Fra: 17-06-2019 til: 17-06-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Health and Happiness FoundationInvitation til fondsindvielse på Folkemødet05-06-2019SJ-STD-DEPTR923601
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringHenvendelse vedr. sundhedskortet og dets udløb16-05-2019SJ-STD-DEPTR912975
Børne- og Socialministeriet"Cardioscape II - Invitation to participate to data collection"11-06-2019SJ-STD-SUMLLU925656
Dansk Selskab for PatientsikkerhedKommenteret dagsorden for møde i styregruppen for "I sikre hænder" den 19. juni 201913-06-20191600950927755
SundhedsstyrelsenVedr. nyt møde i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse i september14-06-20191603740928931
OUH Odense universitetshospitalBemærkning til inspektorrapporten fra et rutine besøg den 22. januar 2019 på Neurokirurgisk Afdeling U, Odense Universitetshospital.14-06-20191604904928952
Statens IndkøbStatens indkøb sender svar på udbudsretlig problemstilling13-06-20191611502928182
MedComVedr. KIH (klinisk integreret hjemmemonitorering)-driftsmidler27-09-20181707511928869
Næstved KommuneRegnskab for puljen til en bedre bemanding i ældreplejen for 2018 fra Næstved Kommune13-06-20191800832928157
Odsherred KommuneRevisorerklæring for regnskab fra 2018 vedr. midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen12-06-20191800835927665
 Takker for ministeriets svar vedr. befordring og ledsagelse for borgere med demens og fremsender bemærkninger17-06-2019SJ-STD-DEPEMLM929455
 Fremsender kommentarer til ministeriets svar vedr. betaling for ophold på plejehjem15-06-2019SJ-STD-DEPEMLM928889
 Fremsender kommentarer til svar fra ministeriet vedr. behandling af ældre14-06-2019SJ-STD-DEPEMLM928888
SundhedsdatastyrelsenOrientering vedr. revideret pop-up vindue ifm. behandlingstestamentet12-06-20191804022928562
Region SyddanmarkMateriale til styregruppemøde den 8. maj 2019 vedr. den opdaterede sundhedsjournal 3.006-05-20191804480928345
Region SyddanmarkSundhedsjournal 3.0: Materiale til styregruppemøde den 8. maj 201902-05-20191804480928397
MedComPlan, tidsplan og budget for forlængelse af it-projekter for almen praksis i 201901-03-20191805390928778
MedComEvalueringsrapport og materiale fra konference om PRO (patientrapporteret data) i almen praksis08-03-20191805390928813
FjordstjernenRedegørelse vedr. aktivitetspuljemidler for 201804-06-20191805510928463
UdenrigsministerietOpfølgning fra Regeringens Menneskerettighedsudvalg vedrørende kommende samling i FN's Menneskerettighedsråd13-06-20191806309927718
UdenrigsministerietVedr. Annual Reports Questionnaire 201815-05-20191809648928766
LægemiddelstyrelsenLægemiddelstyrelsens bidrag til besvarelse af Annual Reports Questionnaire 201823-05-20191809648928763
ToldstyrelsenBidrag til Annual Reports Questionnaire 201804-06-20191809648928760
UdenrigsministerietAnmodning om bidrag til besvarelse af anbefalinger til BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference)'s 27. resolution07-06-20191810606925127
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelev med spørgsmål om livsstilssygdomme16-06-20191900079928937
DGIInvitation til sundhedsministeren til DGI Hærvejsløbet17-06-20191900080929391
Styrelsen for PatientklagerGenfremsender svar på bestilling vedr. afgørelser efter klage- og erstatningsloven § 20, stk. 1, nr. 4 ("tålereglen")04-06-20191900157922548
Styrelsen for PatientklagerSvar på bestilling af eksempler på afgørelser efter klage- og erstatningsloven § 20, stk. 1, nr. 4 ("tålereglen")03-06-20191900157922520
WHO´s Regionalkontor for EuropaInformation - Head of the WHO European Centre for Environment and Health (ECEH)30-05-20191900192921676
DropUd ApsBemærkninger til acceptskrivelse vedrørende midler til behandling af ludomani13-06-20191900236927438
