Fra: 21-01-2019 til: 21-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg SOUSOU alm. del - samrådsspørgsmål P & Q (S)21-01-2019SJ-STD-SUMMPE806601
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 428 (S)21-01-2019SJ-STD-SUMMPE806872
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 427 (S)21-01-2019SJ-STD-SUMMPE806871
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 437 (S)18-01-2019SJ-STD-SUMMPE805317
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 426 (S)21-01-2019SJ-STD-SUMMPE806870
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål AI (Æ)21-01-2019SJ-STD-SUMMPE806625
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål AH (Æ)21-01-2019SJ-STD-SUMMPE806624
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål AG (Æ)21-01-2019SJ-STD-SUMMPE806620
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål AF (Æ)21-01-2019SJ-STD-SUMMPE806619
Haderslev KommuneSupplerende materiale vedr. projektregnskabet for partnerskabsprojektet "Unge på Sporet"18-01-20191601455804782
Herning KommuneVærdig ældrepleje - anmodning om udbetaling af 4. rate 2018 - Herning Kommune21-01-20191601687806399
Odder KommuneVærdighedspolitik - Odder Kommune - pulje til en værdig ældrepleje17-01-20191601900804533
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 24. oktober 2018 på Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus.18-01-20191604904806410
Næstved KommuneNæstved Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65254 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.18-01-20191605378806109
Odsherred KommuneRevisorerklæring vedr. Klippekortsordningen i hjemmeplejen 2015 og 201618-01-20191606914805151
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune: angående aflæggelse af regnskab til projektnr. 68461 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-01-20191608039806080
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: Improvement of the Efficiency of Pre-service Trainings for Candidate Judges and Prosecutors16-01-20191609726805911
Allerød KommuneFra Allerød Kommune - Fortolkningsspørgsmål til bekendtgørelse nr. 1501 af 13/12/201817-01-20191701571805242
Region NordjyllandVedr. besøg i serverrum og præsentation af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren13-01-20191705769806768
SundhedsdatastyrelsenVedr. forespørgsel i forbindelse med ph.d.-projektbeskrivelse vedr. cyberdefense21-01-20191705769806776
SundhedsdatastyrelsenVedr. oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til korrektur og godkendelse21-01-20191705769806228
SundhedsdatastyrelsenVedr. oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til korrektur og godkendelse21-01-20191705769806214
Region MidtjyllandRegion Midtjylland: Projektbeskrivelse og budget vedr. midler til regionale akutte udrykningsteams18-01-20191804041804799
MedComPRO i almen praksis: Foreløbigt rapportudkast17-01-20191805390806958
SundhedsdatastyrelsenReferat af møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 5. december 201821-12-20181808771804576
 Borgerhenvendelse - problemer med at få udskrevet sin medicin hos egen læge10-12-20181809245775936
SundhedsdatastyrelsenStatusrapportering til Statens It-råd, Fælles Pilotafprøvning21-01-20191810017806279
Region SjællandBudget vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne - 181006521-01-20191810065806691
JustitsministerietJM orienterer om fristoverskridelse - bidrag til forespørgsel om underretningspligten for autoriseret sundhedsfagligt personale18-01-20191810163805256
DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK)DKDK: Høringssvar vedr. høring over udkast til ændring af bekendtgørelse af værdighedspolitikker for ældreplejen15-01-20191810204804081
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. artikel i Nordjyske om 82 årig der fik syvdobbelt medicindosis10-10-20181810373718552
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. mangel på migrænemedicin på akutmodtagelsen i Hillerød12-12-20181810417778233
Styrelsen for PatientsikkerhedMail fra STPS vedr. afslag på ansøgning som kosmetisk behandler21-01-20191810633806916
Styrelsen for PatientsikkerhedMail fra STPS vedr. afslag som kosmetisk behandler21-01-20191810633806920
 Svar fra borger om henvendelse vedr. anmodning om aktindsigt af d. 26. december 2018 i dokumenter med konkret navn18-01-20191810665805375
 Rykker for svar fra sundhedsministeren på henvendelse om overdødelighed18-01-20191900049804922
