Fra: 17-01-2019 til: 17-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål AB (S)16-01-2019SJ-STD-SUMMPE803152
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål AA (S)16-01-2019SJ-STD-SUMMPE803151
Frederiksberg KommuneAfrapportering vedr. sidste kvartal af Værdighedsmilliarden - Frederiksberg Kommune16-01-20191601603802602
SundhedsstyrelsenReferat fra mødet den 13/11-2018 i Prognose- og Dimensioneringsudvalget16-01-20191604067802960
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 4. oktober 2018 på Psykiatrisk Center Glostrup - Region Hovedstadens Psykiatri.17-01-20191604904804281
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 11. september 2018 på Psykiatrien Vest, Psykiatrien Region Sjælland.14-01-20191604904799962
Tønder KommuneTønder Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65231 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.16-01-20191605211803189
Randers KommuneRanders Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 samt udbetalingsanmodning til projektnr. 65235 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.16-01-20191605232803470
Odense KommuneOdense Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65244 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.16-01-20191605336803346
Ringkøbing-Skjern KommuneRingkøbing-Skjern Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 samt udbetalingsanmodning til projektnr. 65253 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.16-01-20191605377802861
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65260 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.16-01-20191605414803273
Brøndby KommuneBrøndby Kommune: fremsender revideret budget til projektnr. 65262 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.16-01-20191605425803420
Brøndby KommuneBrøndby Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 samt udbetalingsanmodning til projektnr. 65262 til puljen til styrkelse af den kommunale alkolbehandling af dobbeltbelastede.16-01-20191605425803416
Herning KommuneHerning Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65266 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.17-01-20191605439803182
Region NordjyllandVedr. besøg i serverrum og præsentation af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren16-01-20191705769804205
LiquidmindsVedr. anvendelse af billeder af skærmbesøg i hjemmeplejen16-01-20191705769802261
Dansk IndustriAflysning af møde om strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202217-01-20191705769803275
Roskilde KommuneHalvårlig afrapportering vedr. PRO - Roskilde Kommune17-01-20191708244804103
Aalborg Kommune1. års afrapportering - PRO projekt - Aalborg Kommune.08-01-20191708244804137
Roskilde KommuneAfrapportering 1. halvår: PRO til tidlig opsporing af sygdomstegn - Roskilde Kommune29-08-20181708244804133
 Borgerhenvendelse - har tandproblemer og kan ikke tåle narkose eller andet bedøvelse14-01-2019SJ-STD-DEPEMLM800915
 Borgerhenvendelse - urimelig sundhedspolitik - ventetider på høreapparat14-01-2019SJ-STD-DEPEMLM800351
 Borgerhenvendelse - ønsker en præcisering af begrebet kommunal akutplads11-01-2019SJ-STD-DEPEMLM798686
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. betaling for insulin12-01-2019SJ-STD-DEPEMLM799565
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker at dement ægtefælle kan få plejehjemsplads tæt på hjemmet13-01-2019SJ-STD-DEPEMLM799875
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. konsekvenser af regeringens 5G planer13-01-2019SJ-STD-DEPEMLM799906
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Sundhedvæsen tættere på borgerne13-01-2019SJ-STD-DEPEMLM799915
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om forslag til sukkerrationering14-01-2019SJ-STD-DEPEMLM800296
 Borgerhenvendelse - fremsender forslag til ny rygelov16-01-2019SJ-STD-DEPEMLM803098
 Spørgsmål/præcisering af begrebet kommunal akutplads - rykker for svar16-01-2019SJ-STD-DEPEMLM803102
Region HovedstadenRegionens bemærkninger til udkast til referater af møder mellem ministeriet, Region Hovedstaden og Det Ny Rigshospital d. 18. december 201814-01-20191801566802794
Region HovedstadenRegionens bemærkninger til udkast til referater af møder mellem ministeriet, Region Hovedstaden og Det Ny Rigshospital d. 18. december 201814-01-20191801566802810
MedComKvartalsrapportering for forløbsplansprojektet i almen praksis15-01-20191802054802268
MedComDagsorden til næste styregruppemøde vedr. forløbsplaner i almen praksis14-01-20191802054802310
MedComRegnskab 2018 og budget 2019 for forløbsplansprojektet i almen praksis15-01-20191802054802286
