Fra: 29-01-2019 til: 29-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Allerød KommuneSvar til Allerød kommune vedr. redegørelse for anvendelsen af 2019-midlerne til en værdig ældrepleje i 201924-01-20191601578810701
Jammerbugt KommuneSvar på redegørelse fra Jammerbugt Kommune vedr. en værdig ældrepleje i 201924-01-20191601597811089
Favrskov KommuneSvar på redegørelse fra Favrskov Kommune vedr. en værdig ældrepleje i 201924-01-20191601599810848
Frederikshavn KommuneSvar på redegørelse vedr. en værdig ældrepleje i Frederikshavn Kommune i 201924-01-20191601604811342
Hedensted KommuneSvar vedr. budget for 2019 for anvendelsen af værdighedsmidler i Hedensted Kommune24-01-20191601682810732
Frederiksberg KommuneGodkender budgetregnskab til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede28-01-20191605358813865
Furesø KommuneBesvarer spørgsmål til indsendelsen af slutrapport og regnskab til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning28-01-20191607995814487
Sønderborg KommuneVedrørende aflæggelse af regnskab til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning24-01-20191608037810005
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om indsatsen ift. stofmisbrugsområdet24-01-20191610732815247
Furesø KommuneSvar på afsluttende rapport - Pulje til ombygning af køkken på Plejecenter Lillevang - Furesø Kommune25-01-20191703150813145
Faaborg-Midtfyn KommuneSvar på afrapportering - Pulje til renovering, etablering og genetablering af plejehjemskøkkener - Faaborg-Midtfyn Kommune25-01-20191703154813130
Vesthimmerlands KommuneSvar på slutrapportering vedr. projekt til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre - Vesthimmerland Kommune25-01-20191703156813161
Halsnæs KommuneSvar på afrapportering - Køkkenpuljen, Halsnæs Kommune25-01-20191703169813126
Mariagerfjord KommuneSvar på slutrapportering vedr. køkkenpuljen, Mariagerfjord Kommune25-01-20191703210813159
Norddjurs KommuneSvar på slutrapport vedr. køkkenpuljen, Norddjurs Kommune25-01-20191703213813147
KLVedr. dato for præsentation af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren for kommunerne28-01-20191705769814676
MedComAnmodning om budget for midler til drift af KIH (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering) for 201928-01-20191707511813809
Allerød KommuneSvar på redegørelse for anvendelsen af 2019-midler til en bedre bemanding i ældreplejen i Allerød kommune24-01-20191800760811379
Guldborgsund KommuneSvar på redegørelse vedr. midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen i 2019 i Guldborgsund Kommune24-01-20191800792811944
Haderslev KommuneSvar på redegørelse for anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen i 2019 i Haderslev Kommune24-01-20191800794811563
Hedensted KommuneSvar på redegørelse for 2019 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen i Hedensted Kommune24-01-20191800796811404
Jammerbugt KommuneSvar på redegørelse fra Jammerbugt Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen i 201924-01-20191800813811726
Lolland KommuneSvar på redegørelse vedr. en bedre bemanding i ældreplejen i 2019 i Lolland Kommune24-01-20191800822811360
Odsherred KommuneSvar på redegørelse fra Odsherred Kommune vedr. midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen i 201924-01-20191800835811436
Slagelse KommuneSvar på redegørelse vedr. en bedre bemanding i ældreplejen for 2019 i Slagelse Kommune24-01-20191800850811397
Stevns KommuneSvar på redegørelse fra Stevns Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen i 201924-01-20191800853811914
Tønder KommuneSvar på redegørelse vedr. en bedre bemanding i ældreplejen i Tønder Kommune i 201924-01-20191800859811991
Varde KommuneSvar på redegørelse for anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen i 2019 i Varde Kommune24-01-20191800862811612
Vejle KommuneSvar på redegørelse for anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen i 2019 i Vejle Kommune24-01-20191800864811606
NextpuzzleIt-review af apotekersektoren: underskrevet kontrakt28-01-20191801973813749
Region SjællandGodkendelse af tilsagn fra ministeriet vedr. midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionale centre for voldtægtsofre28-01-20191805629814087
Landsforeningen for lavfrekvent støjKvittering for modtagelse af materiale til forslag til Stresspanelet23-01-20191806166813708
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Danske Regioner
Dagsorden til 3. møde vedr. CE-mærkning af PRO-værktøjer den 29. januar kl. 1328-01-20191806887813900
Psykiatrien i Region Syddanmark EsbjergSpørgsmål vedr. databeskyttelsesforordningen og autorisationsregisteret28-01-20191806938813820
KMDOpdatering vedr. tilpasninger i WorkZone28-01-20191807661814189
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUFolketingets Sundhedsudvalg tilsendes 2. monitoring af forsøgsordning med medicinsk cannabis27-01-20191807875813493
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 428-01-20191808316814906
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 528-01-20191808316814910
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 1228-01-20191808316814904
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 828-01-20191808316814881
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 628-01-20191808316814869
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 728-01-20191808316814875
