Fra: 30-01-2019 til: 30-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Styrelsen for PatientsikkerhedUdsendelse af høring over udkast til målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn i 201901-10-2018SJ-STD-DEPFRE710523
Apropos JammerbugtAnmoder ældreministeren om et interview09-01-2019SJ-STD-SUMAI816095
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. erstatning efter uheld07-01-2019SJ-STD-SUMLLU793721
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU§ 71 alm. del - spm. 10-13 (S)29-01-2019SJ-STD-SUMMPE815551
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 509 (S)29-01-2019SJ-STD-SUMMPE816570
Fredericia KommuneGodkendt værdighedspolitik for Fredericia Kommune29-01-20191601602815630
International Agency for Research on CancerBekræftelse på modtagelse af dansk bidrag til International Agency for Research on Cancer29-01-20191603193815225
Guldborgsund KommuneHenvendelse til ældreministeren med ønske om at klippekortsordningen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere gøres permanent23-01-2019SJ-STD-DEPKFB809763
UdenrigsministerietInvitation til Twinning i Libanon vedr. projektoplægget Supporting Civil Aviation Authorities in Lebanon in the fields of Safety and Security28-01-20191609726815894
UdenrigsministerietInvitation til Twinning i Tyrkiet i henhold til projektoplægget Strengthening the Institutional Capacity of Personnel Training Centres of the Penal Institutions28-01-20191609726815888
Region NordjyllandStatus vedr. lægesituationen i Sundhedshus Sæby i 201928-01-20191609747815352
SundhedsdatastyrelsenVedr. møde og demo med Tanium30-01-20191705769816904
SundhedsdatastyrelsenOpdateret liste over deltagere ved styregruppemøder for udmøntningen af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren30-01-20191705769816692
Allerød KommuneAcceptskrivelse vedr. en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201929-01-20191800760815070
Brønderslev KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en bedre bemanding og en mere værdig ældrepleje i 201929-01-20191800768815466
Esbjerg KommuneAcceptskrivelse vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201929-01-20191800772815632
Fredensborg KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201929-01-20191800776815075
Fredericia KommuneRedegørelse vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201928-01-20191800777814043
Gentofte KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201929-01-20191800786815530
Herlev KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201929-01-20191800798815468
Horsens KommuneFælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201929-01-20191800807815546
Jammerbugt KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201929-01-20191800813815539
Kerteminde KommuneKerteminde Kommunes acceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201930-01-20191800815816093
Køge KommuneAcceptskrivelse vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201928-01-20191800818813924
Rebild KommuneAcceptskrivelse af tilskudsbetingelser vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201928-01-20191800840813931
Stevns KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201929-01-20191800853815639
Svendborg KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201929-01-20191800855815479
Danske ÆldrerådHøringssvar fra Danske Ældreråd vedr. udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet29-01-20191801599815207
Ældre SagenHøringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet17-01-20191801599803268
RigspolitietHøringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet15-01-20191801599801474
Ansatte Tandlægers OrganisationHøringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet17-01-20191801599804443
OUH Odense universitetshospitalHøringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet17-01-20191801599803609
PsykolognævnetHøringssvar fra Psykolognævnet vedr. udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet21-01-20191801599807033
PatienterstatningenHøringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet15-01-20191801599801625
NextpuzzleIt-review - opdaterede tilbuds- og samhandelsbetingelser18-01-20191801973813742
NextpuzzleRettelser til kontrakt: it-review - opdaterede tilbuds- og samhandelsbetingelser22-01-20191801973813748
MedComNyhedsbrev vedr. forløbsplansprojektet29-01-20191802054816195
Region NordjyllandOpfølgning på tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. lægehus i Frederikshavn22-01-20191802091815868
Odder KommuneStatus på økonomien vedr. ansøgt pulje til etablering af læge- og sundhedshuse25-01-20191802125815882
GHSA NederlandRequesting comments to the 5-Year Roadmap for GHSA18-01-20191802885805862
 Afrapportering vedr. puljen til igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 201828-01-20191805478814989
Vejle KommuneAccept af tilskudsbetingelser vedr. puljen Musik i Livet29-01-20191805526814969
Frederiksberg KommuneAnmodning om udbetaling af tilskud til "Ældre i bevægelse - en vej til øget livskvalitet"28-01-20191805528813636
 Accept vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2019. 180553030-01-20191805530816995
Kalundborg KommuneAcceptskrivelse vedr. puljen Ud i det blå-busture i 201929-01-20191805538815608
Greve KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til projekt "Øget livskvalitet gennem musikoplevelser"29-01-20191805549815862
StatsministerietHenvendelse fra STM om love, der kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland08-01-20191805553795109
UdenrigsministerietFremsender invitation og program til kursus og møde i Regeringens Menneskerettighedsudvalg mandag den 4. februar 201924-01-20191806309810269
OptikerforeningenHøringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og udkast bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr19-12-20181808780786204
 Borger fremsender artikel vedr. stofskiftemedicin fra det norske Dagens Medisin til sundhedsministeren24-01-20191808839812264
