Fra: 24-05-2019 til: 02-06-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
The Embassy of Georgia in CopenhagenDen georgiske ambassadør anmoder om et møde21-05-2019SJ-STD-DEPHBA914243
Holbæk KommuneFremsendelse af revisorerklæring og -beretning vedr. regnskab for 2018-midler fra puljen til en mere værdig ældrepleje23-05-20191601693916056
Samsø KommuneFremsendelse af regnskab for 2018-midler vedr. puljen til en mere værdig ældrepleje23-05-20191601911916010
International Agency for Research on CancerUdbetalingsanmodning (IARC)03-10-20181603193718116
Region SjællandRegion Sjælland fremsender Patientvejledningens årsberetning 201820-05-20191605984913720
Syddjurs KommuneAfrapportering og regnskab for projektet "Fortælleværksteder og Livsplakater"30-04-20181607162599553
Region NordjyllandForespørger til udbetaling af tilskud vedr. Hospice Vendsyssel, da der er et tilgodehavende fra tilskud på 1,5 mio. kr.10-10-20181608746718368
Uddannelses- og ForskningsministerietCall for medlemmer til The European Innovation Councils (EIC) kommende Pilot Advisory Board28-03-20191608949921286
UdenrigsministerietFrist 19/7-19: Circulation of a Twinning list fiche for Bosnia Herzegovina BA 16 IPA FI 01 19 TWL27-05-20191609726919407
AlzheimerforeningenHenvendelse til ældreministeren med anmodning om forlængelse af projektperiode for Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende11-04-2019SJ-STD-DEPLGR887142
AlzheimerforeningenHenvendelse til sundhedsministeren med anmodning om forlængelse af projektperiode for Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende11-04-2019SJ-STD-DEPLGR886794
Folketingets Finansudvalg FIUAktstykke 132 om udadreagerende adfærd er tiltrådt af Finansudvalget den 25. april 201925-04-2019SJ-STD-DEPLGR893959
KLKL skifter repræsentant i Det Nationale Antibiotikaråd28-05-20191701532920998
Statsrevisorerne SekretariatetOrientering om at Statsrevisorerne holder møde fredag den 18. januar 2019 og behandler bl.a. beretning 9/2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene17-01-20191704733803854
Region SjællandBemærkninger til Statsrevisorernes beretning om uønsket variation i behandlingskvaliteten til brug for ministerredegørelse12-04-20191704733887255
Region MidtjyllandPressemeddelelse og dagsordenspunkter vedr. besparelser på sygehusbyggerierne i Gødstrup og Viborg31-07-20181704810916038
Izinga ApSOrientering om matchmakingworkshop vedr. Det demensvenlige samfund29-01-20181705106531400
KA PlejeHenvendelse til ældreministeren vedr. lancering af informationskampagne med det formål at sætter fokus på ældres valgfrihed indenfor pleje og omsorg15-01-2019SJ-STD-DEPKME802152
SundhedsstyrelsenHøring over national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens21-08-20181705455674353
Danske RegionerHenvendelse vedrørende opsporing af personer smittet med hepatitis C og som er afsluttet i hospitalsregi21-05-2019SJ-STD-DEPMZO914962
Copenhagen Healthtech ClusterTakker sundhedsministeren for deltagelse til Data Redder Liv i Børssalen den 8. maj 201817-05-20181706240613526
Paludan OptikBorger efterspørger svar på henvendelse vedr. salg af kontaktlinser23-05-20191706246915844
HjerteforeningenHenvendelse til sundhedsministeren med tak for invitation til drøftelse af regeringens sundhedsreform22-01-20191708434807697
 Borgerhenvendelse vedrørende manglende svar på henvendelse vedr. de stramme tidsrammer i hjemmeplejen19-01-20181709407525587
Dansk Center for MindfulnessStatusrapport for satspuljeprojekt16-05-20191800332920284
Høje-Taastrup KommuneNotat vedr. regnskaberne for puljerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen fra Høje-Taastrup Kommune24-05-20191800809916942
Køge KommuneRegnskab for 2018-midler fra Køge Kommune vedr. Bedre bemanding i hjemmeplejen24-05-20191800818917046
Samsø KommuneFremsendelse af regnskab for 2018-midler vedr. puljen til en bedre bemanding i ældreplejen23-05-20191800846916025
 Borger rykker for svar på spørgsmål vedr. pligten til at erstatte/reparere høreapparater14-03-20181801134566374
Aleris-Hamlet HospitalerHenvendelse til sundhedsministeren vedr. at Aleris Hjemmepleje søger ikke godkendelse som fritvalgsleverandør i Aarhus31-01-20181801376533711
