Fra: 02-05-2019 til: 02-05-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Brøndby KommuneRevideret regnskab fra Brøndby Kommune for 2018 vedr. en mere værdig ældrepleje08-04-20191601587900191
Ishøj KommuneRegnskab for 2018-midler fra Ishøj Kommune vedr. Værdighedmilliarden11-04-20191601710901128
Rudersdal KommuneRegnskab for 2018-midler fra Rudersdal Kommune vedr. pulje for en mere værdig ældrepleje 201810-04-20191601908901108
Odense KommuneRykker for svar på spørgsmål om kommunens hjemmel til at yde hjælp til egenbetalingen af palliativ fysioterapi til borgere, der bor i plejebolig01-05-2019SJ-STD-DEPKFB899361
Region SyddanmarkPåtegning af regnskab og afrapportering vedr. projekt om kvalitet og involvering i genoptræning02-04-20191609186897619
Esbjerg KommuneSvar vedr. slutrapport vedr. projektet "Renovering af køkken og spiseområde på demensafsnit" fra Esbjerg Kommune02-05-20191703141900176
Danske RegionerBemærkninger vedr. anmodning om indstilling af medlem til Ankenævnet for Patienterstatning - Danske Regioner12-04-20191703721899758
 Anmodning om tilladelse til at fratræde som medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - Advokatsamfundet.01-05-20191703721899643
Statens Institut for FolkesundhedAfrapportering for mål og resultatkrav 201801-04-20191706432900167
Assens KommuneRevisionspåtegnet regnskab for 2018 samt ansøgning om overførsel af midler til 2019 for en værdig ældrepleje og pulje til bedre bemanding i ældreplejen fra Assens Kommune25-04-20191800762901080
Frederiksberg KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Frederiksberg Kommune vedr. værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen02-05-20191800780900712
Haderslev KommuneRegnskab vedr. 2018-midler fra Haderslev Kommune vedr. værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen01-05-20191800794901061
Silkeborg KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Silkeborg Kommune vedr. værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen02-05-20191800847900738
Syddjurs KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Syddjurs Kommune vedr. værdighedspuljen og bedre bemanding i ældreplejen02-05-20191800856900682
Vejen KommuneRegnskab for 2018-midler fra Vejen Kommune vedr. bedre bemanding mm.25-04-20191800863900942
Vejen KommuneSvar på spørgsmål vedr. regnskab for 2018 vedr. puljen til en bedre bemanding fra Vejen Kommune25-04-20191800863901023
Landsforeningen LandboSenior.dkLandsforeningen LandboSenior fremsender årsregnskab og referater14-04-20191801718889901
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 219 - spm. 2 (S)02-05-20191803288900220
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 219 - spm. 3 (S)02-05-20191803288900245
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 219 - spm. 1 (S)30-04-20191803288898739
MedComVedr. afrapportering for cyber- og informationssikkerhedsindsatser01-05-20191805358898854
Odense KommuneBemærkninger vedr. kolonihaveprojekt under pulje til livskvalitet01-05-20191805540899880
Nyborg KommuneBemærkninger vedr. projektet "hverdage er der mest af - musik, dans og fællessang" (Nyborg Kommune - sagsnr. 1805547) under pulje til livskvalitet09-04-20191805547899871
Foreningen af danske døvblindeVedr. referat af Tolkerådsmødet d. 23. april 201901-05-20191806219899582
Den Nationale TolkemyndighedReferat af Tolkerådsmødet d. 23. april 201901-05-20191806219899555
JustitsministerietJM sender status vedr. begunstigende forvaltningsakter01-05-20191806221899790
Operate A/SFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til deltagelse i paneldebat02-05-20191809460900599
Dansk ByggeriFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til middag for meningsmagere01-05-20191809460900229
DyrehavsbakkenÆldreministeren inviteres til middag og premiere i Cirkusrevyen torsdag den 23. maj02-05-20191900031900872
RottefældenInvitation til ældreministeren til premieren i Rottefælden 2019 den 30. maj 201901-05-20191900031900205
The Embassy of Georgia in CopenhagenTil ældreministeren: Invitation to the celebration of the Independence Day of Georgia on 24th of May, 201930-04-20191900031898195
Teater VInvitation til ældreministeren til forestillingen "Jagten på det grå guld"01-05-20191900031899598
Medicinske TidsskrifterHenvendelse til sundhedsministeren med opfordring til at fremsende debatindlæg til brug for debatten op til valget02-05-20191900066900644
 Borgerhenvendelse - opfølgning på henvendelse vedr. tilbagetrækningsalder og centralisering m.m.01-05-20191900066900559
ErhvervsministerietTrækker overtagelse af henvendelse om gaspatroner tilbage02-05-20191900078900310
The Embassy of Georgia in CopenhagenTil sundhedsministeren: Invitation to the celebration of the Independence Day of Georgia30-04-20191900080898184
Teater VInvitation til sundhedsministeren til forestillingen "Jagten på det grå guld"01-05-20191900080899834
Den Gamle ByInvitation til sundhedsministeren til åbning af Aarhus Haandværkerforenings Laugssal i Den Gamle By02-05-20191900080900661
Trial NationOrientering om ny direktør i Trial Nation02-05-20191900084900422
Den Videnskabsetiske Komité for Region NordjyllandHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - Videnskabsetisk Komité i Region H - ingen bemærkninger30-04-20191902151897675
ErhvervsministerietVedr. udpegning til Partnerskab for Innovationsfremmende Sundhedsudbud01-05-20191902200900976
Danske RegionerBidrag fra Danske Regioner (Region SYD) om tilbagebetaling af patienterstatning25-04-20191902532900963
Udlændinge- og IntegrationsministerietHøring: Anmodning om skriftlige kommentarer til elementer af resolutioner til vedtagelse under den 33. Internationale Røde Kors Konference30-04-20191903184897999
Antidote DanmarkHenvendelse om projektbeskrivelse mv. vedr. forebyggelse af overdoser29-04-20191903775899920
FinansministerietMateriale til møde i Forenklingsforum den 2. maj30-04-20191903979898878
 Bemærkninger vedr. 2019 EU Health Award for cities, NGOs and schools launched30-04-20191904075899123
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ventetid på diagnosticering og behandling27-04-20191904201896089
Gentofte HospitalHenvendelse vedr. rapport om journalføring01-05-20191904270898964
SundhedsstyrelsenSpørgsmål vedr. ret til alkoholbehandling for tredjelandsborger30-04-20191904283900435
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 838, frist FT 08-05 (S)02-05-20191904304900934