Fra: 07-01-2019 til: 07-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Henvendelse til sundhedsministeren med anmodning om at åbne symposium om svær overvægt den 6. februar 201904-01-2019SJ-STD-DEPALBR793616
 Borgerhenvendelse vedr. besparelser på plejehjem07-01-2019SJ-STD-DEPKHK794306
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - lider af Hodgkin´s lympon31-12-2018SJ-STD-SUMLLU790776
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 340 (S)07-01-2019SJ-STD-SUMMPE793921
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 341 (S)07-01-2019SJ-STD-SUMMPE793920
Kerteminde KommuneVærdighedspolitik 2018 for Kerteminde Kommune21-12-20181601713793631
Thisted KommuneThisted Kommunes værdighedspolitik20-12-20181601928793584
Tønder KommuneTønder Kommunes værdighedspolitik21-12-20181601929793622
Ærø KommuneGodkendt værdighedspolitik for Ærø Kommune26-12-20181601942793637
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-709/18, UL et VM04-01-20191602492793101
Region HovedstadenAfrapportering og regnskab for Projekt Hjerteløber03-01-20191603432790986
 Borgerhenvendelse vedr. psykiatrisk status og evaluering02-01-20191603459790777
Region HovedstadenRegion Hovedstadens afrapportering vedr. projekt (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsanvendelse28-12-20181609924792589
SundhedsstyrelsenMail: Datoer for møder i Udvalg for Psykiatri i 201921-12-20181700669791070
MedicoindustrienKvittering for orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202207-01-20191705769793659
LiquidmindsVedr. levering af publikation til lancering af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren07-01-20191705769794160
Lægeforeningen
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Vedr. kvittering for orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202206-01-20191705769794016
Dansk SygeplejerådKvittering for orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202204-01-20191705769793529
LiquidmindsVedr. levering af 50 stk. trykte publikationer (Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren)04-01-20191705769792280
Institut for Strategi ForsvarsakademietKvittering for orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202204-01-20191705769793514
Institut for Strategi ForsvarsakademietVedr. bemærkninger til orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202204-01-20191705769793518
Dansk IndustriBemærkninger til orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202204-01-20191705769793521
LægeforeningenKvittering for orientering om kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202204-01-20191705769793533
Institut for Strategi ForsvarsakademietBemærkninger til orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202204-01-20191705769793517
IT-BranchenKvittering for orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202204-01-20191705769793523
Dansk IndustriVedr. møde om strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202204-01-20191705769793526
Syddansk UniversitetAnmodning om udbetaling af første rate vedr. bevillingen til projektet "Evaluering af patienters behandling, anvendelse og oplevede effekt af medicinsk cannabis"04-01-20191708012793012
Aalborg KommuneUnderskrevet tillæg til tilsagnsbrev vedr. midler til modningsprojekt om digital borgervendt PRO-løsning til tidlig opsporing - Aalborg Kommune07-01-20191708244794304
Region MidtjyllandFremsendelse af dokumentation for afholdte udgifter ifm. ansøgning vedr. Pulje til belønningsgaver til tapre børn på sygehuse03-01-20191800571792978
Region MidtjyllandKorrektion vedr. udbetalingsanmodning ift. restbevilling for 2018 for projekt LIV06-01-20191801006793056
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietAnmodning om at Sundheds- og Ældreministeriet overtager borgerhenvendelse vedr. sundhedsfare ved mobilstråler21-12-2018SJ-STD-DEPEMLM791032
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. brugen af klippekort28-12-2018SJ-STD-DEPEMLM790637
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. plejehjemsportalen21-12-2018SJ-STD-DEPEMLM788346
 Borgerhenvendelse til sundhedsminsiteren vedr. regeringens tobakspolitik04-01-2019SJ-STD-DEPEMLM793113
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. antal konkurser for private plejehjem06-01-2019SJ-STD-DEPEMLM793179
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietAnmodning om at Sundheds- og Ældreministeriet overtager borgerhenvendelse vedr. fare ved mobilstråling02-01-2019SJ-STD-DEPEMLM791392
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietAnmodning om at Sundheds- og Ældreministeriet overtager borgerhenvendelse vedr. fare ved mobilstråling02-01-2019SJ-STD-DEPEMLM791393
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om manglende lægeberedskab i tilfælde af en læges sygdom23-12-2018SJ-STD-DEPEMLM790515
