Fra: 24-01-2019 til: 24-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Radiograf RådetHenvendelse til sundhedsministeren med ønske om møde om manglen på sundhedspersonale23-01-2019SJ-STD-SUMAI809752
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 473 (S)23-01-2019SJ-STD-SUMMPE809437
Folketinget ChristiansborgREU alm. del - spm. 336 (S)24-01-2019SJ-STD-SUMMPE811366
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 23. oktober 2018 på Bedøvelse og Intensiv, Sygehus Sønderjylland.24-01-20191604904810309
Bornholms RegionskommuneBornholms Regionskommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65251 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.23-01-20191605360810077
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune: spørgsmål til slutrapport til projektnr. 68461 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.24-01-20191608039810535
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: "Further Strengthening the Competition Authority’s capacities to protect the free and effective competition in the market"- IPA 201522-01-20191609726809691
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUBilag til SUU B 10 - spm. 1. Henv. til SUU om formodet samtykke16-01-20191703950809227
SundhedsdatastyrelsenVedr. bemærkninger til opgavebeskrivelser vedr. igangsættelse af cyber- og informationssikkerhedsinitiativer24-01-20191705769809899
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - forslag til hvordan der kan komme flere hænder og større arbejdsglæde18-01-2019SJ-STD-DEPEMLM804902
 Borgerhenvendelse - italiensk dom tvinger ministerier til at fortælle befolkningen om sundhedsrisici ved mobiltelefoner21-01-2019SJ-STD-DEPEMLM806154
 Borgerhenvendelse vedr. tyggetobak20-01-2019SJ-STD-DEPEMLM806039
 Borgerhenvendelse - foreslår at der ansættes offentlige tandlæger i kommunen20-01-2019SJ-STD-DEPEMLM806042
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - bør besøge Huset Nyvang21-01-2019SJ-STD-DEPEMLM806156
 Borgerhenvendelse - 92-årig er næsten blind og vil på plejehjem, men kommunen siger nej17-01-2019SJ-STD-DEPEMLM805059
 Borgerhenvendelse vedr. ulovligt opkrævet betaling for afdød hustru's ophold ved genoptræning21-01-2019SJ-STD-DEPEMLM806345
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - forespørger hvorfor tandlægerne ikke er en del af regeringens forslag til en sundhedsreform18-01-2019SJ-STD-DEPEMLM804906
 Borgerhenvendelse vedr. lægeskift22-01-2019SJ-STD-DEPEMLM808472
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag til flere yngre praktiserende læger i ydre Danmark22-01-2019SJ-STD-DEPEMLM807943
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren - kommentarer til ny sundhedslov (sundhedsreformen)22-01-2019SJ-STD-DEPEMLM807713
Børne- og SocialministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag vedr. mangel på praktiserende læger uden for de store byer (vedr. sundhedsreformen)22-01-2019SJ-STD-DEPEMLM807706
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. tandlægetilskud22-01-2019SJ-STD-DEPEMLM808667
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. tilskud til fodbehandling for personer med diabetes18-01-2019SJ-STD-DEPEMLM807184
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - forslag til hvordan man kan afhjælpe mangel på alment praktiserende læger m.m.18-01-2019SJ-STD-DEPEMLM804879
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klage over sagsforløb på Frederikssund Sygehus22-01-2019SJ-STD-DEPEMLM807701
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. betaling for tandlægeregning + sundhedsreform18-01-2019SJ-STD-DEPEMLM805799
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - er blevet nægtet kørsel til hospital efter blodtab15-01-2019SJ-STD-DEPEMLM801002
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. afvisning af plejehjemsplads til 92 årig m.m.15-01-2019SJ-STD-DEPEMLM802170
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. afvisning af plejehjemsplads til 92 årig i Helsingør15-01-2019SJ-STD-DEPEMLM802167
 Henvendelse om ideer til sundhedsreformen20-01-2019SJ-STD-DEPEMLM806143
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - sundhedsreformen og gratis tandlægehjælp16-01-2019SJ-STD-DEPEMLM802673
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender input til Sundhedsreformforslag om nærhed og sammenhæng17-01-2019SJ-STD-DEPEMLM804447
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - kommentarer til sundhedsreformen17-01-2019SJ-STD-DEPEMLM804468
 Borgerhenvendelse - fremsender oplevelser omkring flytning af 95 årig mor til plejehjem ( + kommentar til sundhedsreform)18-01-2019SJ-STD-DEPEMLM804899
 Borgerhenvendelse vedr. Specialklinikken Rebild DMX og piskesmældsramte + sundhedsreform19-01-2019SJ-STD-DEPEMLM805826
 Borgerhenvendelse vedr. opsætning af højspændingsmaster18-12-2018SJ-STD-DEPEMLM783687
National Videnskabsetisk KomitéFra NVK: Analyse af webplatform til ansøgninger om forskningsbrug af sundhedsdata22-01-20191807099808982
PROPA ProstatakræftforeningenSøger driftspuljen 2018 (PROPA) - udlodningsmidler08-08-20181807558665797
DXC TechnologyOpfølgning på møde den 17-01-2019 vedr. opgradering af WorkZone m.v.24-01-20191807661810552
SundhedsstyrelsenForsøgsprojekt "Befordring": Udkast til vurderingsark og indstilling af tilsagn21-01-20191808889807638