Aleris-Hamlet HospitalerHenvendelse til ældreministeren vedr. at Aleris Hjemmepleje ikke søger godkendelse som fritvalgsleverandør i Aarhus31-01-20181801376533708
World Health Organization (WHO)Fremsender C.L.12.2019 (Proposed INN)11-03-20191801893852430
Region MidtjyllandKvittering for svar på henvendelse vedr. placering af ICARS28-03-20191801970915865
WHO´s Regionalkontor for EuropaHenvendelse til sundhedsministeren fra WHO om WHO Collaboration Center13-03-20191801981861322
Københavns KommuneØkonomisk status fra 1. kvartal 2019 for etablering af lægehus på Sundholmsvej, Københavns Kommune21-05-20191802114919396
Varde KommuneSpørgsmål vedr. plejevederlag efter servicelovens § 119 og refusionsreglerne27-02-20181802465552568
 Borgerhenvendelse vedr. uappetitlig og nærmest uspiseligt mad på plejehjem22-02-20181802590549250
LigebehandlingsnævnetAfgørelse fra Ligebehandlingsnævnet vedr. forskelsbehandling på grund af handicap24-05-20191802752917180
 Borgerhenvendelse vedr. den nye diagnosevejledning ICD-1120-03-20181802916571042
Region NordjyllandForespørgsel vedr. plejevederlag, jf. servicelovens § 11913-03-20181803130565989
 Borgerhenvendelse vedr. lov om voksentandpleje05-05-20181803872605154
HØPAHenvendelse til sundhedsminsteren vedr. en fælles præsentation fra ørelægeorganisationerne på møde med sundhedsordførerne23-05-20181803889618411
SundhedsdatastyrelsenVedr. formuleringer i behandlingstestamentet23-05-20191804022915807
Høje-Taastrup KommuneForespørger om regler i forbindelse med indflytning i plejebolig24-04-20181804193596320
Danske FysioterapeuterHøringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)19-11-20181804676754072
PreCureSøger kontaktperson vedr. "Sundhed i Fremtiden"22-06-20181805222645028
 Anmodning om aktindsigt i rapport fra Trygfonden samt over al kommunikation med aktører vedr. den pågældende rapport08-06-20181805281632031
SundhedsstyrelsenFremsender bidrag vedr. borgerhenvendelse om ICD-1016-08-20181805306671925
 Borgerhenvendelse vedr. spørgsmål om WHO's ICD-1027-06-20181805306648545
 Rykker for svar på borgerhenvendelse vedr. spørgsmål om WHO's ICD-1027-07-20181805306660736
Heilsu- og InnlendismálaráðiðAnmoder om status for færøske bekendtgørelser vedr. sundhedsloven og autorisationsloven22-05-20191805551915273
Region SjællandSvar fra Region Sjælland ift. overskydende midler28-05-20191805629921364
AnkestyrelsenHøringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet)07-01-20191805744793261
Institut for MenneskerettighederHøringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet)14-01-20191805744800297
PatienterstatningenHøringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet)02-01-20191805744790804
Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS)Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet)12-01-20191805744799562
Danske SeniorerHøringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet)11-01-20191805744798681
 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet)14-01-20191805744799928
Danske FysioterapeuterHøringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet)20-12-20181805744788145
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet)09-01-20191805744796675
FAIM Foreningen for Autoimmune SygdommeVedr. udbetaling af tilskud til Videnscenter For Autoimmune Sygdomme21-05-20191806307916032
SundhedsdatastyrelsenVedr. ny dato for review ved Statens It-råd24-05-20191806579918026
LægemiddelstyrelsenBekræftelse af ny dato for Lægemiddelstyrelsens review ved Statens It-råd27-05-20191806579918358
DigitaliseringsstyrelsenKvittering for ny dato for SUM's review ved Statens It-råd28-05-20191806579920061
DigitaliseringsstyrelsenVedr. ny dato for SUM's review ved Statens It-råd29-05-20191806579921298
DigitaliseringsstyrelsenKvittering for ny dato for Lægemiddelstyrelsens møde med Statens It-råd27-05-20191806579918023
ErhvervsstyrelsenHøring over Hedensted Kommunes forslag til kommunalplan for 201729-01-20181806960530848
ErhvervsstyrelsenHøring over forslag til kommuneplan for Rødovre Kommune29-01-20181806960532077
