Fra: 02-01-2019 til: 02-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietIOS: Info - rejsevejledningen for Indonesien er opdateret og tilbage til ordlyden før sensommerens jordskælv23-11-20181600916760135
Dansk Selskab for PatientsikkerhedUkast til referat fra styregruppemøde samt udkast til katalog om tidlig opsporing20-12-20181600950789180
SundhedsdatastyrelsenLandspatientregisteret 3 (LPR3) går snart i luften21-12-20181601320789078
Assens KommuneVedtagelse af ny værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune - pulje til en værdig ældrepleje20-12-20181601579787495
Esbjerg KommuneLink til ny værdighedspolitik i Esbjerg Kommune - pulje til en værdig ældrepleje20-12-20181601594787567
Lemvig KommuneNy værdighedspolitik 2019 - Lemvig Kommune - pulje til en værdig ældrepleje20-12-20181601889787116
Nyborg KommuneVærdighedspolitik godkendt i Nyborg Kommune - pulje til en værdig ældrepleje20-12-20181601898787559
Skanderborg KommuneRevideret værdighedspolitik for Skanderborg Kommune - pulje til en værdig ældrepleje19-12-20181601914786387
Skive KommuneÆldre- og værdighedspolitik 2019-2022 - Skive Kommune - pulje til en værdig ældrepleje20-12-20181601915787110
Slagelse KommuneNy værdighedspolitik for 2019 - Slagelse Kommune - pulje til en værdig ældrepleje20-12-20181601916787102
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 52, 1 og 2) ved EU-Domstolen21-12-20181602492789837
SundhedsstyrelsenMøder i 2019 - Task Force for Psykiatri21-12-20181602789790232
International Agency for Research on CancerStatus of collection of contributions - International Acgency for Research on Cancer05-10-20181603193787879
International Agency for Research on CancerStatus for collection of contributions of Participating States of the International Agency for Research on Cancer05-10-20181603193787881
Holstebro KommuneStatus for Sundhedshuset i Holstebro24-01-20181603328527438
Region NordjyllandKvittering for tilbagemelding vedr. Brønderslev Sundhedshus02-01-20191603330790343
SøfartsstyrelsenOrientering: Internt møde med Søfartsstyrelsen om Den særlige sygesikringsordning for søfarende afholdes den 18. januar 201921-12-20181606204788638
Hørsholm KommuneVedr. overblik over klippekort i hjemmeplejen for 2018 - tilbagebetaling af uforbrugte midler20-12-20181606869787580
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: Circulation of a Twinning fiche for Bosnia Herzegovina IPA 2016 BA 16 IPA JH 01 18 Empowerment and further support to the Parliaments of Bosnia and Herzegovina in EU integration tasks23-10-20181609726736247
UdenrigsministerietEU's Twinning Programmer: Twinning Call for Proposals Supporting Civil Aviation Authorities in Lebanon in the fields of Safety and Security23-10-20181609726736250
Region MidtjyllandAnmodning om udbetaling af den resterende del af puljebevilling vedrørende (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsanvendelse18-12-20181609921787218
DomstolsstyrelsenIndstilling fra Domstolsstyrelsen af næstformand til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn19-12-20181611041788767
Forsikring & PensionForespørgsel vedr. vejledning om aktindsigt i helbredsoplysninger21-11-20181611450787031
Region MidtjyllandFremsender udbetalingsanmodning for resterende satspuljemidler - Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) - og fremsender kort redegørelse for projektets fremgang19-12-20181701985786304
LiquidmindsVedr. levering af publikation til lancering af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren28-12-20181705769790218
ErhvervsministerietVedr. lancering af sektorstrategi for cyber- og informationssikkerhed02-01-20191705769790166
LiquidmindsVedr. levering af publikation til lancering af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren02-01-20191705769790233
LiquidmindsAntal og levering af publikation til lancering af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren21-12-20181705769790093
ErhvervsministerietVedr. lancering af sektorstrategi for cyber- og informationssikkerhed31-12-20181705769790089
Mungo ParkInvitation til sundhedsministeren til premieren på "Camille Clouds Brevkasse"20-12-20181800018788111
Faglige SeniorerInvitation til sundhedsministeren til borgermøde i Sønderborg den 23. januar 2019 om ældrepolitik19-12-20181800018785927
TrapholtInvitation til fernisering på Trapholt den 16. januar 201918-12-20181800018784460
