Fra: 16-01-2019 til: 16-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Udpegningsbrev som medlem af Forfremmelsesrådet14-01-20191600659800177
 Udpegningsbrev som suppleant i Forfremmelsesrådet14-01-20191600659800228
Børne- og SocialministerietUdfyldt skema: "Assessment of LTC needs by standardised instruments in EU MS"15-01-20191600786801072
Center for CybersikkerhedVedr. nytårshilsen fra Center for Cybersikkerhed16-01-20191705769803026
SundhedsdatastyrelsenVedr. hilse på-møde og snitflader og samarbejde mellem Departementet og Sundhedsdatastyrelsens Cyber- og Informationssikkerhedsafdeling14-01-20191705769799767
Danmarks Tekniske Universitet
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Aarhus Universitet
Workgroup for the National Genome Database - referat af møde06-12-20181806074802070
Danmarks Tekniske Universitet
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Aarhus Universitet
Workgroup for the National Genome Database - dagsorden for møde d. 22. januar 201915-01-20191806074802063
Danmarks Tekniske Universitet
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Aarhus Universitet
Workgroup for the National Genome Database - ændring af mødetidspunkt21-12-20181806074802067
QurasenseTil Qurasense: Svar på opfølgning på henvendelse vedr. it-standarderne FHIR og HL716-01-20191806628802883
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Til SDS og LMS: Møde 15-01-19 vedr. dataanalyse i Lægemiddelstyrelsen - dagsorden14-01-20191807682801515
RigsrevisionenSundheds- og Ældreministeriets vurdering af regionernes overholdelse af tilsagnskrav i kvalitetsfondsprojekterne - Rigsrevisionens forundersøgelse af regionernes styring af kvalitetsfondsprojekterne15-01-20191807775802073
Hillerød KommuneSvar på henvendelse fra 8 Nordsjællandske Kommuner om admininistration af puljer på ældreområdet10-09-20181809993801653
LægemiddelstyrelsenVedr. statusrapport for LEOPARD for 2. halvår 201816-01-20191810017802524
Region MidtjyllandOrientering om oversendelse af henvendelse om tobaksafgifter16-01-20191900078802406
FinansministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om godkendelsesorgan til medicobranchen16-01-20191900078802331
FinansministerietSvar på anmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. frit valg af plejebolig.15-01-20191900078801562
 Svar til skoleelever vedr. projektopgave om mental sundhed hos unge15-01-20191900079801649
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på. spm. 30616-01-20191900191802900
 Orientering om afslutning af partshøring i klagesag om afslag på dispensation fra 6 års-fristen15-01-20191900276801238
 Afgørelse på klage vedr. 6-årsfristen16-01-20191900276802589
SundhedsstyrelsenKopi til SST vedr. afgørelse i sag vedr. 6-årsfristen16-01-20191900276802592
 Svar på henvendelse om Pacemakerregister15-01-20191900304801629
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
Svar på spm. S 35516-01-20191900318802332
 Svar på henvendelse om aftale med herlev hospital15-01-20191900356801227
SundhedsdatastyrelsenSag til den nationale bestyrelse for sundheds-it om digital understøttelse af graviditetsforløb16-01-20191900427802806
LiquidmindsEksempler på budskaber til awareness-plakater16-01-20191900536802277
 Fremsendelse af besvarelse af henvendelse vedrørende lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet16-01-20191900549802506