Teater PondusÆldreministeren inviteres til præmiere på forestillingen Træer vokser ind i himlen13-07-20181806962658541
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.25.2019 in six official languages 1% levy20-05-20191806979913923
Uddannelses- og ForskningsministerietVideresender klage over tildeling af forskningsmidler til patienter med lavt stoftskifte08-05-20191807422906227
Center for HjerneskadeHenvendelse vedr. godkendelse og udmøntning af satspuljemidlerne til Dansk Center for Hjernerystelse23-05-20191808210916098
Center for HjerneskadeRykker på svar på endelig godkendelse af projektbeskrivelse og budget26-03-20191808210869074
Center for HjerneskadeRykker for svar mhp. udmøntning af den tildelte bevilling24-04-20191808210892917
 Henvendelse til ældreministeren vedrørende at føle sig nedgraderet i forhold til sin uddannelse som social- og sundhedshjælper09-10-20181808520718071
 Borgerhenvendelse vedr. 5G mikrobølgenet05-10-20181808589719390
The Embassy of Georgia in CopenhagenHenvendelse vedr. det georgiske kanditatur til WHO15-05-20191808768916872
UdenrigsministerietFremsender Note Verbale for Østrigs kandidatur til WHO for Regional Director 201910-05-20191808768907640
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om prioriteringerne i sundhedsvæsenet09-10-20181808923718197
Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde (FIERS)Folkemødeinvitation til sundhedsministeren til workshop om nye forretningsmodeller i børne- og ungdomspsykiatrien24-05-20191809460917194
Rud Pedersen Public Affairs CompanyFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til Rud Pedersens reception28-05-20191809460919788
AlzheimerforeningenHenvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om ny rapport om pårørende til patienter med frontotemporal demenssygdom14-11-20181810114751454
Center for KommunikationFremsender kommentarer til "Høreområdet i fremtiden - en styrket indsats for borgere med høretab"08-11-20181810240744476
CentroviceHenvendelse til ældreministeren vedr. evt. deltagelse i fejring af Valdemarsdag på plejehjemmene24-05-20191900030917876
WhiplashforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. bedre forhold for whiplashskadede23-05-20191900066916903
 Borgerhenvendelse vedr. forbud mod tobaksrygning nu i 201924-05-20191900066917022
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. møde den 29. maj 2019 i Esbjerg - "Klima eller kaos"28-05-20191900066919892
 Borgerhenvendelse om valget27-05-20191900066919455
Foreningen Roskilde FestivalInvitation til sundhedsministeren til Roskilde Festival 201923-05-20191900080916915
ErhvervsministerietRegarding inquiry on clinical trials in Denmark21-05-20191900084919322
Trial NationVedr. direktionsinstruks til Trial Nation29-05-20191900084921040
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-222/19 og C-252/19, BW m.fl.24-05-20191900147917624
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-282/19, GILDA-UNAMS e.a.24-05-20191900147917627
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-311/19, BONVER WIN24-05-20191900147917630
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-268/19, Banco Santander (udsættelse af sagen)27-05-20191900147919401
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 182 af 27. maj 201927-05-20191900147919399
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og Domstolens kendelse om afvisning af den præjudicielle forelæggelse i sag C-9/19, Mitliv Exim23-05-20191900147917616
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-324/19, eurocylinder systems28-05-20191900147920614
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-320/19, Ingredion Germany28-05-20191900147920630
UdenrigsministerietKopi af: Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-314/19, R.C.C.28-05-20191900147920634
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-288/19, Finanzamt Saarbrücken22-05-20191900147915608
Region HovedstadenTilsynsmateriale for Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet24-05-20191900606917502
GigtforeningenSundhedsministerens inviteres til indvielse af Dansk Gigthospital i Sønderborg tirsdag den 5. februar 201928-01-20191900958813543