 Nyt spørgsmål: Svar på din henvendelse vedr. kompensation til ægdonor18-01-20191809139808328
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenEndeligt referat fra 10. styregruppemøde i Den Nationale Styregruppe for PRO (Patientrapporterede oplysninger)23-01-20191809349809568
Frederiksberg KommuneSvarmail på svar vedr. spm - Fortolkning af bekendtgørelse24-01-20191809477810225
Danske RegionerFremsender bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 232 og 23324-01-20191810131810332
Region SjællandBidrag fra Region Sjælland til § 71-tilsynets alm. del spm. 4-523-01-20191810135809643
Venstre HjørringTakker ældreministeren for tilsagn om medvirken ved arrangement den 11. marts 201921-01-20191900030807048
Danske HandicaporganisationerHenvendelse til sundhedsministeren om møde og opfølgning på sundhedsreformen24-01-20191900053810150
 Ønsker et møde om uddybning af tanker og ideer vedr. projekt Stikprøven23-01-20191900053809755
Askov FondenHenvendelse til sundhedsministeren - AskovFondens årsberetning 201824-01-20191900066810107
 Borgerhenvendelse vedr. tidligere pensionering til specielle faggrupper22-01-20191900066808586
Jysk Fynske MedierHenvendelse til sundhedsministeren om den store kandidattest24-01-20191900066810284
Københavns UniversitetHenvendelse til sundhedsministeren vedr. bidrag til det videre arbejde med regeringens udspil til en sundhedsreform24-01-20191900078810161
Team GreenInvitation til sundhedsministeren til afslutningsarrangement23-01-20191900080809749
WoibexInvitation til sundhedsministeren til Global Women Leaders Conference24-01-20191900081810285
Health Tech Hub CopenhagenInvitation til sundhedsministeren til at holde åbningstale ved indvielse/housewarming af Health Tech Hub Copenhagen23-01-20191900082809777
Fonden NovaviInvitation til sundhedsministeren som åbningstaler til Fonden Novavi-symposium24-01-20191900082810125
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 421, omtrykt til finansministeren24-01-20191900089810599
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 393, omtrykt til finansministeren24-01-20191900089810554
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 394, omtrykt til finansministeren24-01-20191900089810556
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 395, omtrykt til finansministeren24-01-20191900089810557
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 400, omtrykt til finansministeren24-01-20191900089810560
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 403, omtrykt til finansministeren24-01-20191900089810564
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 404, omtrykt til finansministeren24-01-20191900089810567
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 389, omtrykt til finansministeren24-01-20191900089810548
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 405, omtrykt til finansministeren24-01-20191900089810573
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 406, omtrykt til finansministeren24-01-20191900089810579
UdenrigsministerietOrientering om ny EFTA-sag E-01/19, som er forelagt EFTA-Domstolen22-01-20191900147809679
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-686/18, Adusbef e.a.24-01-20191900147810244
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 25 af 21. januar 2019 over sager anlagt ved Domstolen og Retten22-01-20191900147807752
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberProgram for LVS' årsmøde 2019 - vi glæder os til at se ministeren17-01-20191900306809091
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberDeltagerliste vedr. sundhedsministerens tale mv 25/118-01-20191900306809108
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg SOUSOU alm. del - spm. 249 (S)18-01-20191900691808996
 Svar på kvitteringsmail vedr. oversendelse af henvendelse om genoptagelse og koordinering af sag om EU-regler og dansk lovgivning23-01-20191900753808847
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over sygehusbehandling20-01-20191900778806040
Copenhagen Healthtech ClusterFra CHC: Præsentation ved inspirationsdag om sundhedsdata22-01-20191900846809367
Dansk Selskab for Almen Medicin
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Henvendelse til sundhedsministeren vedr. uddannelsen i almen medicin under medicinstudiet22-01-20191900857808646
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. skuffelse over fejlbehandling og klagesystemet14-11-20181900858750501
Skødstrup Fællesråds ÆldreudvalgHenvendelse til ældreministeren vedr. seniorboliger18-01-20191900867805801
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 488 (S)23-01-20191900869809476
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 463 (S)23-01-20191900870808918
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 466 (S)23-01-20191900870808925
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 465 (S)23-01-20191900870808924
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 464 (S)23-01-20191900870808922
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. almen praksis og sundhedsreformen17-01-20191900875804516
 Ros til sundhedsministeren for den nye sundhedsreform21-01-20191900877806349
 Tilbyder sin hjælp og kompetence inden for "behavioral health and mental health issues"19-01-20191900878805861
 Borgerhenvendelse vedr. CBD-produkter23-01-20191900881809229