 Borgerhenvendelse om manglende hjælp ifm. handicap02-01-2019SJ-STD-DEPEMLM790782
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. fysioterapi og ydernumre02-01-2019SJ-STD-DEPEMLM790794
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - Kone til dement mand må ikke køre med i taxa01-01-2019SJ-STD-DEPEMLM790775
 Borgerhenvendelse vedr. ønske om årligt sundhedstjek02-01-2019SJ-STD-DEPEMLM790679
World Health Organization (WHO)WHO - UNDP/UNFPA/UNICEF/WHO/World Bank Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction19-12-20181801465790786
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 109 - spm. 4 (S)04-01-20191801599792863
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 109 - spm. 3 (S)04-01-20191801599792858
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 109 - spm. 2 (S)04-01-20191801599792856
Danske RegionerFremsendelse af månedslønnen for farmakonomelever pr. 1. april 2018 og 1. oktober 201820-12-20181801873786985
Syddjurs KommuneStatus vedr. puljen om læge- og sundhedshuse07-01-20191802132793889
Region NordjyllandRN: Acceptskrivelse vedr. tilsagn om midler til regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien03-01-20191804041791040
OUH Odense universitetshospitalAnmodning om forlængelse af bevilling ifm. tilsagn vedr. ansøgningen til pulje til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom21-12-20181804621793018
Region HovedstadenTil kommentering: Referat fra bestyrelsesmøde i Trial Nation og mulighed for deltagelse i ansættelsesudvalg mm.19-12-20181805165791784
Assens KommuneFremsendelse af faglig afrapportering og underskrevet budget vedr. projektet "Udvidelse af Ældrecentret Æblehavens udendørsliv og udemiljø"04-01-20191805442792570
Frederikshavn KommuneFremsendelse af regnskab og udbetalingsparadigme vedr. projektet "Børn spiller og leger med ældre" (Pulje til livskvalitet)04-01-20191805487792582
Frederikshavn KommuneFremsendelse af afrapportering vedr. projektet "Børn spiller og leger med ældre" (Pulje til livskvalitet)04-01-20191805487792573
Frederikshavn KommuneFremsendelse af regnskab for projektet "Børn spiller og leger med ældre" (Pulje til livskvalitet)03-01-20191805487790960
Frederikshavn KommuneFremsendelse af regnskab og udbetalingsparadigme vedr. projektet "Udflugt til Ålbæk og sommerhygge" (Pulje til livskvalitet)04-01-20191805493792575
Holstebro KommuneFremsendelse af regnskab vedr. projektet "Vi er stadigvæk os" (Pulje til livskvalitet)03-01-20191805494793008
Frederikshavn KommuneFremsendelse af regnskab og udbetalingsparadigme til projektet "Udflugt til Farm Fun" (Pulje til livskvalitet)04-01-20191805503792578
Danske RegionerSvar på henvendelse vedr. skabelon for implementeringsstrategien03-01-20191806892792267
 Borgerhenvendelse vedr. stråling m.m.27-12-20181807094790787
SundhedsdatastyrelsenFremsendelse af materiale til styregruppemøde d. 4. januar i det koncernfælles AD-migreringsprojekt20-12-20181807505792307
SundhedsdatastyrelsenSupplerende materiale til styregruppemøde d. 4. januar i det koncernfælles AD-migreringsprojekt20-12-20181807505792309
Region SyddanmarkFra RS: Aabenraa Sygehus - kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 og udbetaling for 1. kvartal 201907-01-20191807809793969
The International Society of Drug Bulletins (ISDB)Henvendelse til sundhedsministeren vedr. afskedigelse af læge23-12-20181809254790157
 Rykker for svar på henvendelse af 31. oktober 2018 vedr. aldersdiskrimination af læger09-12-20181809313774963
Region MidtjyllandFremsendelse af nyt budget mm. ifm. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Løft af digitale kompetencer for sundhedspersoner27-12-20181809490792230
Holstebro KommuneFremsendelse af underskrevet tilsagnsskrivelse og opdateret projektbeskrivelse vedr. puljen: Løft af digitale kompetencer for sundhedspersoner04-01-20191809664792585
Askov FondenFremsendelse af opdateret budget ifm. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. pulje om BED/Spiseforstyrrelser21-12-20181809986792945
Region MidtjyllandAccept vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. pulje om BED/Spiseforstyrrelser03-01-20191809989791258
Praktiserende Lægers Organisation - PLOVedr. kampagne for min Min Læge app18-12-20181810008791279
Praktiserende Lægers Organisation - PLODagsorden og bilag til 7. app-styregruppemøde den 18-12-2018 - Min Læge app17-12-20181810008791284
Praktiserende Lægers Organisation - PLOVedr. offentliggørelse af Min Læge app m.m.03-01-20191810008791067
Praktiserende Lægers Organisation - PLOVedr. kampagne for Min Læge app21-12-20181810008791164
Praktiserende Lægers Organisation - PLOVedr. Min Læge app21-12-20181810008791160
LægemiddelstyrelsenSvar på bestilling: Statusrapport 2018 (2) - It-projekter i pipeline04-01-20191810017792879