Danske RegionerHenvendelse vedr. ny udgave af Landspatientregisteret, LPR3 uddata28-01-20191901029814783
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren om sundhedsreformen02-01-20191901612805254
HjernesagenHenvendelse til sundhedsministeren med kommentarer til regeringens sundhedsudspil07-02-20191901621825055
Nentor KommunikationHenvendelse til sundhedsministeren om hjertestartere13-12-20181901628780421
RigsrevisionenKvittering for modtagelse af besvarelse af materialeanmodning 2 og 3 for Nyt OUH31-05-20191901801921540
Association of European Cancer Leagues (ECL)Henvendelse til sundhedsministeren vedr. punkt 11.7 ved 72. WHA17-05-20191901813913050
ErhvervsministerietHenvendelse til sundhedsministeren om røgfri fremtid for vores børn og unge27-02-20191902269841345
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag til sundhedsreform13-02-20191902286829321
FinansministerietHenvendelse om ventetid i akutmodtagelsen26-02-20191902311840142
Folketingets Finansudvalg FIUAktstykke 125 om ensomhedsmidler er tiltrådt af Finansudvalget den 25. april 201925-04-20191902408893951
Danmarks ApotekerforeningVedr. it-review af apotekersektoren23-05-20191902470921318
 Fremsender spørgsmål vedr. ansøgning om autorisation26-02-20191902535839641
Rud Pedersen Public Affairs CompanyInvitation: Rud Pedersens reception på Folkemødet, fredag den 14. juni 201927-05-20191902809920764
Ringkøbing-Skjern KommuneFremsendelse af acceptskrivelse vedr. tilskud fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse20-05-20191902976915516
Region SjællandAccept af tilskud fra puljen til læge- og sundhedshuse29-05-20191902986921593
Gribskov KommuneFremsendelse af acceptskrivelse vedr. tilskud fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse16-05-20191903025915323
Varde KommuneFremsendelse af acceptskrivelse vedr. tilskud fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse21-05-20191903030915521
Vordingborg KommuneAccept af tilskudsbetingelser vedr. "Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse"28-05-20191903031920665
Aabenraa KommunePuljetilsagn om Det digitale sundhedshus29-05-20191903033921605
Spz Lab A/SHenvendelse til sundhedsministeren vedr. ministeriets besvarelse af henvendelse vedr. forslag til strategi for bedre fertilitetsbehandling og forebyggelse af alvorlige sygdomme23-05-20191903140915991
Ensomme Gamles Værn Fondenes HusIndbydelse til konferencen 'Atypiske ældreliv - overset forskellighed' den 9. maj 201901-02-20191903172820005
Region HovedstadenÅrlig status for Rigshospitalet og Amager/Hvidovre hospital27-05-20191903287918401
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteYderligere præcisering af aktindsigtsanmodning vedr. dokumenter, hvor Landsforeningen for HPV-bivirkningsramte er nævnt22-05-20191903311915087
Dansk Selskab for PatientsikkerhedFremsendelse af accept på tilsagn vedr. ernæringsinitiativ i regi af "I sikre hænder"23-05-20191903381916521
Epilepsihospitalet FiladelfiaBrev fra Filadelfia vedr. ansøgning 2 til Sundheds- og Ældreministeriet29-05-20191903576921001
Epilepsihospitalet FiladelfiaAnsøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om finanslovsbevilling til Epilepsihospitalet23-05-20191903576917128
JustitsministerietOversendelse af henvendelse vedr. kopi af dødsanmeldelse til norsk borger23-05-20191903707916104
Region HovedstadenDTØ-oplæg til gennemgang af Nyt Herlev Hospital 201931-05-20191903721921543
Antidote DanmarkHenvendelse om lægens medhjælp24-05-20191903775918624
Region NordjyllandSpørgsmål vedr. patienters ret til fertilitetsudredning11-03-20191903838852110
 Takker for svar på henvendelse vedr. konsultation på Hvidovre Hospital og fremsender kommentarer21-05-20191903926914964
Danske RegionerOrientering til DR om svar på henvendelse vedr. besparelser på Aarhus Universitetshospital29-05-20191903976921544
Region MidtjyllandKvittering fra Region Midtjylland for modtagelse af orientering om besvarelse af borgerbrev27-05-20191903976919685
 Henvendelse vedr. regler for diæter til medlemmer af Ældre-/Seniorråd23-03-20191904041866639
 Henvendelse til sundhedsministeren vedrørende lægemangel i almen praksis/det nære sundhedsvæsen17-04-20191904131890338
