191900078835271
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om kontanthjælp21-02-20191900078835547
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. køreplaner ved stoppestederne20-02-20191900078834706
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om forhold for handicappede21-02-20191900078836187
BeskæftigelsesministerietOversendelse af henvendelse om erstatning fra ulykke21-02-20191900078836076
 Svar på borgerhenvendelse - kommentarer til svar vedr. Lindholm m.m.21-02-20191900078836281
 Svar på henvendelse om bidrag til projektopgave om samfundets påvirkning af vores sundhed20-02-20191900079835295
 Svar på henvendelse om projektopgave om børn og unges mistrivsel20-02-20191900079835285
Health Tech Hub CopenhagenSvar på invitation til housewarming21-02-20191900080836204
Lægeforeningen SjællandSvar på invitation til paneldebat om fremtidens sundhedsvæsen21-02-20191900082836538
Fonden NovaviForeløbigt svar på invitation til at være åbningstaler til Fonden Novavi-symposium21-02-20191900082836235
International Centre for Parliamentary Studies (ICPS)Svar på invitation til ICPS Diabetes Europe Roundtable 201921-02-20191900082836409
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 34220-02-20191900186835508
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 48820-02-20191900186835519
Skanderborg KommuneSvar på henvendelse vedr. den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen20-02-20191900475835928
Assens KommuneSvar på henvendelse om den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.20-02-20191900475835913
Hillerød KommuneSvar på henvendelse vedr. den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen20-02-20191900475835909
Hørsholm KommuneSvar på henvendelse vedr. den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen20-02-20191900475835905
Gribskov KommuneSvar på henvendelse vedr. den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen20-02-20191900475835896
Rudersdal KommuneSvar på henvendelse vedr. den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen20-02-20191900475835867
Vallensbæk KommuneSvar på henvendelse vedr. den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen20-02-20191900475835834
Furesø KommuneSvar på henvendelse om den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.20-02-20191900475835937
Fredensborg KommuneSvar på henvendelse vedr. den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen20-02-20191900475835921
LiquidmindsValg af kreativt oplæg til awareness-plakater21-02-20191900536835908
LiquidmindsKvittering for kreativt oplæg - awareness-plakater21-02-20191900536835608
LiquidmindsVedr. møde om kreativt oplæg - awareness-plakater21-02-20191900536835956
LiquidmindsVedr. møde om kreativt oplæg - awareness-plakater21-02-20191900536835949
LiquidmindsVedr. møde om kreativt oplæg - awareness-plakater21-02-20191900536835932
LiquidmindsVedr. bemærkning til kreativt oplæg - awareness-plakater21-02-20191900536835621
 Svar på borgerhenvendelse om ambulancehjælp20-02-20191900813834217
 Svar på borgerhenvendelse om fri adgang til at vælge privat sygehus20-02-20191900815834242
Institut for Spirituel UdviklingSvar på henvendelse vedr. alternativ behandling21-02-20191900931835997
Dansk Myelomatose ForeningSvar på henvendelse om afslag på ønske om frit sygehusvalg20-02-20191900962834687
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 45719-02-20191901023833004
 Svarbrev vedr. Landspatientregister3(LPR3)-uddata20-02-20191901029834627
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 48720-02-20191901058835393
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 48520-02-20191901058835396
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 48620-02-20191901058835391
Hørsholm KommuneSvar på henvendelse fra Hørsholm kommune vedr. udeblivelsesgebyr på kommunal træning21-02-20191901330836542
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om kvittering for modtagelse af borgerhenvendelse vedr. stewardesse med sygeplejerskeuddannelse18-02-20191901455832367
 Orienterer borger om oversendelse af henvendelse vedr. autorisationsloven til Styrelsen for Patientsikkerhed20-02-20191901455834355
 Svar vedr. spørgsmål til beslutningen om at bygge Skejby Sygehus20-02-20191901613834211
Jyllands-PostenSvar på aktindsigt i kommunikation fra ministeriet til Venstre/medlemmer af Folketinget m.v. vedr. 19 spørgsmål om regionerne19-02-20191901704834027
 Svar vedr. støjgener21-02-20191901752835816
Gaarden & GadenBekræftelse af antal deltagere til booking på Gaarden og Gaden20-02-20191901778835675
Dobco Medical SystemsRegarding PACSonWEB platform as national image platform for Denmark20-02-20191901787835066
BerlingskeSvar på oversigt over tidligere sundheds- og ældresministers tjenesterejser19-02-20191901856833889
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 52821-02-20191901907836405
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 52721-02-20191901907836407
Danske RegionerAnmodning om bidrag til SUU alm. del spm. 527-528 vedr. arbejdsmedicinske klinikker21-02-20191901907836339
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Status på partnerskabsaftale om tvang i psykiatrien for 201820-02-20191901912834906
Aalborg KommuneSvar vedr. udgivelsen "Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale"20-02-20191901954835754
 Borgerhenvendelse vedr. medbringelse af medicin til udlandet21-02-20191901968835889