Fra: 27-06-2019 til: 27-06-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk Børne Astma CenterAccepct og udbetalingsanmodning vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet24-06-20191601148935610
Glostrup KommuneVærdighedspolitik på kommunens hjemmeside27-06-20191601674937412
OUH Odense universitetshospitalSupplerende oplysninger vedr. inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 11. april 2019 på Afdelingen for Klinisk Biokemi og Farmakologi (Specialet klinisk farmakologi) på Odense Universitetshospital26-06-20191604904935730
RigspolitietReferat af møde i Følgegruppen for sikkerhed ved udendørs musikarrangementer den 15. maj 201926-06-20191606439936304
LægemiddelstyrelsenIndstilling af suppleant til CMDh (Koordinationsgruppen for gensidig anerkendelse og decentraliserede procedurer vedr. lægemidler til mennesker)26-06-20191606587936389
Rigshospitalet - BlegdamsvejEndelig slutrapport med tilskuddets størrelse vedr. projektet "håndhygiejne på sygestuer"17-06-20191608968935925
Styrelsen for PatientsikkerhedBemærkninger til udkastet til vejledning om aktindsigt i patientjournaler m.v.26-06-20191611450936080
Tårnby KommuneVedr. ansøgning om overførsel af uforbrugte midler til klippekort til plejehjemsborgere11-06-20191702603935773
Tårnby KommuneAnmodning om udsættelse af aflevering af revisionspåtegnet regnskab vedr. projektet om klippekort til plejehjemsbeboere02-04-20191702603935790
Tårnby KommuneRevisionspåtegnet regnskab fra 2018 vedr. klippetkort til plejehjemsbeboere11-06-20191702603935778
Gentofte HospitalAccept og udbetalingsanmodning vedr. Gentofte/Rigshospitalets ansøgning om støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet24-06-20191703354935639
Forbrugerrådet TænkIndstilling af nyt medlem til Ankenævnet for Patienterstatning fra Forbrugerrådet Tænk24-06-20191703721934757
Region HovedstadenMateriale til styregruppemøde i RSI-PRO den 29. maj 201928-05-20191703858935801
Region HovedstadenMateriale til styregruppemøde i RSI-PRO den 29. maj 201922-05-20191703858935823
Region HovedstadenYderligere materiale til styregruppemøde i RSI-PRO den 29. maj 201924-05-20191703858935821
Region HovedstadenReferat af PRO (Patientrapporterede data)-styregruppemøde den 29. maj 201925-06-20191703858935798
Kræftens BekæmpelseGod sommer fra Røgfri Fremtid27-06-20191703863937477
Komiteen for Sundhedsoplysning2. udbetalingsanmodning fra puljen "Lær at tackle hverdagen som pårørende" i 201926-06-20191800097936137
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. evt. opdatering af pjece vedrørende behandlingstestamenter21-06-20191804022935572
SundhedsdatastyrelsenStatus på Sundheds- og Ældreministeriets it-handlingsplan til Statens It-råd27-06-20191806579937419
Region MidtjyllandAnmodning om udbetaling af tilskud fra puljen til aflastningstilbud til livstruende syge børn og deres familier26-06-20191807521936139
WHO´s Regionalkontor for EuropaInvitation: Implementation of the European child and adolescent health strategy 2015–202019-06-20191900192931776
Center for LudomaniUddybning af Center for Ludomanis forebyggelsesindsatser26-06-20191900234936260
 Rykker for afgørelse i autorisationssag27-06-20191900755936791
FCTC - WHO Framework Convention on Tobacco ControlIntersessional groups established by the Conference of the Parties05-12-20181900967802138
Danske RegionerDanske Regioners kommentarer til drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH)26-06-20191901438936170
Region NordjyllandOpdateret materiale vedr. tilskudsbetingelserne til Morsø Sundhedshus25-06-20191902971936340
Region HovedstadenOpdateret materiale vedr. tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet fra puljen til læge- og sundhedshuse25-06-20191902997936348
Dansk Selskab for PatientsikkerhedUdbetalingsanmodning vedr. tilsagn til ernæringsinitiativ i regi af puljen "I sikre hænder"26-06-20191903381936152
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO/Europe RC69 Letter of Invitation, 16.-19. sept. 2019, Copenhagen, Denmark18-06-20191903409931091
WHO´s Regionalkontor for Europa69th session of the WHO Regional Committee for Europe, 16.-19. september 201914-06-20191903409933600
WHO´s Regionalkontor for EuropaInvitation to 69th session of the WHO Regional Committee for Europe, Denmark, 16.-19. september 201919-06-20191903409931773
Implement Consulting GroupReferat af opstartsmøde i analysestyregruppen vedrørende analyse af teknologisk understøttet fremmøde-, vagtplanlægning og tilrettelæggelse af vagter27-06-20191903919937608
Dansk Tourette ForeningAnsøgning til udlodningsmidler fra Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer25-06-20191905621935702
ØjenforeningenAnsøgning til Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer26-06-20191905626935845
Region Hovedstaden4. kvartalsrapport for Region Hovedstadens byggerier i 201829-03-20191905632936011
Kiropraktik og SundhedAnsøgning til Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer i 201926-06-20191905634936039
Landsforeningen for Ufrivilligt BarnløseAnsøgning til Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer i 201926-06-20191905636936095
AlzheimerforeningenAnsøgning til Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer i 201926-06-20191905637936112
Gigtramte Børns ForældreforeningAnsøgning til Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer i 201926-06-20191905638936123
BørnecancerfondenAnsøger til Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer26-06-20191905640936158
DværgeforeningenAnsøgning om udlodningsmidler fra Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer25-06-20191905642936177
AdipositasforeningenAnsøgning om udlodningsmidler fra Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer25-06-20191905643936205
Dansk Præmatur ForeningAnsøgning om udlodningsmidler fra Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer25-06-20191905645936297
BørnehjertefondenAnsøgning om udlodningsmidler fra Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer25-06-20191905647936310
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Fremsendelse af ansøgning om udlodningsmidler fra Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer25-06-20191905652936370
VaccinationsforumAnsøgning om udlodningsmidler fra Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer25-06-20191905653936390
VaccinationsforumAnsøgning om udlodningsmidler fra Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer25-06-20191905653936395
VaccinationsforumAnsøgning om udlodningsmidler fra Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer25-06-20191905653936397
 Borgerhenvendelse vedr. flashglukosemålere og insulinpumper som kun tilbydes personer med diabetes 119-06-20191905667931340