German Marshall Fund of the United States (GMF)Sundhedsministeren ønskes godt nytår20-01-20191900066805941
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren med forslag til valgkampen21-01-20191900066806404
 Ros og anerkendelse til sundhedsministeren for oplæg om den fremtidige sundhedspolitik21-01-20191900066806353
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag vedr. uddannelse af læger og sygeplejersker18-01-20191900078805189
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. beskæring af lægeuddannelserne20-01-20191900078805980
 Fremsender diverse spørgsmål omkring rygning i forbindelse med projektopgave19-01-20191900079805820
 Skoleelever ønsker at stille sundhedsministeren spørgsmål i forbindelse med et projekt21-01-20191900079806472
Teater VPremiereinvitation til forestillingen: Kejseren21-01-20191900080806596
 Sundhedsministeren inviteres til damefrokost20-01-20191900080805943
Copenhagen International Documentary Film FestivalSundhedsministeren inviteres til debat om sygeplejerskers arbejdsforhold på de danske hospitaler21-01-20191900082806517
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 16 af 14. januar 2019 over sager anlagt ved Domstolen og Retten14-01-20191900147805511
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 3, 4 og 5) ved EU-Domstolen11-01-20191900147805506
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-705/18, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (udsættelse af sagen)16-01-20191900147805893
UdenrigsministerietFristliste af 17. januar 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager17-01-20191900147805923
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-758/18, Bulgarian Air Charter17-01-20191900147805926
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-746/18, H. K.18-01-20191900147805929
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-753/18, Stim et SAMI18-01-20191900147805932
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse ved EU-Domstolen (uge 4, 5 og 6)18-01-20191900147805935
WHO´s Regionalkontor for EuropaPoliovirus CCS Training for Auditors, Copenhagen, Denmark, 06-10 May - invitation18-01-20191900192804568
Nordisk MinisterrådEK-S: Projektbeskrivelse og budget for projektet "Ensamhet och hälsa bland äldre personer i Norden"18-01-20191900256807000
Center for CybersikkerhedBekræftelse af tilmelding til gennemgang af lovforslag om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed18-01-20191900431805191
SundhedsdatastyrelsenSDS: liste over psykiatriske institutioner16-01-20191900481806271
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - kommentarer til pressemøde om udspil til sundhedsreform18-01-20191900528805040
LiquidmindsTilbud på awareness-plakater21-01-20191900536806206
 Borgerhenvendelse vedr. reglerne for at medbringe medicin til udlandet15-01-20191900564801001
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. meget dårlig service i forbindelse med opkald til Fælles Medicinkort (FMK)15-01-20191900611801724
Læge Peter FrølichKvittering for modtaget svar på henvendelse om ny folder om tilskud til medicin18-01-20191900618805031
SundhedsstyrelsenOversendelse af henvendelse vedr. travel fellowship - public Health and food industry, svar på oversendelsen fra Sundhedsstyrelsen17-01-20191900627804705
SundhedsdatastyrelsenMateriale til møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 30. januar - sekretariatskreds15-01-20191900648804526
SundhedsdatastyrelsenUdkast til dagsorden 30. januar 2019 - Møde i Den Nationale bestyrelse for sundheds-it - sekretariatskreds14-12-20181900648804580
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 349, omtryk til beskæftigelsesministeren21-01-20191900667806089
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. patienters manglende repræsentation i råd og udvalg02-01-20191900672790913
The Luxembourg GovernmentTak for lykønskninger i forbindelse med ny ministerpost20-12-20181900677790072
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 426 (S)18-01-20191900691804769
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om forslag til opkrævning af tolkegebyr11-01-20191900697798761
BeredskabsstyrelsenInvitation: National Krisestyringsøvelse KRISØV 201917-01-20191900702804499
ALS DanmarkVedr. Sundhedsstyrelsens Patientpanel for Eksperimentel behandling18-01-20191900730805533