EnergistyrelsenOpfølgning på informationsmøde vedr. cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner24-05-20191904339917595
Region MidtjyllandFremsendelse af effektiviseringsrapportering for DNV-Gødstrup pr. 4. kvartal 201826-04-20191904786916022
Region MidtjyllandFremsendelse af årlig effektiviseringsrapportering for Regionshospitalet Viborg04-04-20191904787916017
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om ansøgning om dispensation fra bekendtgørelse nr. 577 af 31/5 201116-05-20191904788919002
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om ansøgning om dispensation fra bekendtgørelse nr. 557 af 31/5 201116-05-20191904789918988
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om ansøgning om dispensation fra bekendtgørelse nr. 557 af 31/5 201116-05-20191904790918977
SundhedsdatastyrelsenSvar på henvendelse vedr. produkt til kryptering af data22-05-20191904870915705
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om bemærkninger til svar på spørgsmål om forsikringsselskabers indhentning af oplysninger om afdøde patienter21-05-20191904876915783
Ministry of Health of PolandSøger oplysninger til brug for projekt "Access Plus for Health"12-03-20191904882853447
Aristo Telemed AGIntegrated Care Programme for the Chronic Kidney Disease10-04-20191904888885028
Digital Health UKInvitation til Digital Health UK: The Future of Healthcare, Digital, Data and Technology14-03-20191904906856049
SundhedsstyrelsenTil kommentering: Udkast til pakkeforløb og referat fra 2. arbejdsgruppemøde for revision af pakkeforløb for modermærkekræft15-05-20191904927911708
Aalborg Universitetshospital Klinisk Implementeringsenhed, Hæmatologisk afd.Fremsender bemærkninger til udkast til pakkeforløb og referat fra 2. arbejdsgruppemøde for revision af pakkeforløb for modermærkekræft15-05-20191904927911955
UdenrigsministerietUM oversender henvendelse om blåt sygesikringskort24-05-20191904938917160
Region NordjyllandHenvendelse vedr. fortolkning af sundhedslovens § 7923-05-20191904948915999
ArbejdstilsynetBestilling: Ønsker bidrag fra ministeriet til styrelsessvar vedr. PTSD og behandlingspakker22-05-20191904963915550
LægemiddelstyrelsenNy kontaktperson for LEMUR i forbindelse med statusrapportering for 1. halvår 2019 for Sundheds- og Ældreministeriet27-05-20191904964918045
SundhedsstyrelsenKopi af svar på henvendelse til Sundhedsstyrelsen vedr. brystkræftområdet23-05-20191904980916405
ModerniseringsstyrelsenInvitation til analytics netværk31-08-20181904982683326
Science|BusinessHealth inequalities: How better use of health data can improve outcomes for all05-07-20181904986655777
FinansministerietHenvendelse til sundhedsministeren om sundhedssystemet24-05-20191905000917988
Hospice LimfjordHenvendelse vedr. den lindrende behandling i Danmark19-03-20191905016861328
SundhedsdatastyrelsenStatusrapportering på initiativ 4.4 i Strategi for digital sundhed23-05-20191905020920279
 Klage over afslag på autorisation som tandlæge27-05-20191905022918694
Radio24syvAnmodning om aktindsigt i en række nærmere angivne dokumenter på forskellige sager om forskellige emner24-05-20191905029917551
 Borgerhenvendelse vedr. evt. sundhedsfaglig autorisation af psykologer07-03-20191905030849477
Vejen KommuneHenvendelse vedr. vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse og det præhospitale beredskab21-05-20191905033914453
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - LGBTHenvendelse til sundhedsministeren vedr. etablering af det nye Center for Kønsidentitet i Region Hovedstaden05-12-20181905039771759
 Borgerhenvndelse vedr. programmet "Jeg svigter mine patienter"30-03-20191905048873689
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om ventetid på akutmodtagelsen29-04-20191905050897042
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. for sent behandlede kræftsyge patienter17-05-20191905051912991
 Borgerhenvendelse vedr. problemer med udredning i forbindelse med for lavt stofskifte22-05-20191905052915545
 Klage over behandling på et asylcenter29-05-20191905056921069
ALS ForeningenAnsøgninger til driftpuljen28-05-20191905058921209