Fra: 06-06-2019 til: 06-06-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
KLFremsender svar på DUT-høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser)12-04-2019SJ-STD-DEPASO888238
 Studerende anmoder om tilladelse til at bruge ministeriets logo03-04-2019SJ-STD-DEPELO876996
UlykkesPatientForeningenAfregning vedr. tilskud i 2018 til UlykkesPatientforeningen og PolioForeningen27-05-20191601123923350
Københavns KommuneAfrapportering af projekt fra puljen til 'bedre mad til ældre i eget hjem'28-05-20191704874922733
Kalundborg KommuneNy kontaktperson til projektet "kan visen forbedre spisen?" i Kalundborg Kommune03-06-20191709315923080
Slagelse KommuneRegnskab for værdighedsmidlerne og midlerne til en bedre bemanding for 2018 fra Slagelse Kommune03-06-20191800850922814
Norske HelsedirektoratRessourcer om antibiotika fra WHO28-05-20191804817924120
FjordstjernenAfrapportering vedr. aktivitetspuljemidler for 201816-05-20191805510923179
ErhvervsstyrelsenStatus på driften, udviklingsprojekt og indberetninger ifm. den fælles løsning til indberetning af it-sikkerhedshændelser04-06-20191807644923203
Netop - Netværk For OplysningFolkemødeinvitation til anderledes politisk debat06-06-20191809460923898
Det Konservative FolkepartiÆldreministeren inviteres til tidligere konservativ formands afskedsreception den 13. juni 201929-05-20191900031921658
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ulovlige donationer til privat pensionskasse04-06-20191900066922546
 Borgerhenvendelse med beretning fra virkeligheden udenfor Christiansborgs mure03-06-20191900078922540
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren fra borger, der bor i Serbien og ønsker at leve, studere og arbejde i Danmark02-06-20191900078922868
 Orientering vedr. aflysning af tid hos læge i forbindelse med endometriosebehandling04-01-20191900413792367
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. ønske om hjælp til ældre mennesker i Danmark02-06-20191900528921941
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. nyligt afslørede skjulte optagelser som viser førstehåndsbeviser for den frygtelige forfølgelse der foregår i Kina04-06-20191900528923575
KNR Grønlands RadioAnmodning om aktindsigt i projektbeskrivelse m.m. vedr. Camp Century25-01-20191901212812570
RigsrevisionenKvittering for besvarelse af materialeanmodning 2 og 3 vedr. Viborg06-06-20191901801923823
RigsrevisionenKvittering og Spørgsmål vedr. materialeanmodning 2 og 3 vedr. Rigshospitalet06-06-20191901801923800
RigsrevisionenKvittering for Svar på materialeanmodning vedr. Nyt Hospital Bispebjerg06-06-20191901801923726
RigsrevisionenKvittering for besvarelse af materialeanmodning 2 og 3 vedr. Gødstrup06-06-20191901801923802
RigsrevisionenKvittering for besvarelse af materialeanmodning 2 og 3 vedr. Herlev06-06-20191901801923815
 Opfølgende spørgsmål vedr. Sundheds- og Ældreministeriets svar på henvendelse vedr. fravalg af genoplivning ved hjertestop04-06-20191902035923933
ForhandlingsfællesskabetHenvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsreform og tryghed for medarbejderne20-02-20191902297834753
OUH Odense universitetshospitalDepartementschefen inviteres til middag på Folkemødet03-06-20191902809922622
Dansk IndustriInvitation til Fredagsbar med DI og Dansk Metal på Folkemødet04-06-20191902809923949
Region NordjyllandRegnskab for projekt til løft af kvaliteten på fødeafdelinger i Region Nordjylland03-06-20191903287922789
DevoteamKvittering for bemærkninger til bilag til analyse vedr. initiativ 3.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren samt citater04-06-20191903460922668
Sundhed.dkRettelser til referat fra styregruppens møde den 16. maj 201906-06-20191903529923957
Tårnby KommuneSpørgsmål vedr. afgift ved udeblivelse i kommunal tandpleje20-05-20191904681923300
Region MidtjyllandBemærkninger til udkast til referat fra møde med Region Midt om status på DNV (Det Nye hospital i Vest) den 29. november 201828-03-20191905034920566
Aabenraa KommuneVedr. inddragelse af private tandklinikker i den kommunale opgaveløsning25-03-20191905116922693
Danske RegionerHenvendelse vedr. seniorpension20-05-20191905132922959
Patientforeningen for intensive patienter PIPSSøger om udlodningsmidler fra driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer04-06-20191905136923021
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Ansøgning fra FAKS til driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer03-06-20191905137923028
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Trykklar folder vedr. SmerteLinjen.dk med skæremærker i 2018-version03-06-20191905137923037
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Nr. 1 af Bladet Smerteliv fra 201903-06-20191905137923036
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Tillæg til ansøgningsskema for 2019 til driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer fra FAKS03-06-20191905137923030
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Ansøgning fra FAKS med underskrifter til driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer03-06-20191905137923029
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Regnskab for FAKS for 2018 med underskrifter03-06-20191905137923031
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Regnskab for 2017 fra FAKS med underskrifter03-06-20191905137923032
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Formandens godkendte beretning fra generalforsamlingen i 2018 i FAKS03-06-20191905137923033
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Love og vedtægter for 2018 fra foreningen FAKS03-06-20191905137923035
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Formandens beretning fra generalforsamling i FAKS i 201903-06-20191905137923034
Slankeforeningen FnuggelineAnsøgning til Driftspuljen 2019 til mindre landsdækkende og sygdomsbekæmpende organisationer01-06-20191905154923316
MCS Foreningen - for duft og kemikalieoverfølsommeAnsøgning af udlodningsmidler til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer31-05-20191905155923325
 Borgerhenvendelse vedr. problemer med udlevering af medicin04-06-20191905165923512
Region SyddanmarkHenvendelse fra Region Syddanmark og 22 kommuner i regionen med anmodning om beskrivelse af lovgrundlag vedr. problemstillingen om borgere der falder i eget hjem og har brug for hjælp02-06-20191905175921943
DK-SEA SAFETY A/SKorrespondance vedr. årsgebyr for forhandling af medicinkister til redningbåde og flåder28-05-20191905178919874
DK-SEA SAFETY A/SVedr. årsgebyr for forhandling af medicinkister til redningbåde og flåder28-05-20191905178919469
UdenrigsministerietHøring af ligestillingsministerens Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 201910-01-20191905183797981
 Borger spørger til tavshedspligten i forbindelse med dødsfald på plejecenter og information til øvrige beboere22-05-20191905200915114