Fra: 18-01-2019 til: 20-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Odsherred KommuneOdsherred Kommune: godkendelse af budget til projektnr. 65274 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.18-01-20191605452804792
Køge KommuneForespørgsel vedr. manglende materiale for overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen17-01-20191606878803595
Næstved KommuneForespørgsel vedr. manglende materiale - Klippekortsordningen 2015 og 201617-01-20191606893803617
Odsherred KommuneForespørgsel vedr. manglende materiale - Klippekortsordningen i hjemmeplejen 2015 og 201617-01-20191606914803632
Roskilde KommuneForespørgsel vedr. manglende materiale om overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen17-01-20191606919803649
Vordingborg KommuneBemærkninger angående regnskab for 2017 - Vordingborg Kommune - puljen vedr. klippekort til plejehjemsbeboere17-01-20191606944803759
Aalborg KommuneForespørgsel vedr. manglende materiale om overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen17-01-20191606947803944
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune: angående aflæggelse af regnskab til projektnr. 68461 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.18-01-20191608039804602
Fanø KommuneFanø Kommune: godkendelse af revideret budget til projektnr. 68462 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.18-01-20191608040804704
Danske RegionerSvar på spørgsmål fra DR - bekendtgørelse om valg af læge - fortolkning af § 1017-01-20191701571803805
Aarhus KommuneForespørgsel vedr. slutrapport - pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre17-01-20191704146804189
LiquidmindsVedr. oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til godkendelse18-01-20191705769805305
KL
Danske Regioner
Fremsendelse af strategipublikationer - Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedsvæsenet17-01-20191705769803265
SundhedsdatastyrelsenOversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til korrektur og godkendelse18-01-20191705769805307
Økonomi- og IndenrigsministerietBemærkninger til udkast til svar på henvendelse om bogføring af tilkøbsydelser under frikommune loven17-01-20191708248803426
Region HovedstadenEndelige referater for møder mellem ministeriet, Region Hovedstaden og Det Ny Rigshospital d. 18. december 201817-01-20191801566803299
Digitaliseringsstyrelsen
Danske Regioner
KL
Til KL, DR og DIGST: Udkast til indstilling vedr. opfølgning på guide til sundhedsapps til bestyrelsen for sundheds-it18-01-20191804186804677
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Udkast til indstilling vedr. opfølgning på guide til sundhedsapps til bestyrelsen for sundheds-it18-01-20191804186804679
JustitsministerietFremsendelse af yderligere svar - Ytringsfrihedskommissionen18-01-20191805385805015
JP/Politikens Hus A/SDelafgørelse om aktindsigt i sager om forhandlinger om medicinsk udstyrs-forordninger18-01-20191806061805398
Erhvervsministeriet
Erhvervsstyrelsen
Til EM og ERST: Bemærkninger til udkast til indstilling til bestyrelsen for Digital Hub Denmark om anvendelse af sundhedsdata.18-01-20191806667805156
KLSvar til KL vedr. oplæg på koncernledelsesseminar 28/117-01-20191807356804180
Region NordjyllandUdbetaling af tilskud fra kvalitetsfonden til Nyt Aalborg Universitetshospital 1. kvartal 201918-01-20191807847805158
Region HovedstadenUdbetaling af kvalitetsfondsmidler - 2. kvartalsrapport 2018 for Nyt Hospital Herlev18-01-20191808294805251
 Svar på henvendelse vedr. forhold på plejehjem17-01-20191808466803306
 Svar på henvendelse vedr. hjælp til pårørende18-01-20191808588805361
Odense KommuneSvar på henvendelse vedr. mangel på specialtandlæger18-01-20191808796804930
JustitsministerietTil JM: Fremsendelse af yderligere bidrag til Retssikkerhedsredegørelse for 201818-01-20191808836804485
 Svar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. kompensation til ægdonor18-01-20191809139804559
 Svar på henvendelse vedr. befordring og lægeskift18-01-20191809858804411
 Svar på henvendelse vedr. befordring og lægeskift17-01-20191809858803849
SundhedsdatastyrelsenVedr. opdateret udkast til afrapportering for Landspatientregisteret 3 (LPR3) til Statens It-råd17-01-20191810017803789
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - Svar på spm. 21818-01-20191810045804589
 2. fristudsættelse af anmodning om aktindsigt18-01-20191810055805390
Folketingets § 71-tilsyn§71 alm. del - svar på spm. 518-01-20191810135804554
 Svar på henvendelse vedr. behandling for kræft18-01-20191810191805268
 Svar på opklarende spørgsmål til procedure for beskikkelse til Det Psykiatriske Patientklagenævn17-01-20191810427803488
Region HovedstadenEndelige referater for møder mellem ministeriet, Region Hovedstaden og Det Ny Rigshospital d. 18. december 201817-01-20191810455803292
Stresspanelets deltagereMateriale til møde i Stresspanelet tirsdag den 22. januar 201918-01-20191810462805497
Stresspanelets deltagereMateriale til møde i Stresspanelet tirsdag den 22. januar 201919-01-20191810462805495
JustitsministerietSvar på henvendelse om MDMA (ecstasy)16-01-20191810608803569
SundhedsstyrelsenHenvendelse om MDMA (ecstasy)16-01-20191810608803566
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 32417-01-20191900051804370
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 32517-01-20191900051804375
FinansministerietBekræfter overtagelse af henvendelser om antal indlæggelser og besparelser18-01-20191900078805269
Uddannelses- og ForskningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om danske kvinders karrieremuligheder18-01-20191900078804347
Børne- og SocialministerietFornyet anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. løn til pårørende18-01-20191900078804712
 Svar på henvendelse fra skoleelever om rygning og alkohol blandt unge18-01-20191900079804825
 Svar på henvendelse vedr. anmeldelse for vold mod skizofren nabo17-01-20191900440804126
Transport-, Bygnings- og BoligministerietOversendelse af henvendelse vedr. plejehjemsbus til videre foranstaltning17-01-20191900525804193
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 37218-01-20191900577804807
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUULØ alm. del - foreløbigt svar på spm. 3018-01-20191900581804809
Miljø- og FødevareministerietOversendelse af henvendelse vedr. travel fellowship - sundhedsfremmende initiativer og samarbejde med fødevareindustrien18-01-20191900627805247