Trial NationReferat af Trial Nations bestyrelsesmøde den 21. januar 201928-01-20191809640815040
SundhedsdatastyrelsenSMR (Sygehusmedicinregister) Kernegruppemøde - mødenoter for 22.01.1929-01-20191809707816750
JustitsministerietJM sender status vedr. bidrag til sundhedspersoners underretningspligt29-01-20191810163815642
KMDReferat og opfølgning fra mødet om WorkZone-løsningen i Sundheds- og Ældreministeriet d. 7/12 201827-01-20191810169815689
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker kommentar til medicinpakninger med insulin06-12-20181810255773080
FinansministerietSlides til opstartsmøde for analyse af regionernes it-drift28-01-20191810345814599
 Henvendelse af 13. december 2018 til sundhedsministeren vedr. bidrag med viden til stressdebatten13-12-20181810439780880
Nextstep by BindslevInvitation til ældreministeren til at hylde de demensvenlige kommuners arbejde i Fredericia den 7. marts29-01-20191900030815661
Ministry of Family, Labour and Social ServicesFremsender original invitation til ældreministeren til "1st Council on Ageing" den 20. - 22. februar 201928-01-20191900030815359
Sort/HvidInvitation til ældreministeren til premieren på FRIT FLET den 16. februar 201928-01-20191900031814811
Astma-Allergi DanmarkHenvendelse til sundhedsministeren med ønske om møde om sundhedsreformen30-01-20191900053816446
Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatribrugereØnsker møde om med sundhedsministeren om sundhedsreformen29-01-20191900053815471
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 451 (Æ)29-01-20191900062815432
Praktiserende Lægers Organisation - PLOOrientering til sundhedsministeren - PLO Analyse: Højeste antal praksishandler i ti år30-01-20191900066816367
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. erstatning efter uheld22-01-20191900078807626
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. erstatning efter uheld22-01-20191900078807625
UndervisningsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om Forældreintra30-01-20191900078816958
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever med spørgsmål om psykiske lidelser m.m.29-01-20191900079815619
 Skoleelever anmoder om interview vedr. overvægt29-01-20191900079815950
 Henvendelse til ældreministeren fra skoleelever som har projekt om aktiv dødshjælp27-01-20191900079813320
Region SyddanmarkInvitation til dialogmøder om Fremtidens Syddanmark - Hvad skal der til for at skabe et attraktivt Syddanmark med trivsel og udvikling i alle hjørner?29-01-20191900080815616
Københavns UniversitetSundhedsministeren inviteres til folkesundhedsvidenskabsuddannelsens 20-årsjubilæum29-01-20191900080815473
Lægeforeningen SyddanmarkInvitation til sundhedsministeren til deltagelse i paneldebat om sundhedsvæsenet op til valget29-01-20191900082815924
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm 411, omtryk til finansministeren29-01-20191900089816217
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 451, omtrykt til beskæftigelsesministeren30-01-20191900089816605
UdenrigsministerietListe over præjudicielle sager ved EU-Domstolen med frist mellem den 1. og 14. marts 201928-01-20191900147815896
UdenrigsministerietDirekte sagsliste for sager anlagt ved Domstolen og Retten som offentliggjort i EU-Tidende C 35 af 28. januar 201928-01-20191900147814036
Apropos JammerbugtForespørger til interview med ældreministeren af 9. januar 201929-01-20191900528815605
UdenrigsministerietHøring over første udkast til Danmarks 9. CEDAW-rapport23-01-20191900658808953
UdenrigsministerietAnmodning om bidrag til afrapportering vedr. implementeringen af Beijing Platform for Action on gender equality and empowerment of women28-01-20191900734814765
World Health Organization (WHO)Short bio for presentation at WHO Symposium on the Future of Digital Health Systems in the European Region24-01-20191900752816817
World Health Organization (WHO)Registration required: WHO symposium on the future of digital health systems in the European Region30-01-20191900752816818
World Health Organization (WHO)Request for short bio for presentation at WHO Symposium on the Future of Digital Health Systems in the European Region30-01-20191900752816819
GigtforeningenBesvarelse af spørgsmål vedr. indvielsen af Dansk Gigthospital29-01-20191900958815757
Radio 24/7Anmodning om aktindsigt/spørgsmål til ministeriets brug af Lenovo-computere og evt. sikkerhedsproblemer i den forbindelse27-01-20191900970813378
Roskilde UniversitetForlænget deadline for abstracts til 28. februar 2019 til Nordisk Sundhedsfremmekonference 201907-01-20191900986794541
The Swiss Federal Office of Public Health (FOPH)Henvendelse om den nationale strategi for børn og unges sundhed (The Children and Adolescent National Health Strategy)28-01-20191900998814029
JustitsministerietInvitation til workshop om voldtægt onsdag den 6. februar 201929-01-20191901030815502
DigitaliseringsstyrelsenAnbefalingsbrev fra Statens It-råd til Prisloftprojektet29-01-20191901033815523
 Borger ønsker at importeret produkt destrueres25-01-20191901048812975
JustitsministerietHenvendelse fra JM om arrestanttransporter25-01-20191901049815810
Rødovre KommuneRammebeskrivelse for mental sundhed på skoleskemaet29-01-20191901053815995
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 508 (S)28-01-20191901055815094
KompressHenvendelse vedr. evt. årsstatus på forsøgsordningen med medicinsk cannabis15-01-20191901069801618
 Borgerhenvendelse vedr. hjemflytning til Danmark fra udlandet02-10-20181901077711701
AlzheimerforeningenAnsøgning til udlodningsmidler til uddeling i 2019 - Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer30-01-20191901092816589
Bækkensmerter.dkFremsender ansøgning til Aktivitetspuljen 201929-01-20191901096815918
Landsforeningen for Prader-Willi SyndromFremsender ansøgning til aktivitetspuljen 201929-01-20191901097815951
Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i DanmarkFremsender ansøgning til aktivitetspuljen 201929-01-20191901099815914
DværgeforeningenFremsender ansøgning til aktivitetspuljen 201929-01-20191901100815971