MedComDagsorden til næste styregruppemøde vedr. forløbsplaner i almen praksis14-01-20191802054802316
LægeforeningenHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven - Lægeforeningen11-01-20191809034803551
SøfartsstyrelsenHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven - Søfartsstyrelsen11-01-20191809034803557
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapport for Fælles Pilotafprøvning17-01-20191810017803599
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapport for Fælles Pilotafprøvning17-01-20191810017803309
SundhedsdatastyrelsenStatusrapportering for Modernisering af Datamodtagelse (SEI2) for 2. halvår 201817-01-20191810017803613
SundhedsdatastyrelsenVedr. bemærkning til statusrapportering for Modernisering af Datamodtagelse (SEI2) for 2. halvår 201817-01-20191810017803873
DigitaliseringsstyrelsenStatus for fællesbrev fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), LO og Forsikring og Pension16-01-20191810035802298
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 23 (S)17-01-20191810035803804
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 22 (S)17-01-20191810035803801
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 21 (S)17-01-20191810035803800
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 20 (S)17-01-20191810035803797
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 19 (S)17-01-20191810035803796
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 18 (S)17-01-20191810035803795
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 17 (S)17-01-20191810035803793
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 16 (S)17-01-20191810035803788
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 15 (S)17-01-20191810035803782
Region HovedstadenRegionens bemærkninger til udkast til referater af møder mellem ministeriet, Region Hovedstaden og Det Ny Rigshospital d. 18. december 201814-01-20191810455802814
ErgoterapeutforeningenØnsker møde med sundhedsministeren om sundhedsreformen16-01-20191900053802664
Dansk IndustriInvitation til at gæste DI’s udvalg for Sundhedspolitik 4. marts 201908-01-20191900062795764
Udlændinge- og IntegrationsministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. udrejsecenter Lindholm- Kalvehave17-01-20191900078804196
 Skoleelever vil gerne stille sundhedsministeren nogle spørgsmål omkring rygning i Danmark17-01-20191900079803607
OnelifeGymnasieelever ønsker sparring, erfaring og input fra sundhedsministeren omkring opstart af "MedTech"17-01-20191900079803750
 Skoleelever ønsker et interview med sundhedsministeren omkring menneskelig udvikling, udvikling af medicin m.m17-01-20191900079803834
 Forespørgsel til sundhedsministeren fra skoleelever vedr. behandlinger og dyr medicin16-01-20191900079802679
Folketingets Vin- og SpiritussocietetInvitation til Folketingets Vin- og Spiritussocietets Nytårskur16-01-20191900080803137
The World Economic ForumInvitation til sundhedsministeren til "the Fourth Industrial Revolution Global Precision Medicine Council"16-01-20191900081803073
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - er ikke tilfreds med svar på henvendelse om sundhedssamtaler og seksuelle ydelser14-01-20191900142800909
 Borgerhenvendelse - er ikke tilfreds med svar på henvendelse vedr. forståelse af nærhedssundhed14-01-20191900142801468
UdenrigsministerietEUU alm. del. - svar på spm. 10616-01-20191900151802820
UdenrigsministerietEUU alm. del. - svar på spm. 10816-01-20191900151802827
UdenrigsministerietEUU alm. del. - svar på spm. 10716-01-20191900151802824
 Bemærkninger til svar på henvendelse om billede på sundhedskort14-01-20191900177801195
 Answer from the Danish Ministry of Health regarding Behcet's Disease15-01-20191900225802248
Nordisk MinisterrådRapport fra "Konferens om åldersvänliga städer"16-01-20191900253803052
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ministeren bør træde i karakter16-01-20191900528803059
Sundhed.dkHøring af udkast til dagsorden til sundhed.dk's styregruppes møde den 8. marts 2019 kl. 10:00-13:0016-01-20191900562802468
 Henvendelse til sundhedsministeren - vedr. artikel om kostråd til diabetikere14-01-20191900594800344
Radio24syvSøger aktindsigt i fire henvendelser15-01-20191900609801616
 Henvendelse vedr. Travel Fellowship - study public health initiatives and the food industry15-01-20191900627802361
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - smittefare og stigning i tuberkulose tilfælde13-01-20191900639799903
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. de mange genindlæggelser i psykiatrien09-01-20191900641799520