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - svar på spm. 2028-01-20191808316814858
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 1928-01-20191808316814947
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 1828-01-20191808316814940
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 1728-01-20191808316814935
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 1628-01-20191808316814928
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 1528-01-20191808316814924
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 1428-01-20191808316814922
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 1328-01-20191808316814919
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 1128-01-20191808316814898
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 928-01-20191808316814885
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU B 9 - svar på spm. 1028-01-20191808316814892
Region NordjyllandVedr. øremærkede midler til fødeafdelingerne 201928-01-20191809090815414
Syddansk SundhedsinnovationGodkendelse: Tilsagn fra ministeriet vedr. puljen: Løft af digitale kompetencer for sundhedspersoner28-01-20191809489813895
 Ministeriets svar på rykker vedr. Sundhedsdatastyrelsens afgørelse om indsigt i personoplysninger efter databeskyttelsesforordningen25-01-20191809714812867
JustitsministerietRykker JM for bidrag om sundhedspersoners underretningspligt29-01-20191810163815388
 Svar på henvendelse vedr. behandling af spiseforstyrrelse28-01-20191810326814504
 Svar på henvendelse vedr. medicindosering29-01-20191810373815784
Ældre SagenSvar på henvendelse vedr. egenbetaling på kommunale akutpladser29-01-20191810534815105
 Svar på anmodning om aktindsigt af 26. december 2018 vedr. sager og dokumenter, hvor anmoder er nævnt25-01-20191810665812993
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om sundhedsreformen29-01-20191900078815841
 Svar på henvendelse om interview til projektopgave om tilsætningsstoffer i kosmetik og personlige plejeprodukter28-01-20191900079813653
 Svar på henvendelse fra skoleelev om dyr medicinsk behandling29-01-20191900079815838
 Svar på henvendelse om skoleprojekt om spiseforstyrrelser29-01-20191900079815834
 Svar på henvendelse fra studerende om mulighed for interview omhandlende sundhedstendenser28-01-20191900079814447
UndervisningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om forældreintra29-01-20191900079815074
NohrconForeløbigt svar på invitation til oplæg om fremtidens hospital28-01-20191900082813681
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del. - foreløbigt svar på spm. 34217-01-20191900186803925
Region HovedstadenOrientering om svar på anmodning om aktindsigt om det skærpede tilsyn vedr. Det nye Rigshospital25-01-20191900222813045
BerlingskeSvar på anmodning om aktindsigt i ministeriets dialog med Region Hovedstaden som led i det skærpede tilsyn vedr. Det Nye Rigshospital25-01-20191900222813035
LiquidmindsKvittering for opdateret tilbud på awareness-plakater29-01-20191900536815491
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUFølgebrev vedr. oversendelse af notat om nuværende praksis uden for sundhedsvæsenet vedr. retten til at blive erklæret rask28-01-20191900792814866
Indvandrer KvindecentretSvar på henvendelse vedr. spørgsmål om udeblivelsesgebyr fra praktiserende læge28-01-20191900821813790
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 100511-06-20181900868814284
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 100111-06-20181900868814218
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm del - svar på spm. 102411-06-20181900868814290
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 25020-12-20181900868814304
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del. - foreløbigt svar på spm. 34217-01-20191900868814391
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del. - foreløbigt svar på spm. 34217-01-20191900868814166
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 98 - svar på spm. 3508-03-20181900868814216
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 102311-06-20181900868814289
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 25120-12-20181900868814311
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 100211-06-20181900868814283
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 98 - svar på spm. 3208-03-20181900868814213
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 102511-06-20181900868814293
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 98 - svar på spm. 3919-03-20181900868814203
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 98 - svar på spm. 3308-03-20181900868814215
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 99111-06-20181900868814217
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen28-01-20191900875814488
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 46828-01-20191900913813520
SundhedsdatastyrelsenVedr. bemærkninger til pressehenvendelse om Lenovo-computere28-01-20191900970814516
SundhedsdatastyrelsenVedr. bemærkning til pressehenvendelse om Lenovo-computere29-01-20191900970815465
SundhedsdatastyrelsenVedr. pressehenvendelse om Lenovo-computere29-01-20191900970815425
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringKvittering for modtagelse af bestilling vedr. sygeplejerskeordning i kommune28-01-20191901003815119
KLImplementeringsplaner i forbindelse med samlet patientoverblik29-01-20191901010815279