Statsrevisorerne SekretariatetOrientering om den fortsatte behandling af Statsrevisorernes Beretning 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter11-06-20191900269925675
 Rykker for status vedr. klagesag om autorisation17-06-20191900755929999
FCTC - WHO Framework Convention on Tobacco ControlAnnouncing the 2020 reporting cycle on implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control18-04-20191900967928247
Danske RegionerDanske regioner - henvendelse vedr. status på akut videotolkecenter07-06-20191902711929751
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabForslag til tilretning af budget for gennemgang af Nyt Herlev Hospital17-06-20191903721929886
Global Microbial Identifier (GMI)Henvendelse til sundhedsministeren vedr. Microbial DNA Sequencing and future international discussions06-04-20191904136880978
Styrelsen for PatientsikkerhedFremsendelse af anden tredjedel af sagsakter efter anmodning i klagesag om autorisation28-05-20191904761928053
Styrelsen for PatientsikkerhedFremsendelse af første tredjedel af sagsakter samt anmodning om fristudsættelse til udtalelse i klagesag om autorisation28-05-20191904761928104
Langelinie PavillonenPriser for tolkeboksopsætning til konference06-06-20191904769928209
Danmarks faste mission ved FN i New YorkStatusopdatering vedr. forhandlingerne af UHC (Universal Health Coverage) politisk erklæring12-06-20191904849927364
Danmarks faste mission ved FN i New YorkOpfølgning på revideret zero-draft vedr. forhandlingerne af UHC (Universal Health Coverage) politisk erklæring12-06-20191904849927369
 Administrationsbachelorstuderende fremsender spørgsmål angående regeringens stresspanel29-05-20191904998920869
SundhedsstyrelsenOrientering om SST's svar vedr. CMV (cytomegalovirus) og høretab12-06-20191905119928456
 Præcisering af anmodning om aktindsigt vedr. medicinsk cannabis11-06-20191905161928875
Medac GmbHHenvendelse vedr. bilaterale kontrakter vedr. prissætning af lægemidler i Danmark04-06-20191905208922869
 Rykker på anmodning om aktindsigt i notat fra Kammeradvokaten13-06-20191905209927769
 Rykker for svar på klage over afslag på godkendelse af iransk lægeuddannelse13-06-20191905212929569
 Rykker for svar på henvendelse vedr. klage over afslag på autorisation10-06-20191905212925176
 Svar på kvittering vedr. modtagelse af klage over autorisation17-06-20191905212929905
 Borgerhenvendelse - ønsker aktindsigt i alle data ministeriet måtte have på hans person07-06-20191905262925146
Dansk Acusticusneurinom ForeningAcusticusneurinomforeningens ansøgning af udlodningsmidler fra driftspuljen i 201912-06-20191905309926881
Økonomi- og IndenrigsministerietMateriale vedr. kvartalsrapport for 4. kvartal 2019 vedr. Nyt Hospital Bispebjerg07-06-20191905322928324
Økonomi- og IndenrigsministerietVedr. kvartalsrapport for 4. kvartal 2019 vedr. Nyt Hospital Bispebjerg07-06-20191905322928314
Pemo Bambus ApsHenvendelse om formular S1 vedr. bevis for ret til sundhedspleje13-06-20191905351928168
Økonomi- og IndenrigsministerietBorgerhenvendelse vedr. operation i Tyskland og spørgsmål til sundhedskortet13-06-20191905352928037
MedComAfrapportering vedr. forlængede it-projekter for almen praksis fra marts 2019 (1. kvartal)09-04-20191905367928612
Iron Mountain A/SFremsender information vedrørende forbedring af Records Management System08-06-20191905383925149
 Borgerhenvendelse - utilfreds med tvangsindlæggelse27-05-20191905385919467
Børne- og SocialministerietAnmodning om bidrag til svar på borgerbrev vedr. § 83 i serviceloven vedr. tildeling af bolig17-06-20191905409929462
RigsrevisionenHenvendelse fra Rigsrevisionen om fortsat notat om beretning om elektroniske patientjournaler14-06-20191905411929608
RigsrevisionenHenvendelse fra Rigsrevisionen om fortsat notat om beretning om elektroniske patientjournaler14-06-20191905411929719