Region SjællandUdbetalingsanmodning vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. "Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne"02-01-20191810065792956
Ældre SagenHøringssvar - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner13-11-20181810137749094
 Vedr. lancering af Det nationale stresspanels anbefalinger04-01-20191810293792555
e-Types A/SVedr. tilbud ifm. publikation for Stresspanelets afrapportering21-12-20181810356790173
LIQUIDMINDSSvar på spørgsmål om tilbud på ny publikation vedr. Stresspanelets afrapportering04-01-20191810356792779
 Relevant artikel til Stresspanelet07-01-20191810462793480
 Fremsender privatadresse til brug for svar vedr. underskriftsindsamling om ALS22-12-20181810583790472
 Fremsender privatadresse til brug for svar vedr. underskriftsindsamling om ALS30-12-20181810583790481
 Fremsender privatadresse til brug for svar vedr. behandling af oplysninger ifm. underskriftsindsamling om ALS20-12-20181810583788331
 Fremsender privatadresse til brug for svar vedr. underskriftsindsamling om ALS20-12-20181810583788169
 Fremsender privatadresse til brug for svar vedr. underskriftsindsamling om ALS20-12-20181810583788184
 Fremsender privatadresse til brug for svar vedr. underskriftsindsamling om ALS23-12-20181810583790478
 Fremsender privatadresse til brug for svar vedr. underskriftsindsamling om ALS22-12-20181810583790473
 Fremsender privatadresse til brug for svar vedr. underskriftsindsamling om ALS23-12-20181810583790480
Sankt Lukas Stiftelsens VennerÆldreministeren inviteres til at deltage i møde/paneldiskussion "Hvornår skal man skifte bolig og til hvad" den 7. februar 201907-01-20191900030793959
Ministry of WelfareÆldreministeren inviteres til ministerrådsmøde for social- og helsepolitik d. 27. marts 2019 og Nordisk Topmøde om mental sundhed d. 28. marts 201917-12-20181900030790077
Det Kongelige TeaterInvitation til teaterforestilingen Højskolesangbogen, januar 2019 i Skuespilhuset07-01-20191900031794028
Socialt LederforumSundhedsministeren ønskes godt nytår07-01-20191900066793933
 Henvendelse til sundhedsministeren om ønske om erhvervspraktik i Folketinget04-01-20191900066793030
 Borgerhenvendelse med forslag til at trække L 13 tilbage04-01-20191900078793104
 Borgerhenvendelse vedr. pensionsudbetaling og modregning m.m.29-12-20181900078791734
 Skoleelever fremsender diverse spørgsmål om aktiv dødshjælp06-01-20191900079793178
Den Gamle ByInvitation til sundhedsministeren til åbning af plakatudstillingen Folkets flag03-01-20191900080792336
UdenrigsministerietTil sundhedsministeren: Invitation to the inaugural health forum of the 2019 World Government Summit03-01-20191900081792329
 Henvendelse til sundhedsministeren med anmodning om at åbne symposium om svær overvægt den 6. februar 201904-01-20191900082792751
Trial NationVedr. høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning)15-12-20181900084791843
SundhedsstyrelsenKoncernregnskabs bidrag til svar på en anmodning om aktindsigt i udgifter afholdt i forbindelse med indretning af departementschefens kontor04-01-20191900104792563
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kritik af sundhedsvæsenet01-01-20191900127790773
 Borgerhenvendelse vedr. ansøgning om ældrecheck30-12-20181900131791735
 Borgerhenvendelse vedr. folkepension27-12-20181900132791727
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. artikel fra Jyllandsposten: Alternative behandlinger skal afprøves23-12-20181900134790510
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om indskrænkning af offentlig høreapparatbehandling efter 4 år22-12-20181900135790153
 Søger oplysninger om tolkebetaling til brug for PHD afhandling21-12-20181900136788347
Skole og ForældreVedr. møde med Stresspanelets formand i januar 201921-12-20181900149793122
Danmarks LærerforeningVedr. møde med formanden for Stresspanelet06-12-20181900149793121
 Borgerhenvendelse - Forespørgsel om ortopædisk fodtøj03-01-20191900164791748
 Henvendelse: forskning på æg og embryoner02-01-20191900167793500
 Borgerhenvendelse vedr. sprogkundskaber for alment praktiserende læger29-12-20181900176790695
Økonomi- og IndenrigsministerietØkonomi- og Indenrigsministeriet oversender borgerhenvendelse vedr. ønske om billede på sundhedskortet14-12-20181900177780994
ErhvervsministerietFra EM: Anmodning I om bidrag til regeringens Regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 201903-01-20191900182792117
ErhvervsministerietFra EM: Anmodning II om bidrag til regeringens Regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 201907-01-20191900182794058
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. sundhedssituationen i Nuuk i Grønland19-12-20181900183786949
 Borgerhenvendelse til ælreministeren - foreslår at arbejdsgangen på plejehjem bliver lavet om06-01-20191900184793183