UdviklingsRåd SønderjyllandInvitation til dialogmøde med UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)21-12-20181800018788932
WHO´s Regionalkontor for EuropaInvitation til sundhedsministeren til WHO European High-level Conference on Noncommunicable Diseases, Ashgabat, Turkmenistan18-12-20181800019783737
Dagens MedicinInvitation til sundhedsministeren til debatmøde vedr. sundhedsreformen19-12-20181800019785536
LO SønderjyllandInvitation til sundhedsministeren til debatmøde den 28. januar 2019 i Sønderborg om arbejdsmiljø, nedslidning og tilbagetrækning20-12-20181800019786976
Komiteen for SundhedsoplysningSpørgsmål til projekt "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende"21-12-20181800097790028
Sønderborg KommuneNyt fra Sønderborg Kommune vedr. Augustiana19-12-20181800101785667
 Borgerhenvendelse med spørgsmål til sundhedsministerens oplysningsskema vedr. økonomiske interesser20-12-20181800101786984
BeskæftigelsesministerietForespørgsel vedr. svar på borgerbrev om lovforslag om opholdskrav21-12-20181800110790111
Forskningsklinikken for LudomaniAnmodning om udbetaling af restbevilling 2018 for projekt LIV21-12-20181801006790025
DigitaliseringsstyrelsenKommentering: Revideret rapport - Analyse af sundhedsformidling til borgere med kronisk sygdom (frist 15. november)13-11-20181801923787634
DigitaliseringsstyrelsenMateriale til afsluttende møde i analysestyregruppen for analyse af samarbejdsløsning til borgerrettet sundhedsformidling til kronikere (26. november)21-11-20181801923787629
DigitaliseringsstyrelsenBestilling: Statusrapportering på initiativer i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (NCIS) forud for 4. styregruppemøde20-12-20181802094788858
Region NordjyllandAnmodning om godkendelse af revideret tidsplan - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse12-12-20181802121785122
Hillerød KommuneInteressetilkendegivelse fra almen praksis vedr. etablering af lægepraksis i Hillerød Komunes udvidede sundhedshus21-12-20181802155789134
Dansk SygeplejerådFra Dansk Sygeplejeråd: Nyt medlem i STARS* (Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata)21-12-20181802212789292
 Supplerende henvendelse om problemer med at få et sundhedskort m.m.19-12-20181803011785541
Statsrevisorerne SekretariatetOrientering fra Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter19-12-20181803211785560
Dansk Selskab for Kliniske AkademikereHøringssvar (Lovforslag om styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning) - DSKA - bemærkninger17-12-20181803331783676
Danske RegionerNyt medlem fra DR - Dialog- og inddragelsesforum om ny model for voksentandplejen19-12-20181803753789339
MedComStatus for midler til nationale cybersikkerhedsindsatser 201820-12-20181805358787476
World Health Organization (WHO)Agenda for the 29th meeting of the Programme, Budget and Administration Committee of the Executive Board (PBAC)22-11-20181805389782257
World Health Organization (WHO)Agenda for the 144th session of the Executive Board19-11-20181805389782256
Hedensted KommuneStatus vedr. projekt "Det Maskuline Herremiljø"21-12-20181805453788618
Høje-Taastrup KommuneAnmodning om udbetaling af tilskud vedr. Projekt "Øget livskvalitet gennem musik"21-12-20181805463790022
Rudersdal KommuneAfrapportering vedr. Pulje til Livskvalitet på plejehjem - Lions Park Birkerød18-12-20181805505787161
Den norske tannlegeforeningRykker for svar på klage vedr. selvstændigt virke som tandlæge20-12-20181805962787994
World Health Organization (WHO)Tak til sundhedsministeren vedr. indstilling - Foundation prizes 201913-12-20181806376785118
LægemiddelstyrelsenLMST bemærkninger: Udkast til referat af 2. møde vedr. CE-mærkning af PRO-værktøjer13-11-20181806887789724
Danske RegionerDR bemærkninger: Udkast til referat af 2. møde vedr. CE-mærkning af PRO-værktøjer05-12-20181806887789719
 Takker for udpegningsbrev vedr. National Videnskabsetisk Komité21-12-20181807932788465
 Takker for brev vedr. tvangsmedicinering, kvalificeret personale m.m.08-12-20181808814777927
 Takker for svar på henvendelse vedr. behandling af lavt stofskifte21-12-20181808839789723
 Klage vedr. patientrettigheder20-12-20181808893788192
 Klage vedr. krænkelse af patientrettigheder17-12-20181808893788195
 Takker for svar på henvendelse vedr. organdonation16-12-20181809266787329
World Health Organization (WHO)Henvendelse til sundhedsministeren vedr. Independent International Centre for Interdisciplinary Solutions on AMR (antimicrobial resistens)01-12-20181809450785117
Center for CybersikkerhedHøring om ENISA's arbejdsprogram 2020-202214-12-20181809485781365
Region MidtjyllandBemærkninger til tilsagnsskrivelse vedr. projektet "Kompetent digital ledelse"19-12-20181809487786098
Region MidtjyllandBemærkninger vedr. tilsagnsskrivelse for projektet "Kompetent digital ledelse"17-12-20181809487785759
Syddansk SundhedsinnovationSDS: Svar på henvendelse vedr. returnering af acceptskrivelse til pulje til løft af digitale kompetencer18-12-20181809489785207
DigitaliseringsstyrelsenRapportudkast - Analyse af skærmbesøg og virtuelle konsultationer: Delleverance 1, 2 og 3 til drøftelse på kommende styregruppemøde.31-10-20181809817787540
DigitaliseringsstyrelsenStyregruppemøde - analyse af virtuelle konsultationer og skærmbesøg: Ny version af rapport05-11-20181809817787536
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om pressehistorie: Innovationsministeren er i DR-nyhederne i aften 21.30 om digitale velfærdsløsninger15-11-20181809817787535
DigitaliseringsstyrelsenEndelig version af analyse af skærmbesøg og virtuelle konsultationer med bilag05-12-20181809817787526
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om pressehistorie: Innovationsministeren er i DR-nyhederne i aften 21.30 om digitale velfærdsløsninger19-11-20181809817787534
DigitaliseringsstyrelsenAnmodning om godkendelse af statusrapport for initiativ 3.3 til porteføljestyregruppen for FODS01-11-20181809817787538
PA Consulting GroupRevideret analyse om virtuelle skærmbesøg29-11-20181809817787596
PA Consulting GroupEndelig version af rapport samt bilag B - analyse af skærmbesøg og virtuelle konsultationer28-11-20181809817787597
Praktiserende Lægers Organisation - PLOVejledninger vedr. afprøvning af Min læge app20-12-20181810008788401
Praktiserende Lægers Organisation - PLONotat vedr. Min læge app20-12-20181810008788415
Praktiserende Lægers Organisation - PLOStatus på Min læge app20-12-20181810008788426
SundhedsdatastyrelsenBekræftelse af modtagelse af bestilling: Statusrapport for Fælles pilotafprøvning for 2. halvår 2018 - frist 16. januar kl. 12.0002-01-20191810017790467
Styrelsen for PatientklagerOplysning fra STPK til Styrelsen for Patientsikkerhed om lægemiddelskadesager20-12-20181810021787342
Sundhed.dkUdkast til referat fra sundhed.dk's bestyrelsesmøde den 13-12-201820-12-20181810274787469
B-graphicTilbud på publikation i februar 2019 - Stresspanelet19-12-20181810356787008
B-graphicSvar på spørgsmål vedr. tilbud på publikation i februar 2019 - Stresspanelet20-12-20181810356787153
KLAnsøgning om anlægsmidler til synlighed og åbenhed i kommuner i 201820-12-20181810410789330
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker adgang til sin handicappede søns sundhedsjournal17-12-20181810575783257
Center for CybersikkerhedNCSC publishes four guides to stimulate cybersecurity collaboration18-12-20181810586785151
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over behandlingen på sygehus i Herning19-12-20181810590785624
UdenrigsministerietAnmoder om opdatering af kontaktinformation - Det kommende danske formandsskab for Østersørådet - Frist 19. december 201818-12-20181810606784193
Region HovedstadenHøring om forslag til Region Hovedstadens nye Hospitalsplan 202520-12-20181810613788122
Nyt Aalborg Universitetshospital SekretariatKvartalsrapport for 3. kvartal 2018 - Nyt Aalborg Universitetshospital21-12-20181810616788539
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning på tilsyn 2017-18 af departementet informationssikkerhed - bemærkninger17-12-20181810629788780
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. opfølgning på tilsyn af departementets informationssikkerhed 2017-1820-12-20181810629788787
 Klage over afslag på dansk autorisation som tandplejer07-12-20181900001773757
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 328 (S)21-12-20181900002789506
 Borgerhenvendelse - børn og unge med psykiske lidelser14-12-20181900003785119
ErhvervsministerietHenvendelse til sundhedsministeren vedr. opdateret vejledning om sociale klausuler i udbud19-12-20181900009785895
ErhvervsministerietHenvendelse til ældreministeren vedr. opdateret vejledning om sociale klausuler i udbud19-12-20181900009785898
EBS electronicSpørgsmål til lov om fjernelse af tatoveringer18-12-20181900013785524